MAGYAROK

1857423
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
415
452
2239
1843302
35117
27504
1857423

Te IP-címed: 3.226.122.74
2020-02-26 23:32

Spanyolország

Spanyolország : újságcikkek bibliográfiája

2013. július 08. hétfő, 21:10
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

SPANYOLORSZÁG :  ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, spanyolországi magyar szerzők közleményeinek és folyóíratcikkjeinek adatai

 

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

Az oldal utolsó módosítása: 2015. december 26.  01:15

 

 

A

 


[AMBRUS Attiláné] KÉRI Katalin: Bús donnák és más csodák. Magyar utazók írásai a spanyol nőkről. (1808-1911)
= Valóság, 42(1999)7:58-64.
 
ANDERLE Ádám: A magyar-spanyol diplomáciai kapcsolatok születése (1920-1922)
= Századok, 131(1997)6:1402-1410.
 
ANDERLE Ádám: El nacimiento de las relaciones diplomáticas húngaro-espanolas. [1920-1921]
= Acta Hispanica, 2(1997)9-19
 
ANDERLE Ádám: Müller Miklós spanyol korszaka.
= Zsidóság a hispán világban / szerk.: Anderle Ádám ; Szeged: 2004 – 214 p. : ill. ; ISBN 963-482-683-0
 
ANDERLE Ádám: Bevezetés. A magyar–spanyol diplomáciai kapcsolatok történetéhez
= Külügyi Szemle, 9(2010)3:5-13.
 
ANDERLE Ádám – MAROSI Ágnes: A magyar forradalom és a spanyol emigránsköztársasági kormány
= Tiszatáj, 60(2006)11:16-25.
 
ARATÓ Ildikó: Anderle Ádám : A magyar-spanyol kapcsolatok története
= Klió (Budapest), 17(2008)1:12.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 

 

B


BARNA Gábor: Hungarian pilgrims in Santiago de Compostela.

= Acta ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, 35(1989)3-4:347-350.
 
BARTA JÁNOS, ifj.: Nyugat-Európa és Rákóczi : A spanyol örökösödés és Magyarország
= História, 25(2003)3:7-12.
 
BARTA László: Hungaricagyűjtés Spanyolországban (1981).

= Levéltári szemle, 32(1982)1:131-136.

 

BENEDEK István: Mohácstól Granadáig I.

= Szövétnek (Arad: 1996-), 16(2012. június)3[88] Útinapló

 

BENEDEK István: Mohácstól Granadáig II.

= Szövétnek (Arad: 1996-), 16(2012. augusztus)4[89] Útinapló

 

BERKICS Erika: Spanyolország történelmi nemzetiségei és régiói

= Külügyi Szemle, (2010)3. szám.

 

BALÁZS Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei az argeles-i és a saint-cyprieni francia internálótáborban.

[1939. február-május.]

= Múltunk, 44(1999)2:145-159.

 

BUGYA László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban.

= Aetas, (1998)4:78-88.

 

 

C


 

 

D


 

 

E


EIROA, Matilde: A múltbeli kapcsolatoktól a jelenkori követelményekig. A spanyol-magyar kapcsolatok helyreállításának folyamata
= Múltunk, 54(2009)1:89-98.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
 
F

FRANCO és az 1956-os magyar forradalom. Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről. [Közread. és bev.] Borhi László.

= Historia, 20(1998)9-10:60-62.

 

FALLENBÜCHL Zoltán: Spanyolok Magyarországon a 18. században.

= Századok, 111(1977)6:1131-1140.

 

FRIED Sándor: Márai Sándor és a spanyol világ.

= Nagyvilág, 46(2001)7:1131-1140.
 
FISCHER Ferenc: Az 1956-os magyar forradalom tükröződése a spanyol történelem tankönyvekben
= Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat), 2(2011)1.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
FRANKOVICS György: Mos de Chantona spanyol követ jelentése Szigetvár elestéről
= Honismeret, 36(2008)4:55-56.
 
 
G

GALÁNTAY Ervin: Buda ostroma, 1686 – spanyol szemmel

= Budapesti negyed, (2000)29-30:71-92.

 

GRACZA Lajos: Teleki Sándor gróf és a karlista háború.

= Irodalomtörténeti közlemények, 106(2002)3-4:328-333.

 

GRÉCZI-ZSOLDOS Enikő: Nyirő József, a "székely apostol", avagy egy író rehabilitálása.

= Palócföld, (1999)2:77-82.

 

GYÖRGY Lajos: Egy magyarnyelvű híres spanyol pikaro-regény. = Katholikus Szemle, (1929)4.

Ez a regény Miskolcon az 1820-as években jelent meg Az emberi életnek játékhelye címmel. Fordította deákból Horczer Jób. Az eredeti spanyol regény Guzman néven lett világhírű. Szerzője Mateo Aloman (1600 körül). A késői magyar fordítás észrevétlenül maradt.

 

 

H


HÁMORI Péter: A spanyol polgárháború magyarjai: balra számítottak

= HVG, 33(2011)36(1684):40-42.

 

HARSÁNYI Iván: A spanyol diplomácia magyar vonatkozású dokumentumaiból I. (1936-1937)

= Kutatási füzetek, (1996)1:12-31.

 

HARSÁNYI Iván: La diplomacia húngara sobre los grupos de poder del primer franquismo. [1938-1939.]

= Acta Hispanica, 5(2000)7-23.

 

HARSÁNYI Iván: A magyar-spanyol diplomáciai kapcsolatok néhány kényes kérdése Carlos Arcos y Cuadra

budapesti spanyol ügyvivő diplomáciai levelezésében.

= Világtörténet, 26(2004)ősz-tél:87-93.

 

 

I


ILLÉNYI Balázs: A spanyol polgárháború magyarjai: büntetett század

= HVG, 33(2011)36(1684):40.

 

 

J


JEMNITZ János: Csatári József: A spanyol barikádokon. Egy magyar önkéntes visszaemlékezései. Budapest, 1961.

= Századok, 97(1963)6:1398.

 

JEMNITZ János: Györkei Jenő: Spanyol földön a szabadságért. Budapest, 1963.

= Századok, 97(1963)5:1120-1122.

 

JEMNITZ János: Spanyolország és a spanyol munkásmozgalom 1917-ben.

= Századok, (1987)6:1015

 

LUKINICH Imre: Magyar rabok spanyol gályákon.

= Levéltári közlemények, 1(1923)2:344-347.

 

 

K


KATONA Eszter: A kettős diplomácia problémája. Spanyol-olasz kapcsolatok 1943 és 1945    között
= Külügyi szemle, 9(2010)3:157-168.
 
KLEMPA Károly: Romantikus drámánk spanyol vonásai.

= A keszthelyi prémontrei reálgimnázium Értesítője, 1933/34 – 50 p.

 

KOCSIS Sándor (labdarúgó halála).

= Hídfő (London), 33(1979. augusztus-szeptember)791-793:17.

 

KOPRONCZAY Károly: A magyar-spanyol orvosi kapcsolatok múltjából

= Orvosi hetilap, 131(1990) 30:1649-1650.
 
KORPÁS Zoltán: A spanyol Államtanács a mohácsi csatavesztésről
= Lymbus (Budapest), 2004. – p. 5-17
 
KOVÁCS József: Magyarország és a déli szárny államainak kapcsolatrendszere.

= Új honvédségi szemle, 53(1999)11:28-32.

Magyar-spanyol katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-török katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-olasz katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-görög katonai kapcsolatok, 1990-1999.

 

 

L


LUKINICH Imre: Magyar rabok spanyol gályákon
= Levéltári közlemények, 1(1923)[2]:344-347.
 
 
M

Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban

= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 7(1900)1:43.

 

A magyar szabadságharc spanyol megítélése. 1849. március-október. [Közread., bev., ford. és jegyz. ell.] Anderle Ádám,

Babos Krisztina, Illikmann Anita.

= Aetas, (2000)1-2:249-275.

A Spanyol Külügyminisztérium Főlevéltára Történeti Levéltára 1360. számú kötege dokumentumai.

 
MARTI Tibor: Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627-1629)
= Lymbus (Budapest), 2009. – p. 15-23
 
Matilde Eiroa San Francisco: Spanyolország Közép- és Kelet-Európa-politikája, 1939–1975.

= Külügyi Szemle, 2010/3. szám.

 

MEDVIGY Endre: A 111 esztendeje született Nyirő József ébresztése a 100 éves Pazmaneumban.

= Népi krónika, 3(2001)63-68

 

MEDVIGY Endre: Uz Bence hazatérése. Beszélgetés -- irodalomkutatóval. [Riporter:] Beke György.

= Nyelvünk és kulturánk, (1998)103:119-125.
 
F. MOLNÁR Mónika: Buda 1684. évi ostromának „ismeretlen” török ábrázolása a bolognai Marsiligyűjteményből.
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)2:373-388.
 
MÜLLER Gabriella: A spanyol-marokkói háború a korabeli magyar sajtóban. [1859-1861.]

= Limes (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat), (2002)54:73-86.

 

 

N


NYÍRŐ József: Nyírő József napirend előtti felszólalása a Sopronba települt képviselőházban, Budapest védelme tárgyában.
Sopron, Városháza, 1945. január 16. [Közread. és bev.] Horváth Lajos: Nyírő József országgyűlési képviselői tevékenysége Sopronban 1944-1945-ben.
= Havi magyar fórum, 6(1998)9:40-44.
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


PATTHY Károly: Egy magyar királyfi a spanyol románcz-költészetben : spanyolból
= Budapesti szemle (1873-1944), 12(1884)40. kötet., 96. szám, 439-475. oldal
 
PUSKÁS Ferenc (1927-2006)
Mi az igazság Puskás Öcsi körül?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 35(1972. február 25.)611:6
 
 
 
R

RADNAI Margit: Spanyol anyagunk a spanyol-magyar kulturális kapcsolatok tükrében.  p. 80-86.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

RÓNAI Zoltán: Egy spanyol lexikon számára.

= Aholgy Lehet (Săo Paulo), 18. évf. 1966. július-augusztus. 1. sz. 33-35. oldalak

Spanyol-magyar történelmi kapcsolatok.

 

RÓNAI Zoltán: Nem tudok élni nélküled, Thália! Vaszary János az emigrációban.

= Új horizont, 26(1998)2:70-75.

 

RAJK László: Rajk László levele a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottságának. [Közread., bev. és jegyz. ell.]

Györkei Jenő: A spanyolországi Rajk-ügy.

= Múltunk, 41(1996)4:147-178.
 
RÁKÓCZI István: Anderla Ádám: A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve
= Századok, 142(2008)3:792-793.
 
 
S

A spanyol polgárháború magyar önkénteseinek visszaemlékezéseiből.  = Pártörténeti Közlemények, (1961)2.
 
Spanyolok telepítése Pancsovára.
= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 7(1900)1:44.
 
Spanyolországi temető (1 képpel). = Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. január 25.)4:56.

 

A spanyol-amerikai konfliktus. = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.
 
S. L.: Spanyolországi képek. = Vasárnapi Újság, 19(1872. június 23.)25:308
 
SÁMI Lajos: Bikaviadal Szevillában (1 képpel)

= Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. január 25.)4:52-53.

 

SVÉD László: Zsinkó Vilmos a KIMSZ hős harcosa. = Néphadsereg, (1955)23.

Zsinkó Vilmos a spanyol polgárháború résztvevője

 

 

SZ


SZALAI Éva Emese: Magyar látószög : [Könyvismertetés]
= Klió, 20(2011)3:10-14.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
SZIKLAI Sándor: Magyarok a spanyol nép szabadságharcában
= Hadtörténelmi közlemények, 2(1955)1:138-166.
 
SZENTMÁRY Tamás: Erősödő magyar-spanyol kapcsolatok
= Az Európai Unió agrárgazdasága, 13(2008)11-12:8-9.
 
SZITTYAY Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga
= Történelmi szemle, 11(1922)1-4:152-163.
 
 
 
T

TAKÁTS Sándor: Spanyolok betelepítése Pancsovára.

= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 10(1903)1-2:47-48.

 

TANNER Gábor: Torreádorsirató. Ladislao Vajda. = Filmvilág, 43(2000)11:46-48.

 

TÓTH Zoltán: Beszámoló a spanyol helyzetről.  = Hídfő (London), 31(1978. január)752-753:8-9.

 

TÓTH Zoltán: Madridi levél. = Hídfő (London), 34(1980. márcus)804-805:7.
 
TOMPOS Lilla: Magyar és spanyol női viselet Magyarországon a 16. században
= Korunk (Kolozsvár), 19(2008)7:36-45.
 
 
U

 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

Honlapunk, majd minden oldala  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll.

Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom.

Ez az adatbázis sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki vagy módosulhat a már meglévő anyag is.

Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

Ezért kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal és ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.