3418662
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
550
1425
6737
3403991
9142
57676
3418662

Te IP-címed: 34.229.63.28
2023-12-08 23:57

Kanadai-magyar lexikon

2012. december 11. kedd, 23:35
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

KANADAI-MAGYAR LEXIKON

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

Rövidítések

 Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

A


ACZÉL János
(Budapest, 1924. december 26. – Ontario, Kanada, 2020. január 1.) kanadai-magyar matematikus. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (1990).
 
ANHALT István
(Budapest, 1919. április 12. – 2012. február 24.): kanadai magyar zeneszerző.
1949 óta Kanadában élt.
 
ANDRÁS Sándor
(Lugos, 1899. július 1. – Kismarton (Eisenstadt) [Ausztria], 1985. november 27.): magyar tábornok, a Hadiakadémia parancsnoka (1944), katonatiszt, repülő vezérőrnagy.
1926-ban érettségizett, majd bevonult katonának. Katonai pályafutását a Hadiakadémia hallgatójaként (1926-1929) kezdte. Repülőkiképzését követően (1932-1934) repülő vezérkari szolgálatot teljesített (1934-1941), közben 2 hónapos repülő megfigyelő szolgálatot látott el Spanyolországban (1937). Az 1941 júliusa és augusztusa között teljesített harctéri szolgálata után repülőcsoport-parancsnok (1942. május–október), majd a légierő vezérkari főnöke 1942. november és 1943. december között. A Hadiakadémia parancsnokának helyettese (1944. január–augusztus), majd parancsnoka (1944. szeptember–november). 1944. december és 1945. január között a 10. gyalogos hadosztály parancsnoka. Orosz hadifogságát követően (1945 január–február) katonai csoportfőnök (1945. február–július). 1945. április 1-től vezérőrnagy, saját kérelmére helyezték nyugállományba (1945 augusztus 1.). 1946-ban a Magyar Közösség koncepciós perének negyedrendű vádlottjaként állították bíróság elé. Halálra ítélték, majd az ítéletet 10 évi kényszermunkára változtatták. Résztvevője volt 1956 októberében a váci börtönből való kitörésnek. A forradalom és szabadságharc leverése után Kanadába emigrált. 1978-ban tért vissza Európába, az ausztriai Eisenstadtan telepedett le.
 
ANDRÁSSY Borbála Mária Theodóra
(Budapest, 1890. január 9. – Montreal, 1968. augusztus 18.): grófnő, naplójáról nevezetes magyar főnemes.
 
ANDRÁSSY Ilona
(Tőketerebes, 1886. május 22. – Peterborough [Kanada], 1967. május 22.): grófnő, (első világháborús) naplóíró.
Férje gr. Cziráky József, dr. (1883-1960): jogász, Soprin vármegye főispánja, a magyar főrendiház örökös tagja. Férje halála után 1961-ben emigrált Kanadában élő fiaihoz.
 

 
B

 


BABOS István
(Vágkirályfa, Pozsony vm., 1928. január 1. – Budapest, 2006. március 3.): egyetemi tanár.
1957 elején nyugatra távozott. Teológiai tanulmányait Heythrop Coll-ban (NBr.) fejezte be. 1958 július 31-én pappá szentelték. Torontóban magyarok kápjánja, 1961-től a New York-i Fordham Egyetem  teológia tanára. 1994-ben visszatért Magyarországra.
 
BADER, Isabelés Alfred
Isabel és Alfred Bader – Művészettörténeti Kutatási Program
Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, aki feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai művészettörténészek kutatásait. Az Alapítvány tevékenységét 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette. A kutatási ösztöndíj célja a fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása. A támogatott kutatási területek elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatására vonatkoznak, de támogathatják az európai reneszánsz és barokk művészet más témaköreit is, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történetet.
 
BAJUSZ Eörs
(Kecel, 1926. július 15. – Montreal, 1973. november 5.) orvos, biofizikus, egyetemi tanár.
Orvosi oklevelét 1949-ben a budapesti orvosi karon szerezte. 1949-ben elhagyta Magyarországot, Kanadában telepedett le. 1950-től a montreali egyetem orvosi karán tanársegéd, 1959-től a biofizika ny. r. tanára. 1959–1961-ben a Revue Canadienne de Biologie című folyóirat főszerkesztője. 1960-ban Pfeiffer-díjjal tüntették ki.
Bajusz Eörs  a politikai elszigeteltségben élő kutatók eredményeinek nemzetközi elismerése és nemzetközi tudományszervező tevékenységéért Nobel díjra jelölték.
 
BAK M. János

(Budapest, 1929. április 25. – ): tanár, történész.

A budapesti Tudományegyetemen történelmet tanult. 1950-ben végzett. 1945-től részt vett a MADISZ és a Diákszövetség munkájában. 1953 és 1956 között középiskolai tanár Budapesten. A forradalom alatt a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságában tevékenykedett, majd 1956 decemberében Nyugatra menekült. 1960-ban a göttingeni egyetemen történelemből doktorált. 1959-ben a brüsszeli Nagy Imre Intézet egyik alapítója. 1960-tól 1962-ig Oxfordban a St. Anthony's Collegeban dolgozott. 1963-tól 1966-ig Marburgban egyetemi adjunktus. 1968-1992 között a Vancouverben, British Columbia állam egyetemén középkori történelmet tanít. A Hungarian Studies Review és más angol, német nyelvű történelmi folyóiratok munkatársa. 1991 óta részt vesz a budapesti 56-os Intézet munkájában.
 
BALI Brigitta
(Budapest, 1948. május 20. – ): kanadai magyar költő.
1986-ban Kanadába telepedett le.
 
B. B. Gábor
Gitáros, énekes.
1980-ban Kanada legújabb pop-sztárja, népszerű számait maga szerzi
Forrás: Irodalmi Újság,31(1980. május-június)5-6:20.
 
BEBEK János
(Pestszentlőrinz, 1948. március 21. – ): kanadai magyar költő.
 
BÉKÉSI István
(Mezőhegyes, 1912. augusztus 15. – Toronto [Kanada], 2000. szeptember 30.): filozófiatörténész, jezsuita szerzetes, teológus.
 
BÉKY-HALÁSZ Iván
(Budapest, 1919. augusztus 12. – Budapest, 1997. március 8.): költő, műfordító, szerkesztő, bibliográfus, szobrász.
 
BEÖTHY Tamás
(Budapest, 1927. február 15. – Budapest, 2015. február 11.): jezsuita szerzetes
Az 1956-os forradalmi tevékenysége miatt december 8-ról 9-re virradó éjjel külföldre távozott. A határon ugyan elfogták, de megszökött az őrszobáról és Ausztriába menekült. Szerzetesi fogadalmait is ott tette le 1957. július 31-én.
1958-tól 1960-ig az írországi Tullamore-ban végezte a filozófiát, majd 1961–1964 között Dublinban a teológiát. Ott szentelték pappá 1963. július 31-én. Utolsó képzését, a terciát 1964–65-ben Münsterben folytatta. Ünnepélyes fogadalmait 1971-ben Kanadában tette le.
1989-ben az elsők között tért haza Magyarországra, először Kalocsán volt káplán a Szent István templomnál, majd 1992-től kezdve Budapesten lakott,
Rendszeresen járta Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket. Lelkigyatorlatokat tartott, Házas Hétvégeket vezetett. Kiemelt szerepet játszott a Cursillo lelkiség elterjesztésében és működtetésében. 1991. július 5-től 2007-ig az Esztergom-Budapesti főegyházmegyében a Cursillo Mozgalom lelki vezetője volt.
 
BEZNÁK Aladár
(Szatmárnémeti, 1901. augusztus 31. – Montreál, 1959. július 17.) orvos, fiziológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja (1ev. 1945, r. 1946–1949, visszaállítva 1993).
1925–1926-ban a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjával a későbbi Nobel-díjas Frederick Gowland Hopkins cambridge-i biokémiai intézetében, majd 1926–1927-ben Londonban, Charles Robert Harington kemopatológiai és Ernest Starling fiziológiai tudományos műhelyeiben képezte tovább magát.
1935-ben ismét Londonban járt állami ösztöndíjas tanulmányúton.
1948-ban családjával együtt külföldre távozott. Előbb Stockholmban, majd Londonban éltek, végül 1954-ben Kanadában telepedtek le.
Fő kutatási területe a táplálkozás-élettan, valamint az anyagcserezavarok kórélettani háttere volt.
 
BIELECKJózsef, SJ
(Nagyvárad, Bihar vm., 1920. december 1. – Toronto, 1979. augusztus 20.): lelkipásztor.
1939-ben Budapesten lépett a rendbe. Kassán, Szegeden, Olaszországban és Belgiumban tanult. 1951-ben pappá szentelték. Ezután Kanadába került. Montrealban, később Hamiltonban, 1964-től Torontóban lelkipásztor. Plébániát épített, bevezette a magyar lit-t, kapcsolatot teremtett a protesténs egyházak lelkészeivel. 1970-tól Yonkersben (USA), majd Hamiltonban (Kanada)A Szív szerkesztője volt. A courtlandi magyar temetőben nyugszik.
 
BODOLA György
(Szombathely, 1952. május 16. – Vancouver, 2007. március 17.): grafikus, karikaturista, fotográfus. Bodola Gyula hatvanegyszeres válogatott labdarúgó fia.
 
BONKÁLÓ Sándor

(Gyöngyös, 1912. január 24. –  Toronto [Kanada], 1988. február 10.): ideg- és elmegyógyász, neurológus, egyetemi tanár.

 

BORBÉLY István

(Vác, 1903. augusztus 19. – Hamilton [Kanada], 1987. november 27.): filozófus, jezsuita szerzetes, katolikus plébános, teológus.
 
BOZÓ László
(Szeged, 1927. augusztus 3. – Toronto, 2009. február 15.): magyar dramaturg, rádiós szerkesztő, a Magyar Rádió főrendezője, egyetemi tanár.
1989-ben nyugdíjba vonult. 1995-től élt Kanadában.
 
BUDAY Zoltán, Zoltan Buday
(Budapest, 1952. november 15. – ): magyar származású, kanadai színész.
Az 1956-os forradalom idején került Kanadába. Ma Vancouverben él. Tagja az ACTRA nevű kanadai filmes szervezetnek és az UBCP, szintén filmes szervezet elnökjelöltje. A színészkedés mellett íróként és producerként tevékenykedik, valamint fest, gitározik, érdekli a fényképészet. Két gyermek édesapja.
Interneten:  Magyar   English
 
 
C

CHILLA Raymond

(Gyula, 1920. szeptember 29. – Hamilton [Kanada], 1985. január 5.): jezsuita szerzetes, katolikus plébános, szerkesztő.

 

CZAKÓ Ambró
(Cegléd, 1887. január 13. – Owen Sound [Kanada], 1974. szeptember 28.): filozófus, publicista, református lelkész, újságíró, egyetemi tanár.
 
 
CS

CSERY-CLAUSER Mihály
(Budapest, 1911. május 31. – Montreal, 1979. május 8.): katonatiszt, szerkesztő, történész.
1945-ben Németországba távozott. 1945-47-ben a weingarteni Magyar Iroda vezetője. 1951-től Kanadában élt. 1961-ig az Ecclesia és az Északi Fény Szemle szerkesztője. 1966-tól az Árpád Akadémia, 1970-től a Magyar Történelmi Szemle szerkesztőbizottsági tagja.
Irodalom: ÚjMIL 2000:401
 
 
D

DEME Lajos

(Olaszliszka, 1914. augusztus 9. – Hamilton [Kanada], 1987. február 16.): csendőrtiszt.
 
Vitéz DETRE Gyula László
(Monostorszeg, Bács-Bodrog vm., 1918. március 19. – ?): főhadnagy.
2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kar dékánja vitéz Detre Gyula főhadnagynak rubin díszoklevelet adományozott
 
 
E

EGRI György

(Budapest, 1922. július 11. – Toronto, 2003. november 4.): újságíró, szerkesztő.

1940-től részt vett a szociáldemokrata mozgalomban. 1945-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet. 1946 után a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom egyik vezetője, majd főtitkára volt, később a Szociáldemokrata Párt Fiatalok című ifjúsági hetilapja szerkesztője és a párt országos vezetőségének tagja. A Népszava és a Világosság munkatársa. 1950-ben néhány hónapig

az Agrimpex Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettese. 1950. augusztusában letartóztatták, Kistarcsára került, majd több évet töltött a recski kényszermunka-táborban.

1953-as kiszabadulása után 1954-ig Pécsett, majd a fővárosban alkalmi munkás, majd kazánkovács és szódáskocsis. 1956-ban Dudás József lapjánál, a Magyar Függetlenségnél dolgozott.

1956. novemberben emigrált, majd 1958-ig Ausztriában élt, majd a kanadai Torontóban telepedett le. 1958-ban külső munkatársa a Kanadai Rádiónak, majd az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. Később újságírással foglalkozott, 1960-ig az Amerikai Magyar Hírlap munkatársa volt, majd 1989-től főmunkatársa lett. 1961 és 1981 között szerkesztette a Menora című lapot. Az 1970-es években több magyar nyelvű lapot adtak ki nyomdájában. Irásai jelentek meg az Amerikai Magyar Népszavában, a Szabadságban, az Irodalmi Újságban, az Új Világban.

1989 után hazatért, 1992-1993-ban a Szociáldemokrata Néppárt és a Nagy Imre Társaság ügyvivője volt.
 
ENDRÉNYI (BERNÁT) Edit
(Budapest, 1929 –  ): aranydiplomás okleveles villamosmérnök
1951-ben villamosmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1951 áprilisától 1956 novemberéig tanársegéd volt a Budapesti Műszaki Egyetem Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén.
1957-ben Toronto-ban (Kanada) telepedett le, és 1959-ig mérnökként működött a Canadian National Telegraph vállalatnál. Ezt követően 1961-ig az Ontario Research Foundation-nél végzett kutatómunkát, mint fizikus, ahol széles elektronsugarak kialakításának technikájával foglalkozott. Ezidőben néhány évig a Toronto-i egyetem levelező tagozatán matematikát is tanított.
 
 
F

FALUDY György : született: Leimdörfer György Bernát József ; angolul: George Faludy
(Budapest, 1910. szeptember 22. – Budapest, 2006. szeptember 1.): Kossuth-díjas költő, író, műfordító.
Először 1938-ban emigrált, Franciaországban élt, onnan Marokkóba, majd az USÁ-ba költözött a háború alatt. 1945 után hazatért. 1951-ben letartóztatták, koholt vádakkal a recski internálótáborba zárták. Történetét a Pokolbéli víg napjaim c. kötetében írta meg. 1956 után Nyugaton élt (több átmeneti hely után 1966-tól 20 éven át Torontóban). 1989 után hazatért. Versei mellett Villon-fordításai is igen ismertek.
Bővebben interneten:  Magyar   English  Français   Deutsch   Русский
 
FARAHÓ János (1876-ig Pozsár)
(Laskó, Baranya vm., 1876 előtt – ?): földbirtokos.
Középiskolát Pécsett végezte. Egy ideig Amerikában élt.1899-ben Hidalgo del Peralban (Mexikó), 1905-ben Witemouthban (Kanada) gazdálkodott. 1908 körül visszatért Magyarországra és Pécsett telepedett le.
Irodalom: Gulyás
 
FÁY Ferenc
(Pécel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm, 1921. június 20. – Toronto [Kanada], 1981. június 10.): költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja. Fáy Ferenc öccse.
Édesapja tanár, irodalomtörténész, anyja Ivákits Mária festőművész. Fáy Ferenc elemi iskoláit Pécelen végezte. Középiskoláit Budapesten, Aszódon és Bonyhádon fejezte be az Evangélikus Főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia végzetthallgatójaként 1944-ben hadnaggyá avatták. A második világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciországban, fogolytáborban. Hazakerülése után Kőbánya elöljáróságán dolgozott mint tisztviselő. 1947-ben fél évre internálták, majd letartóztatták. Az ÁVO-n annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. 1948 tavaszán Jugoszlávián át Olaszországba menekült. 1951-ben kivándorolt Kanadába. Dolgozott dohánytörőként, később: bányász, majd erdőirtó. Sokáig élt nagy szegénységben mint munkanélküli. Végül Torontóban városi alkalmazottként fizikai munkával kereste meg kenyerét. Majd minden jelentősebb nyugati magyar folyóirat közölte verseit.
1973-ban Sík Sándor-díjban részesült.
Irodalom: Borbándi 1992:112-113. ; Nagy 2000:254-255.
Interneten:  Fáy Ferenc
 
FÁY István
(Pécel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm, 1918. március 17. –  ?): irodalomkritikus, újságíró. Fáy Ferenc bátyja.
A budapesti Tudományegyetemen magyar-latin szakon doktorált. A Zeneművészeti Főiskolán zeneelméletet, zenetörténetet és zongorát tanult. Újságíró lett, irodalmi és zenei kritikákat írt. A háborúban katona volt, 1945 januárjában fogságba esett. 1948-ban Jugoszláviába menekült, szénbányában dolgozott, majd Bagnoliba, olasz menekülttáborba került, ahol 1950 végéig tartózkodott. Utána kivándorolt Kanadába. Quebecben aranybányában dolgozott.
Irodalom: Borbándi 1992:113. ; Nagy 2000:255.
 
FÖLDES PÉTER
aranydiplomás villamosmérnök
1950-ben villamosmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1950-től 1956-ig budapesti Hadi Tudományi Intézetben és a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott. 1957-1976 között az RCA montreali antenna laboratóriumának alapítója és vezetője volt. 1976-tól 1982-ig a General Electric Valey Forge-ban levő központjában irányította az antenna szakosztályt. 1982-től saját antenna tanácsadó cégének főnöke. Tevékenységével párhuzamosan tanított antennákról a budapesti Hadmérnöki és a montreali McGill egyetemen. Mérnöki továbbképző tanfolyamokat is adott Aquilla-ban, Montrealban és Romában.
Öt könyv szerzője vagy társszerzője, 55 műszaki cikket publikált, tizennégy USA szabadalom fűződik nevéhez. Úttörő eredményei: több reflektoros antennák használata földi és műholdas hírközlésben, számos egyidejű módban gerjesztett antenna táprendszerek kifejlesztési, soknyalábos és alkalmazkodó műhold antennák korai bevezetése, valamint a nyomtatott rácsos reflektorok első alkalmazása műhold antennákon.
Kitüntetései:
Dávid Sarnoff díj,
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa, aranydiploma (2000).
 
FÜSTÉR Géza

(Budapest, 1910. február 19. – Toronto [Kanada], 1990. december 30.): magyar bajnok,  nemzetközi sakkmester.

 

FÜZESY László Miklós

(Szeged, 1928. november 4. – Regina [Kanada], 1987. november 6.): geológus.

 


 

G

 


GÁSPÁR Márton
(Mezőkövesd, 1912 szeptember 22. – Windsor [Kanada], 1987. április 1.): katolikus plébános, publicista, történész.
 
GATI, Kathleen
(Kanada, 1957. augusztus 13. – ): kanadai TV-, és filmszinésznő.
Kanadában született magyar emigránsok gyermekeként. Művészeti környezetben nőtt fel, édesapja karmester, édesanyja operaénekes volt.
Az 1980-as években kezdte pályáját. Sok filmben szerepel. 2011-ben Los Angelesben megtartott magyar Film Fesztiválon Visszatérés-Retrace (2011) filmben nyújtott alakitásáért   megkapta a fesztivál legjobb színésznője címet.
Interneten:  engelska   Deutsch   Nederlands   Русский
 
GROSSCHMID István
(Budapest, 1891. május 5. – Toronto, 1977. május 5.): a Magyar Légiforgalmi Rt. (MALERT) elnökigazgatója.
 
 
GY

GYENGE Valéria, Garai Jánosné
(Budapest, 1933. április 3. – ): olimpiai és 17-szeres magyar bajnok úszónő, fotóművész, író.
Részt vett az 1956. évi nyári olimpiai játékokon. Az olimpia után nem tért haza, Kanadában telepedett le. A torontói ETO Bicoke sportklub tagjaként kanadai csúcsot úszott, de az aktív sportolással rövidesen felhagyott. 1963 és 1965 között az ETO Bicoke úszóedzője volt.
Kanadában részt vett a New York-i székhelyű School of Photography szervezésében egy négyéves távoktatói programon, majd Torontóban Real Image Photography Ltd. néven fotócéget alapított. Első fotóalbuma Hangulatok és fények címmel 1979-ben jelent meg Torontóban. Kiállításai voltak Torontóban, Sydneyben, Párizsban, Los Angelesben, Ottawában és Budapesten. 1989-ben megjelent Hazám című fotókönyve Illyés Gyula verseivel. 1998-ban jelent meg első regénye Két asszony élete címmel. 2000-ben készült el Ígéret című regénye, ugyanebben az évben Ígéret és valóság címmel fotókiállítása volt Budapesten.
1978-ban az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben beválasztották az úszás halhatatlanjai, az International Swimming Hall of Fame tagjai közé. 2000-ben megkapta a Magyar Örökség-díjat. 
Férje Garai János úszó. Két lánya közül az egyik kanadai válogatott úszó volt. Tartalékként nevezték a montreali olimpiára. Másik gyermeke, Soo Garay színésznő lett.
Interneten:  Magyar   English   Français   Deutsch   Português   עברית
 
 
H

 

 

I


ISSEKUTZ Béla

(Kolozsvár, 1912 december 24. – Halifax [Kanada], 1999. november 26.): gyógyszerész, egyetemi tanár, orvostud. kand.

 

IZSÁK Elemér József

(Kipling [Kanada], 1912 április 7. – Kipling [Kanada], 1978. május 15.): politikus, ügyvéd.

 

 

J


JÁMBOR Lajos
(Veszprém, 1919. augusztus 24. – Torontó, 1990. március 15.) MÁV főtisztviselő, vállalkozó, cserkészvezető.
A 2. világháború végén került Németországba, ahol a dél-németországi magyar cserkészeket szervezte. Kanadába vándorolt ki, és Torontóban telepedett le, ahol kiállítás-tervező és szervező vállalatot alapított. A torontói magyar cserkészetet Ő építette ki és tette erőssé. Több cserkész-csapatnak (köztük a legjelentősebb: a Sík Sándor Cserkészpark) volt parancsnoka, vezetője. Biztosította a külföldi magyar cserkészek vezetőképzésének anyagi és műszaki feltételeit.
 
JANCSÓ Éva, SJC

(Budapest, 1904 július 14. – Courtland [Kanada], 1987 október 29.) szerzetesnő.

Gimnáziumi érettségi után kereskedelmi akadémiát végzett. 1940. január 1-én Budapesten lépett be a Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1943 február 4-én Budapesten, örök esküjét 1952 júniusban Kőszegen tette le. 1946-ban Kőszegen elöljáró. A szerzetes rendek feloszlatása után Kanadába távozott.
 
JUHÁSZ József
(Szentistván, Borsod vm., 1920. május 27. - ?): technikus, író.

1956 után Kanadába távozott, és Torontóban telepedett le.

 
 
K

KÁROLYFALVI Béla

(Nemesmilitics, 1912. szeptember 9. – Port Credit [Kanada], 1990. október 9.): evangélikus lelkész, könyvtáros, szerkesztő.
 
KEMENES GÉFIN László
(Szombathely, 1937. október 16. – ): József Attila-díjas író, költő, műfordító, kritikus, egyetemi tanár.
 
KERTÉSZ Olga ; Kertész Zoltánné, szül. Titonelli
(Debrecen, 1918. – [Kanada], 1999. április 8.): költő. 
 
KERTÉSZ Sándor

(Debrecen 1911 június 29 – Toronto, 1990 június 14.): színész, rendező, színházigazgató.

 

KERESZTESSY József

(Pest, 1885. szeptember 19. – Toronto [Kanada], 1962. december 29.): edző, tornász.
 
KORECZ L. TIBOR
(Újpest, 1923. – Brampton, On., 2011. március ): okleveles villamosmérnök
 
KORPONAY Miklós

(Szombathely, 1912. szeptember 25. – Toronto [Kanada], 1987. november 3.): katonatiszt, könyvkiadó, művészeti vezető.

 

KOLTAY Sándor

(Bécs, 1931. március 18. – Toronto [Kanada], 1985. január 29.): színész.

 

KOPÁCSI Sándor

(1922–2001) rendőrtiszt.

A II. világháború alatt a miskolci ellenállók tagja. 1945-től MKP-tag, 1949 után rendőrtisztnek tanult. Az MDP KV Katonai és Karhatalmi Osztályán dolgozott (1949), majd a BM-ben osztályvezető. Budapest rendőrfőkapitánya (1952–56), az SZKP XX. kongresszusa után bírálta Rákosit; az 1956. jún.-i poznańi események kapcsán kijelentette, hogy nem adna parancsot a lövetésre. Okt. 23-tól a vérontás elkerülésére törekedett. 1956 okt. 31-én a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány tagja, nov. 1-jén a nemzetőrség parancsnok-helyettese. Az MSZMP héttagú Intéző-bizottság tagja (nov. 1–4.) Nov. 5-én szovjet állambiztonsági szervek letartóztatták. A Nagy Imre-perben a pártvezetés eredetileg halálra akarta ítélni, végül életfogytiglani börtönt kapott, de 1963-ban amnesztiával szabadult. 1975-ben Kanadába emigrált, 1990-ben tért haza.

 

 

L


LEHMAYER Béla
(Szabadka, 1912. március 4. – Sydney [Kanada], 1958. január 12.): katolikus plébános, szerkesztő.
 
LENTE Ilona

(?–?): színésznő.

Magyarországon kezdte színészi pályáját, de az a háború miatt egy időre megszakadt. Színház- és Filmművészeti Főiskolán osztálytársai voltak többek között: Avar István, Dombi Jenő, Domján Edit, Gellei Kornél, Kaló Flórián, Kovács Ibolya, Szabó Gyula és Varga Gyula.

1957-ben a Bécsben működő Menekült Magyar Nemzeti Színjátszó Társaságnak tagja volt.

1961 őszén lett a Torontói Művész Színház tagja. Temperamentumos, kitűnő dikcióval rendelkező színésznő, nagy átélési képességgel. Művészi pályája néhány évig tartott.

Főbb szerepei: Horváth Kati (Fodor L.: Érettségi); Mari (Molnár F.: Liliom); Liza grófnő (Kálmán I.: Marica grófnő); Alexandra (Molnár F.: A hattyú); Riquette (Ábrahám P.: Viktória); Patkós Nagy Rózsi (Indig O.: A torockói menyasszony); Sarah, zongoraművésznő (Jacobi V.: Sybill).

Irodalom: Magyar Színházművészeti Lexikon, (1994)

 

LŐTE Lajos

(Vízakna, 1912. november 28. – Rochester [Kanada], 1996. szeptember 4.): egyesületi vezető, könyvelő, szerkesztő.

 

 

M


MAGYAR László

(Hajdújárás, 1937. június 3. – Toronto [Kanada], 1998. június 10.): levéltáros, művelődéstörténész, pedagógus.
 
MÉZES Miklós
(Zsira, 1920. szeptember 22. – ): gazdálkodó, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője, a kanadai magyar közélet szervezője. Ő az utolsó még élő demokrata néppárti képviselő.
Interneten:  Mézes Miklós
 
MIKLÓSHÁZY Attila : 1942-ig: Mikulecz
(Diósgyőr, Borsod vm., 1931. április 5. – ): Castellum Minus-i címzetes püspök, az emigrációban élő magyar katolikusok nyugalmazott püspöke.
Interneten:  Magyar   Deutsch
 
MOLNÁR Jenő Ferenc

(Szentes, 1891. július 19. – Edmonton [Kanada], 1986. Január ?): filozófus, református lelkész, történész, egyetemi tanár.

 

 

N


NAPHEGYI Imre

(Kolozsvár, 1912, február 12. – Winnipeg [Kanada], 1997. szeptember ?): festőművész, író, szobrász.

 

 

O


 

 

Ö


ÖRDÖG Ferenc
(Berzék, 1894. november 18. – Nyékládháza, 1959. szeptember 4.): spanyolországi kommunista harcos, kanadai kommunista párttitkár.
Az I. világháború alatt orosz fogságba esett, majd bolsevikok oldalán harcolt. 1921-ben visszatért Magyarországba. 1926-ban kivándorolt Kanadába. 1937-ben Spanyolországba a magyar kommunista zászlóalj kötelékében harcolt és többször megsebesült. 1938. szeptemberében visszatért Kanadába, ahol az egyik magyar kommunista pártcsoport titkára volt. 1947-ben hazatért.
Irodalom: MÉL 1969:332

 

 

P


PAPP János László
(Budapest, 1902. május 16. – Rochester [Kanada], 1981. július 3.): evangélikus lelkész, szerkesztő.
 
POLÁNYI János : John Charles Polanyi
(Berlin, 1929 január 23. – ): magyar származású kanadai Nobel-díjas vegyész, kémikus, fizikus.
 
POLÁNYI Károly
(Bécs, 1886. október 25. – Pickering, Ontario [Kanada], 1964. április 25.): gazdaságtörténész, szociálfilozófus, társadalompolitikus.
A Galilei Kör elsőelnöke (1908). 1919-ben Bécsbe emigrált, a Bécsi Magyar Újság munkatársa lett. 1933-ban Angliába költözött és az oxfordi egyetem meghívott előadája lett. A II. világháború után Kanadába telepedett le. Utolsó éveiben feleségével, Duczynska Ilonával angol nyelvűantológiát álított össze a modern magyar irodalom alkotásaiból.
Irodalom: MÉL1969:426. ; ÚjMIL 2000:1772.
 
PRINCZ József
(1907-1937) 
Éveken át titkára volt a Kanadai Magyar Munkás Klubnak (Lethbridge: 19??).
 
 
R

RAJCZY Lajos
(Budapest, 1914. július 1. – Montreal, 1957. május 22.): drámai színész, Jászai-díjas (1953).
1956-ban Bécsbe, később Kanadába emigrált, ahol öngyilkos lett. Nagy színész volt, nagy vesztesége a magyar színházi életnek.  
Irodalom: MÉL 1969:470-471 ; Magyar Színházművészeti Lexikon
 
RÓZSA László
(1907. február – ?): újságíró.
1951-ben Kanadában telepedett le. 1951-1999 között a Kanadai Magyarság sportrovatának vezetője volt.
 
RUZSA Jenő
(Nyíregyház, Szabolcs vm., 1899. július 31. – Hamilton [Kanada], 1977. január 6.): evangélikus lelkész.
1942-1969 között Hamiltonban lelkész. 1936-ban Kanadai Magyarok Szövetségének alapító elnöke. Az Evangélikus Élet és az Evangélikus Otthon szerkesztője. 
Műve: A kanadai magyarság története, Toronto: 1940.
 

 

S


SÁNTHA Pál
(Istensegíts, 1890. november 1. – Stockholm [Kanada], 1962 április 9.): katolikus plébános, pápai kamarás, történész.
 
STRAUB György
(Tótvázsony, 1908 február 26. – Budapest, 1964. október 6.): kommunista, földműves.
1930-ban vándorolt ki szüleivel Kanadába, ahol 1932-től 1948-ig a Kanadai Kommunista Párt magyar szekciójában dolgozott. 1937-1939-ben részt vett a spanyol polgárháborúban. 1948-ban tért vissza Magyarországra, Nagybátonyba telepedett le.
Irodalom: MÉL 2:1969:661.

 

 

SZ


SZUPER Géza

(Vác, 1912. június 22. – Toronto [Kanada], 1991. szeptember 18.): közgazdász, szerkesztő, újságíró.

 

 

T


THÜR Lívia
(Mosonszolnok, Moson vm., 1935. - ): közgazdász, egyetemi tanár.
Belgiumból 1959-ben Kanadába költözött.
 
THÜR Ottó
(Dárda, Baranya vm., 1928. augusztus 1. – ): közgazdász, egyetemi tanár.
Belgiumból 1959-ben Kanadába költözött.
 
TŰZ Tamás: született: Makkó Lajos
(Győr, 1916. április 18. – Hamilton, Ontario [Kanada], 1992. április 7.): magyar költő, író, katolikus pap.
Interneten:  Magyar   English
 
 
U

 

 

Ü 


 

ÜRMÖS Antal : Anthony "Tony" Ürmös
(Mo.,1925. június 10. – Woodstock, Ontario, 2010. augusztus 21.):
Magyar Mérnökök és Építészek volt elnöke, a Magyar–Kanadai Mérnökök Szövetségének volt főtitkára és pénztárosa.
 
 
V

VAJDA Pálné

(Érmihályfalva, 1912 december 10. – Toronto [Kanada], 1998. október 22.): szerkesztő.
 
VATAI László
(Poroszló, 1914. július 18. – Toronto [Kanada], 1993. augusztus 3.): magyar református lelkész, irodalomtörténész, filozófus, egyetemi tanár, politikus, országgyűlési képviselő a Független Kisgazdapárt színeiben, majd a Szabad Európa Rádió munkatársa.
Irodalom: ÚMIL 2000:2402
 
VICZIÁN István
(Tápiószele, 1874. június 24. – Toronto [Kanada], 1959. április 3.): köztisztviselő, politikus, államtitkár, országgyűlési képviselő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vámegye főispánja.
 
VITÉZ György ; született: Németh György
(Budapest, 1933. április 10. – Montréal [Kanada], 2009. október 2.): szarkasztikus iróniájú, avantgárd irányzatú költő, író.
Az 1956-os forradalom után 1957-ben Kanadában telepedett le. 1972-ben doktorált Montréalban pszichológiából PhD-fokozaton. A hatvanas-hetvenes években emblematikusan a párizsi Magyar Műhely munkatársai közé, a lap tágabb alkotói köréhez tartozott. 1981-ben András Sándorral, Bakucz Józseffel és Kemenes Géfin Lászlóval együtt elindította az Arkánum című folyóiratot, amely társszerkesztésében 1997-ig működött.
1999-ben Kassák Lajos-díjat kapott.
2009-ben hunyt el rákban
Irodalom: ÚMIL 2000:2439
Bővebben interneten:  Vitéz György – Wikipédia
 
 
W

 

 

Z


ZILAHI Edit

(Debrecen, 1920. március 13. – Saskatoon [Kanada], 1962. január 5.): festőművész, grafikus.

 

 

ZS 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

A honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.