3844829
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
993
1566
5414
3822197
41540
72280
3844829

Te IP-címed: 34.239.170.244
2024-06-19 16:49

Franciaország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 05. hétfő, 22:46
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

FRANCIAORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Franciaország és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, franciaországi magyarok

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

A

ABLONCZY Balázs: Ribillió északon. Egy Szent István-napi verekedés 1929-ben. = Múltunk, 2009/2.
 
ABLONCZY Balázs: Francia diplomaták Magyarországon 1920–1934.  = Századok, 1342000:5/1149-1170.
 
ACZÉL Géza: Korrekció és kísérletezés. (Vázlat a párizsi Magyar Műhelyről.)
= Jelenkor (Pécs), (1984)11:1016-1021.
 
ALBERT Pál: Európa országútján (Miklós Mészöly: Mort d'un athlète, Paris: 1965). [ismertetése]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:181-187.
 
ALMÁSI Pál : Paul Almasy (1906-2003) fotóriporter, újságíró.
Almási Pál útjai : A világ végén.
 = Interpress Magazin (Budapest), 8(1982. május.)5:36-41.
 
Almási Pál útjai : Halak a jég alól.
= Interpress Magazin (Budapest). 8(1982. június.)6:155-155.
 
Almási Pál útjai : Nincs többé Szahara.
= Interpress Magazin (Budapest), 8(1982. július.)7:38-42.
 
ANDOR György: Zola és a naturalizmus taktikája. = Katolikus Szemle, 1904
 
ANDOR Endre:  Munkásbevándorlás Franciaországba
= Közgazdasági Szemle, (1925)49:63.
 
ARANYOSSI Magda: A franciaországi magyar munkásemigráció történetéhez.
= Párttörténeti Közleménye, (1961. augusztus)71-72
 
 
B

(Bécs - Párizs)  = Magyar Hírmondó, 1782. jún. 8.
 
Bemutatjuk: Gyarmathy Mihályt [Kritika: Mosolyok és könnyek, versek, 1970.]
= Napnyugat (USA, Los Angeles: 1971-1979), 3(1973 április 26.)4:4.
 
A Bercsényi-huszárok Gerpinnesnél, 1794. = Hadtörténelmi Közlemények, (1891):281-282.
 
BAGI Zoltán Péter: Hervé Coutáu-Begarie - Ferenc Tóth (sous la dir.): La pensée militaire hongroise á travers les síécles
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)3:892-899.
 
BAJOMI-LÁZÁR Endre: A Párizsi Kommün száműzöttei Magyarországon : a magyar-francia kapcsolatok ismeretlen fejezete
= Századok, 110(1976)4:675-690.
 
BAJOMI Lázár Endre: A „Tigris” magyar rokonsága.
= Új Tükör, XVI. évf. 31. sz., 1979. december 23., 40-41 old.
 
BAJOMI LÁZÁR Endre: Bakos és Kocsis. Magyar ”szabad franciák”. A légió – önmaga ellen.
= Magyarország (Budapest), 20 évf., 1983. április 10., 15. szám – p. 21.
 
BALÁZS Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei az argeles-i és a saint-cyprienifrancia internálótáborban
= Múltunk, 44(1999)2:145.
 
BALLA Bálint: Szabó Zoltán, az európai magyar.
= Magyar Szemle (Budapest: 1991:-, ISBN 1216-6235) 21(2012 október)9-10:133-147.
 
BALLAGI Aladár: Négy magyar huszárezred a Bourbonok szolgálatában.
= Magyarország és a Nagyvilág, 1873.
 
BÁNKÚTI Imre: Egy kuruc nemesifjú útja a laki udvarháztól a francia emigrációig
= Arrabona (Győr), (1971)13.
 
BÁRDOS Eszter (Párizs): Felszállott a páva a párizsi vármegyeházra.
= Nemzetőr (München), 25(1980. október 15.)367:9.
 
BENCZE László: Napóleon bécsi hadjárata, 1809, (Kemény Krisztián).
= Hadtörténeti Közlemények, 2006:1 – p. 246-249
 
BELIA György – Cs. GÁRDONYI Klára: Gercen és a magyar emigráció
= Irodalomtörténeti közlemények, 58(1954)1:43-53.
 
BELOHORSZKY Ferenc: Bessenyei és a francia gondolat. = Egyetemes Fhilológiai Közlöny, 1932/7-8. sz.
 
BÉRENGER, Jean: Francia-magyar kapcsolatok a Wesselényiösszeesküvés idején [1664-1668] 
= Történelmi Szemle, 10. évf. 1967. 3. sz. – p. 275-291
 
BÉRENGER, Jean: A francia politika és a kurucok (1676–1681).  = Századok, (1976)2:273 Közlemények
 
BERTHA Sándor (Pest, 1843. – Párizs, 1912.) zeneszerző, író, zongoraművész.
 
WÉBER Artur: Bertha Sándor. = Magyar Figyelő, (1912)
 
HAMBURGER Klára: Bertha Sándor. = Muzsika, (1962.)
 
BÍRÓ Teofil: Adam Zamoyski: 1812. Napóleon végzetes oroszországi hadjárata.
= Hadtörténeti közlemények, 122(2009)3:873-879.
 
BOIS, Jean-Pierre: A katonai képzés Franciaországban a XVII. és a XVIII. században.
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)3:1012-1024.
 
BORBÍRÓ Fanni: A magyar-francia kapcsolatok történetének elfelejtett hőse : Teleki Emma élete és művei.
= Sic itur ad astra, 12(2000)3:47-92.
 
BOULET, François: A vesztes államok delegációi és a francia közvélemény a Párizs környéki békeszerződések
tükrében (1919–1920)
= Századok, 134(2000)3:503-554. Tanulmányok
 
BŐHM Jakab – PALOTAI István: Le Maire francia-kuruc brigadéros emlékirata II. Rákóczi Ferenchez 1706 elején
= Hadtörténelmi közlemények, 2(1955)2:155-202.
 
vitéz BREZNAY Péter: 1956 – Párizs.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 48[49](2004. február)644:9.
 
 
C

Chamborant 2ͤ Hussards.  = Revue historique de l'armée, (1959)2.
 
Le CALLOC'H, Bernard: Magyar emlékhelyek Franciaországban
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (1993)12:84-85.
 
CZIGÁNY Lóránt: Szabó Zoltán az emigrációban.= História, 11(1989)6:20-22.
 
 
CS

CSERNUS Sándor: Zsigmond és a Hunyadiak a francia történetírásban.
= Századok, (1998)1:47.
 
 
D

DANTI, Sara:The Hungarian community in france in 1956: emigration, perception, reactions
(Magyarok közössége Franciaországban 1956-ban: emigráció, attitűdök, reakciók)
= Szociális szemle, 4(2011)1-2:72-77.
 
DERÉKY Pál – SZAJBÉLY Mihály: Műhely-találkozó Marlyban.
= Magyar Műhely (Párizs), (1984)69:58-91.

DOMOKOS László: Hajótöröttek. Szpáhik Szegeden. Furcsa megszállás kilencven éve.
= Magyar nemzet, (2009)153:37.
 
DEZSÉNYI Béla: Sőtér István: Magyar-francia kapcsolatok.Budapest, 1946. (Hazánk és a nagyvilág, 1.)
= Századok, 8(1947)1-10:259-260.
 
 
E

Egy franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben. [Bakonyi Imre ezredes]
= Hadtörténelmi Közlemények, (1894):693-694.
 
Ékezet nélkül : Irodalmi Újság(Párizs)
= Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. október 18.)9:1.
 
Erdélyi est Párizsban
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 7(1977. április)4:22-23.
 
ECKHARDT Sándor: Magyar humanisták Párizsban  = Minerva, 1929/1-3. sz.
Szelestei és kövesszarui Gosztonyi János győri, majd erdélyi püspök (meghalt 1527) párizsi szereplésének ismertetése.
Mikor negyven évvel később egy másik magyar humanista, a szintén püspök Dudits András került Párizsba, megismétlődik Gosztonvi János esete: megint egy Párizsba vetödőtt magyar humanistán keresztül lehet tanulmányozni a francia racionalizmus újabb eszméit.
 
ECKHARDT Sándor: Egy középkori francia krónika fantasztikus magyar története.
= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1931/5-10. sz.
Jean d´Outremeuse XIV. századi belga krónikás egy valóságos prózai gestát költött francianyelvű világkrónikájában a magyarok őstörténetéről. Abból is, hogy e krónikás a magyarság multját kapcsolatba hozza a nyugati népekével, látni, mily nagy híre és tekintélye lehetett Magyarországnak a XIV. században.
 
ELEK Oszkár: Napoleon a magyar irodalomban  = Literatura, 1929/5. sz.
 
ELEK Oszkár: Magyarország a XVI. és XVII. század francia regényeiben
= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/3-4. sz.
 
EPERJESSY Géza: A magyar történelem francia tankönyvekben
= Élet és Irodalom, 11. évf. 1967. 41. sz. . p. 1-2
 
 
F

Francia-magyar kapcsolatok : Francia cégek. Bizonytalan befektetők
= Piac & Profit, 15(2011)6:12-14.
 
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1920–1921.
Összeállította és szerkesztette: Ádám Magda – Ormos Mária.
Budapest: 2006. 334 o. (Ismerteti: Garadnai Zoltán)
= Levéltári közlemények (Budapest), 2006. 2. szám – p. 250-254
 
(A francia király kitüntette a léghajózás feltalálóit és első úttörőit)
= Magyar Hírmondó, 1783. dec. 31.
 
A francia parlament viharos ülése  = Magyar Hírmondó, 1788. jan. 12.
 
Franciaországból  = Magyar Hírmondó, 1784. jan. 7.
 
(Franciaországi hírek) = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 5.
 
A franciaországi politikai helyzet = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 15.
 
FARKAS Katalin: A Magyar Nemzeti Igazgatóság magyarországi kapcsolatai (1859–1862).
= Századok, 140. évf. 2006/3 – p. 635-670.
 
FEJÉRDY Gergely:  Magyarország a `Quai d`Orsay szemével` (1944-1949)
= Külügyi Szemle, 2007:1.
 
FEJÉRDY Gergely: A francia kultúrdiplomácia főbb törekvései és lehetőségei Magyarországon 1945 és 1990 között
= Külügyi Szemle, (2011)2:53-75
 
FEJÉRDY Gergely: 18. századi francia nyelvű utazók Magyarországon.
= Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:42-56.
 
FEJÉRDY Gergely: A francia érdekképviselet nehézségei Magyarországon a II. világháború végétől
a diplomáciai kapcsolatok újra felvételéig
= Öt kontinens, 2(2004)2:61-72.
 
FEJÉRDY Gergely: Auer Pál, az árnyékember : A 20. századi magyar–francia kapcsolatok egy meghatározó szereplője.
= Kommentár, (2014)3:
 
FENYŐ László: [Ismertetés] Kisfaludy Sándor: Napló és francia fogságom.Budapest: 1962.
= Irodalomtörténeti közlemények, 67(1963)1:111-112.
 
FEST Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról
= Levéltári közlemények, 12(1934)1-4:223-225.
 
FORGÁCS Zsuzsa: Magyar vonatkozások a 18. századi francia ellenforadalmi röpiratokban.
= Világtörténet, 11(1989)tavasz:19-22.
 
 
G

GARADNAI Zoltán: A magyar-francia diplomáciai kapcsolatok története, 1945–1966.
= Külpolitika, 7(2001)1-2:112-152.
 
GARADNAI Zoltán: Titkok és kincsek a francia Külügyminisztérium levéltárában.
= Lymbus (Budapest), 2004 – p. 281-294
 
GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok 1936-1965 közötti történetéhez.
= Múltunk, Politikatörténeti folyóírat, 2004/3. – p. 216-250.
 
GARADNAI Zoltán: Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatai a „békés egymás mellett élés”-től
az „enyhülés” kezdetéig (1958-1962).
= Levéltári közlemények (Budapest), 2005. 2. szám – p. 23-50.
 
GARADNAI Zoltán: A francia–magyar kapcsolatok története 1975–1985.
= Külügyi Szemle, 10(2011)2:38-52.
 
GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1957–1962).
 Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1963–1968).
= Külügyi Szemle, 10(2011)2:202-205.
 
GARADNAI Zoltán: A magyar–francia kapcsolatok története De Gaulle tábornok elnöksége alatt (1958–1969)
= Külügyi Szemle (Budapest), (2011)3.
 
GARADNAI Zoltán: A francia–magyar kapcsolatok története 1969-1975.
= Levéltári közlemények, 84(2013)[1-2]:145-168.
 
GARADNAI Zoltán – Thomas SCHREIBER:  A magyarországi rendszerváltozás a Quai d’Orsay szemével
= Külügyi Szemle, 2008:2. szám.
 
GAZDAG Ferenc: Franciaország története 1919–1995. = Külügyi Szemle, 2011:2.
 
GEBEI Sándor: 1709. június 27. (július 8.) – Poltava.
= Hadtörténeti közlemények, 122(2009)4:903-939.
 
GÖMÖRI György: A londoni francia protestáns egyház magyar segélyezettjei
= Magyar Könyvszemle, 121(2005)3:325
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
Dr. GULYÁS Pál: Páris tudományos könyvtárai.: (Első közlemény)
= Magyar Könyvszemle, XVII. kötet, (1909. okt.-dec.) 4. füzet : 293-314.
 
 
H

Heine és Dumas orvosa [dr. Gruby Dávid].
= Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. november 18.)318:10.
 
(Hírek Franciaországból, Madridból, Németországból)  = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 1.
 
(Hírek Párizsból és a török hadszíntérről) = Magyar Hírmondó, 1788. ápr. 26.
 
Historique du 1ͤʳ Régiment de Hussard. = Revue de la Cavalerie Blindée, (1960)3
 
H. A.: Madách francia kritikusa  = Budapesti Hirlap, 1934 március 9.
             Henry Bidou a Le Temps c. hírlapban ismertette Az Ember Tragédiáját.
 
HAMZA Gábor: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén
= Jogtudományi közlöny, 66(2011)5:291-293.
 
HAMZA Gábor: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén
= Magyar tudomány, 172(2011)8:950-954.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (I.)
          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1931/5-10. sz.
          Magyar vonatkozások a ,,Manon Lescaut” világhírű írójának műveiben.
 
HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (II.)
          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/3-4. sz.
          Magyar vonatkozások a ,,Manon Lescaut” világhírű írójának műveiben.
 
HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (III.)
          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/7-8. sz.
          Prévost abbé munkássága magyar vonatkozásainak részletes ismertetése
 
HANKISS János: Debrecen a francia népszerű regényben.
          = Debreceni Szemle, 1933/6. sz.
             Adrien Robert La Princesse Sophie (1851) és Clémenc Robert Kossuth ou les
             Hongrois (1851) című regényének tanulmányszerű, részletes ismertetése.
 
HANKISS János: Victor Hugo és a magyar emigráció
= Történelmi szemle, 12(1926)1-4:120-138.
 
HARANGOZÓ István: A hasznot még nélkülöző minőség. Beszélgetés Nagy Pállal, a Magyar Műhely alapító szerkesztőjével.
= Magyar Nemzet (A Magyar Nemzet kulturális melléklete: Ahogy tetszik), 1994. május 28. – p. I.   
 
HARASZTI E.: Les Hussards Hongrois en Alsace. = Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes, (1927)1.
 
HERMANN Egyed: Francia emigráns papok Magyarországon a nagy forradalom idején.
= Katholikus szemle, 47(1933)7:36-46.
 
HERMANN Róbert: Fejezetek Teleki László gróf parizsi diplomáciai működésének történtéből.
= Századok, (2009)3:669-702.
 
HEVESI András: A boulevard  = Nyugat, 1933/10-11. sz.
Francia forradalom utáni irodalom történet-szociológiai rajza, s ezzel kapcsolatban a magyar irodalom rokonjelenségeinek érintése.
 
Dr. HIERÓ István: Párizsi magyar vásár.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. február)371:4.
 
HOLUB Gergely: A Le Monde tudósításai Magyarországról 1947-ben
= Öt kontinens, 2(2004)2:73-90.
 
HORÁNYSZKY Nándor: Ifj. Bene Ferenc párizsi útinaplója 1826-ból.
= Orvostörténeti Közlemények, (1970)54:205-214.
 
Hungarus Viator: Magyarország egy régi francia társasjátékban: (Négy képpel)
= Debreceni szemle, 1(1927)7:[420]-422.
 
 
I

ILONKA Mária: Francia módszer magyar körülmények között
= Biokultúra, 22(2011)6:18-19.
 
 
J

JANEIRO, H. P.: A salazari Portugália és a vichyi Franciaország.
= Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:57-64.
 
JANICAUD, Benjamin: A franciaországi magyar emigráció politikai változásai a negyvenes években.
= Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, 118. tom. (2003):81-92.
 
 
K

(Kempelen Farkas Párizsba és Londonba indult)  = Magyar Hírmondó, 1782. dec. 4.
 
Kell-e politikai emigráció? (A Magyar Füzetek körkérdésére befutott újabb válaszok és a vita összegezése)
= Magyar füzetek (Paris), 1985)16:126-145.
 
A kiállítás visszhangja [Beck András (1911-1985)]
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 31(1980 május-június)5-6:19.
 
KECSKÉS Gusztáv: Franciaország politikája az ENSZ-ben a ,,magyar ügy’’ kapcsán: 1956–1963. 
= Századok, 134(2000)5:1171-1194.
 
KECSKÉS Gusztáv: A francia diplomácia és az 1956-os magyar forradalom
= Történelmi szemle, 44(2002)1-2:99.
 
KECSKÉS D. Gusztáv: A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán:
a magyar kérdés a francia nemzetgyűlésben.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2006:1. – p. 5-18. 
 
KELEMENAndrás: Mégegyszer Bercsényi László franciaországi sírjáról.
= Honismeret, 7(1979)1:50-51.
 
KEMÉNY Mihály: A Magyar Nyelv és Kultúra Baráti Köre Párizsban
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:24-25.
 
KENDE Péter: Magyar Füzetek.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. április)385:9.
 
KENDE Péter: A 75 éves Fejtő Ferenc köszöntése.
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), (1984)4:8.
 
KIBÉDI VARGA Áron: Párizsi szüret 1965 [22 francia nyelvű könyv ismertetése]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:174-180
 
KINCSES Katalin Mária: Ferencz Tóth: Correspondance diplomatique rélatíve a la guerre d' indépendance du prince Francois
II Rákóczi (1703-1711)
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)1:262-264.
 
KIRÁLY Ilona: A Toldi-monda és a francia hősénekek.
= Egyetemes Philologiai Közlöny, 1934/1-3. sz.
 
KLENJÁNSZKY Sarolta: Az 1956-os magyar forradalom és leverésének visszhangja a francia kommunista mozgalomban.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)1:19-37. 
 
KONCZ József: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1891. 136-137.
 
KORDA Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1890. 235-242., 2 kép.
 
KORDA Imre: La Hongrie littéraire et scíentifique. Par J. Kont.professeur agrègè au collège Rollin, docteur de l’universítè
de Budapest. Paris, Ernest Leroux, editeur, 1896. (Könyvkritika)
= Irodalomtörténeti Közlemények, 6(1896)2:250-253.
 
KOVÁCS Zsolt: Jean Bérenger előadása Turenne marsallról a Hadtörténeti intézetben.
= Hadtörténeti Közlemények, 2007:1 – p. 381-383.
 
KOVÁSSY Zoltán: A magyar szabadságharc francia katonái
= Honismeret, 16(1988)2:55-56.
 
KOZMA Antal: Borostyáni Nándor párizsi magyar-francia folyóirata negyven évvel ezelőtt
= Debreceni szemle, 14(1940)4[143]:85-90.
 
KÖPECZI Béla: Párizsi eszmecsere a francia-magyar történelmi kapcsolatokról. 1968. március 18-21.
= Népszabadság, 26(1968)84:7.
 
KÖVÉR Lajos: A 18. századi Franciaország magyarságképének gyökerei.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2005:3. – p. 69-86. 
 
KRISCH András: Adalékok a franciák magyarországi jelenlétéhez. A francia megszállás Ruszton 1809-ben.
= Levéltári közlemények (Budapest), 2005. 2. szám – p. 13-22.
 
KROPF Lajos: Magyar eredetű francia huszárezredek.
= Hadtörténelmi Közlemények, =1897. 434-442. /É/.
 
Dr KUBASSEK János: Kőrösi Csoma Sándor munkásságának francia ismertetője
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 1985/1. sz. – p. 63
 
KACZÉR Illés: A francia emigránsok
= Nyugat, 8(1915)6.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
L

(XVI. Lajos megegyezik az angolokkal) = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 12.
 
LAJOS György: La Vie intelectuelle des Hongrois de Transylvanie (1919-1920.) Paris, Honoré Champoin, 1928. 26. l.
(Könyvkritika)
= Irodalomtörténeti Közlemények, 40(1930)1:110-111.
 
LE CALLOCH,Bernard: Alexandre Csoma de Koros (1784-1842), fondateur de la tibétologie.
[Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológia megalapítója.]
= Acta Geographica, Paris: 1984 – p. 12-31.
 
LE CALLOCH,Bernard: Alexandre Csoma de Kőrös le bodhisattva hongrois.
[Kőrösi Csoma Sándor a magyar biddhista.]
= Revue de l'Histoire des Religions, 204(1987)4:353-388.
 
LE CALLOCH, Bernard: Egy feledésbe merült magyar-francia földrajztudós : Ujfalvy Károly
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 2(1986)9-14.
 
LÖFFLER A. Pál: Magyar író Párizsban : M. Pogány Béla.
= Látóhatár (Budapest), 17(1967 január-február)1-2:186-188.
 
 
M

Madáchról Párizsban.  = Idegenforgalmi Tudósító, 1934/10. sz.
 
Magyar írók külföldön  = Idegenforgalmi Tudósító, – 1934/1. sz.
Párizsban a Renaissance színház Mamzelle Malakoff címen bemutatta Bús Fekete László: A méltóságos asszony trafikja című vígjátékot, amely tavaly a Vígszínháznak volt műsordarabja; a Moulin Rouge revűszínház előadta Ábrahám Pál és Földes Imre Viktória című operettjét:Victoria et son Hussard címmel.
 
Magyar művészek sikere Parisban.  = Jövendő, 1906. június 12.
 
Mil ans d’histoire Hongroise. Histoire de la Hongrie de la conque^te jusqu’a` nos jours († Sahin-Tóth Péter).
= Századok, 139. évf. 2005:2 – p. 487-489. 
 
Mindszenty-emlékbizottság franciaföldön.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 22(1977. május)326:7.
 
Molnár Ferenc Liliom darabjának beszélőfilm változatát ápr. 27-től kezdve három párizsi nagy mozi játssza. 
= Idegenforgalmi Tudósító, 1934/9. sz.
 
(Montgolfier léggömbjével már 500 öl magassra emelkednek)  = Magyar Hírmondó, 1783. dec. 17.
 
MAKKAI László – ZIMÁNYI Vera – KATUS László: Francia-Magyar Gazadaságtörténeti Konferencia. Budapest,
1968 március 23-27.
= A Magyar Tudományso Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának közleményei, 17. kötet. (1968)2:237-243.
 
MANGOLD L.[ajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1894):266-268.
 
MARKÓ Árpád: Le Maire francia-kuruc hadmérnök brigadéros szemlejelentése Szatmár és Ecsed várainak állapotáról 1705 februárjában.
= Hadtörténelmi közlemények, 2(1955)3-4:432-451.
 
MARKVITS Györgyi: Magyar haladó sajtó francia földön. (két képpel)
= Magyar könyvszemle, (1968)3:246-261.
 
MARTIN J.: Berchény à la cour du roi Stanislas.  = Vivat Hussar (Tarbes), (1975)10
 
(méray): Dobó doktor: [dr. Dobó Miklós = Nicolas Dobo]
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:23.
 
M.T.: Az idő sodrában.[Trianonról] = Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:24.
 
MÉRAY Tibor: A harcunkat megharcoltuk.
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:1-3.
 
MÉRAY Tibor: Az 1956-os emigráció. = História, 18(1996)9-10:53-55.
 
MÉRAY Tibor: Három emigráció. = Kritika, 26(1997)8:30-32.
 
MÉSZÁROS István: Párizs királyai. = Lányok évkönyve 1965. (1964):122-132.
 
MESZLÉNYI Antal: Horváth Mihály menekülése s bekapcsolódása a párizsi emigrációba
In: A Gróf Klebersberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve, 5(1935):294-321.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MILODÁNOVITS Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1891):397-413.
Alvintzy József, berbereki, báró, tábornagy
Bajalich Ádám, bajaházai, báró, altábornagy
Duka Péter báró, táborszernagy
Eötvös Károly, vásárosnaményi, alezredes
 
MIRU György: Teleki László és Kossuth Lajos levelezése emigrációjuk kezdetén
= Könyv és könyvtár (könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve), 27. kötet (2005):159-200.
 
MISKOLCZY Ambrus: Nemzetiség, szabadság, politika. Fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának
történetéből.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
MOLNÁR Erzsébet: Párisi levelek  =Szegedi szemle, 1(1928)19:2-3.
 
MOLNÁR József: Jókai Versailles-ban  = Debreceni Szemle, 1932/9. sz.
Adatközlés Jókai 1878. évi párizsi útjáról.
 
MÜLLER Lipót: Kisfaludy Sándor Draguignanban
= Debreceni Szemle, 1934/ 7. sz.
E. Poupé francia nyelvű tanulmányának kivonatos ismertetése. Julie-Caroline d’Esclapon, Kisfaludy Sándor egykori eszményképe, 1775-ben született, 1798-ban férjhez ment J. B. Sibille bajor tiszthez és 1805-ben halt meg Párizsban.
 
MÜLLER Viktória: Francia-magyar kulturális kapcsolatok a második világháború alatt
= Öt kontinens, 2(2004)2:249-262.
 
MÜLLER Viktória: Betekintés az 1940-1944 közötti francia-magyar kapcsolatok történetébe
= Kutatási füzetek, (2005)12:268-282.
 
 
N

(Növekszik a franciaországi zűrzavar)  = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 29.
 
NAGY Imre Gábor: Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében.
= Századok, 141(2007)3:793-796.
 
NAGY Miklós: Francia katonák Szegeden (1918-1920) 1. rész.
= SzegediLap : www.szegedilap.hu
 
NAGY Pál: Kortárs eszmei, irodalmi áramlatok és a mai magyar irodalom.
= Magyar Műhely (Párizs), (1984)69:45-47.
 
NEUBART Flóra: Verseghy forrásaihoz
= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/7-8. sz.
Verseghy Ferenc ,,Mariane haláláról” c. verse rövidített fordítása Albrecht von Haller„Trauerode,beim Absterben seiner geliebten Mariane” c. költeményének.
 
NYÉKI Lajos: BÓTA Ernő (1900-1987)
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 38(1987)4:9.
 
 
O

Októberi ünnepély a franciaországi Mulhousenben. = Hídfő (London), 30(1977. november)748-749:13.
 
OLAY Ferenz: Kisfaludy Sándor francia hadifogsága a Provanceban.
= Nemzeti Figyelő, 1933/52. sz.
Tárcaszerű cikk a költő „Frantzia fogságom” című naplója nyomán.
 
ORMOS Mária, Sz.: Francia és magyar törtérnészek a tankönyvek felülvizsgálatáról.
[Egy francia-magyar tanácskozás ismertetése]
= Magyar Nemzet, 22. évf. 1966. 280. sz. – p. 8
 
 
Ö

 
 
P

Párizs [Katolikus Misszió]
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 5(1975. március)3:33.
 
A Párizsi Katolikus Missió híreiből
= Pax (Brazília: São Paulo), (1996. augusztus)25:40
 
A Párizsi Magyar Ház Bizottság
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 4(1959. december)69:8.
 
Párizsi mérleg a magyar emigráció helyzetéről. = Hídfő (London), 31(1978. február)754-755:6-7.
 
Provokáció a párizsi magyar menekültek ellen
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. március 57.)10:1.
 
PÁNDI Pál: Haladás, emigráció, irodalom.  = Népszabadság, 1980. november 14.
 
PAPP Tibor: Magyar költők estje Párizsban.  = Irodalmi Újság (Párizs), 14(1963. július 1.)13:3.
 
PAYR Sándor dr.: Liselotte hercegnő, Rákóczi rokona, XIV. Lajos udvarában. [1. rész]
I. Mit ír Liselotte a francia udvar vallásos és erkölcsi életéről.
= Evangélikus Élet, 4(1936. június 21.)25:194-195.
 
PAYR Sándor dr.: Liselotte hercegnő, Rákóczi rokona, XIV. Lajos udvarában. [2. rész]
II. Liselotte á ttérése és elpártolása a felekezetektől
= Evangélikus Élet, 4(1936. június 28.)26:203-204.
 
PAYR Sándor dr.: Liselotte hercegnő, Rákóczi rokona, XIV. Lajos udvarában. [3. rész]
III. Mit kifogásolt Liselotte a vallásfelekezetekben?
= Evangélikus Élet, 4(1936. július ?)27-28:210-211.
 
PAYR Sándor dr.: Liselotte hercegnő, Rákóczi rokona, XIV. Lajos udvarában. [4. rész]
= Evangélikus Élet, 4(1936. július ?.)29-30:222-223.
 
PILISI János: Magyarok Roubaix-ban.  = Századunk, (1928):7
 
POGÁNY Elza: Érdekes szociális intézmények Párizsban. = Magyar lányok, (1934):42-?
 
POGÁNY Elza: Idegen diáklányok Párisban. = Magyar lányok, (1934):766-?
 
POLÁCSKA Edina: Franciaország és a karlizmus (1868-1874).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:1. – p. 63-85
 
POLÁCSKA Edina: Emigratión carlista en los Bajos Pirineos de Francia.
= Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatee : Acta hispanica, (2007) 12. tom.:27-40.
 
 
R

RAFFY, Serge: Jonasz en lévitation. [Jonasz emelkedőben.]
= Le Nouvel Observateur, 1988. 1214. szám – p. 60.
 
RÉNYEI Győző: Tormay Cecile Bujdosó könyve egy franciatábornagy kezében
= Napkelet, 1932/11. sz.
 
RIOLS, Yves-Michel: Hersant a la conquete d'un quotidien hongrois [Hersant egy magyar napilap megszerzésére törekszik] 
= La libération (Paris), N.s., 2883.nr. (30 ao~cut 1990), p. 15.
Beszámoló a 150 000 elõfizetõvel rendelkezõ Magyar Nemzet privatizálása körüli zavarokról. A részvények meghatározó része megszerzéséért a svéd Bonnier csoport és Robert Hersant konszernje vetélkedik. A lap szerkesztõsége a svédek mellett foglalt állást, mivel ezek jobban garantálják függetlenségüket. A franciák ajánlata anyagi szempontból kedvezõbb. A szerkesztõség sérelmezi, hogy a kormány a franciákat támogatja. A vitában szóba került a svéd csoport által kiadott Dagens Nyheter napilap magyarellenes hangulatkeltése és Robert Hersant német kollaboráns múltja.
Magyar Nemzet: privatizáció külföldi tõkeberuházás.
 
ROMSITS Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a Párizsi „Magyar Intézet” a két világháború között. [1920-1945]
= Magyarságkutatás  (A Magyarságkutató Intézet évkönyve, Budapest), (1989):193-204.
 
ROMSITS Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a Párizsi „Magyar Intézet” a két világháború között. [1920-1945]
= Hungarológiai ismerettár, (1990)7:109-129.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
ROUDAUT, Rene: Néhány gondolat a magyarországi tartózkodásról. = Külügyi Szemle, 2011:2.
 
ROUDAUT, Rene: Quelques éclairages sur un séjour hongrois. = Külügyi Szemle, 2011:2.
 
Comte Jacques de la RUPELLE: Le maréchal de Bercheny de Szekes.
= Vivat Hussars (Tarbes), (1977)12. 
 
S

SÁNTA Ákos: François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról
= Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)4:1166-1167.
 
SCHÖPFLIN Gyula: Beck András szoborkiállítása a párizsi Monnaie-ban [Beck András (1911-1985)]
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 31(1980 május-június)5-6:19.
 
SCHREIBER, Thomas: A francia diplomáciai iratok és Magyarország.
= Történelmi Szemle, 10. évf. 1967. 3. sz. . p. 315-324
 
SIMON László: V. Hugo Cromwelljének egyetlen és eddig ismeretlen magyar fordítása
= Debreceni Szemle, 1933/6. sz.
Viktor Hugo Cromwellje 1837-ben szólal meg magyar nyelven, Dobos János egykori, híres ceglédi református lelkész fordításában. A műből csak az I—II. felvonás fordítását tartalmazó 278 lapnyi, kéziratos töredék maradt ránk.
 
SINDELYES Dóra: Amerigo Tot és az aczéli kulturpolitika: egy díszemigráns
= HVG, 31(2009)42[1585]:45-46.
 
S. V.: Felvilágosító munka Franciaországban.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 25(1981. december-január)370:4.
 
STANKOVICH Victor: Trianon hosszú árnyéka.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. április)373:4, 8.
 
SÜPEK Ottó: Victor Hugo emigráns körének folyóirata és Magyarország.
= Filológiai közlöny, 1(1955)2:216-224.
 
 
SZ

Szalay László két levele Guizot francia külügyminiszterhez. Közli: V. Waldapfel Eszter.
= Magyar Tudomány, 1967. 12. köt. 12. sz. - p. 807-809
 
SZÁDECZKY Lajos: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől.
[Péchújfalusi Péchy Mihály levelei, 1799., 1805., 1809., 1812., 1815.]
= Hadtörténelmi Közlemények,  (1889):684-694.
 
SZALAI G. Erzsébet: A francia nyelvű állományunk.p. 69-72.
In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve,Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
SZÁLLÁSI Árpád: Francia-magyar orvosi kapcsolatok a bakteriológia koráig.
= Orvosi Hetilap, 108. évf. 1967. 47. sz. – p. 2241-2242
 
M. SZEBENI Géza:  Szemelvények a magyar–francia kapcsolatok történetéből
= Külügyi Szemle, 2008:2. szám.
 
SZENDREI János: Magyar huszárok franczia szolgálatban 1693-ban [1 képpel].
= Hadtörténelmi Közlemények, (1910):606-607.
 
SZENDREI János:Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1911):585-588. ; (1912):104-109.
 
SZŐKE Klára: Párizs – 1977 október 23. = Hídfő(London), 30(1977. november)748-749:13.
 
SZŐKE Klára: Párizsi levél.  = Hídfő(London), 31(1978. március)756-757:4.
 
 
T

TÁLAS Géza: Illegális magyar sajtó a francia ellenállási mozgalomban (nyolc képpel)
= Magyar könyvszemle, (1960)3:313-323.
o
TARDY Lajos: Az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet.
= Irodalomtörténeti közlemények, 67(1963)2:228-232. [Besse János munkája]
 
TARDY Lajos: Le voyage de Grigorovitch-Barsky en Hongrie, en 1724. 
= Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis... 6. – p. 181-191
 
THALY Kálmán: Egy franczia kurucz ezredes temetése és hagyatéka.
Történelmi tár : 1 szorzat, 3(1880)1:181-189.
 
THALY Kálmán: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori magyar leveleiből, 1710.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890):408-413.
 
THALY Kálmán: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, magyar levele 1740-ből.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890):413-417.
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Magyarországot illető kéziratok a párizsi királyi könyvtárban.
= Tudományos Gyűjtemény,1826. XII.
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Három párisi levél.
= Zeitschrift für Kunst und Literatur(Bécs), 1826
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Mentelliről a Párisban élt Diogenesről.
= Tudományos Gyűjtemény, 1827. XI.
 
TOPERCZER Ilona: Franciák Tormay Cecilről  = Debreceni Szemle, 1929/1-6. sz.
 
TÓTH Andrej: A Huszár-kormány meghívása a párizsi békekonferenciára (1919. december – 1920. január).
= Századok, 139(2005)6:1477-1496.
 
TÓTH Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a 18 századi Francia Királyság területén.
Vázlatok egy történeti integrációs modellhez.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
TÓTH Ferenc: Francia szolgálatban álló magyar ügynökök az Oszmán Birodalomban a XVIII. század derekán (1735-1756)
= Hadtörténelmi közlemények, 117(2004)2:665-680.
 
TÓTH Ferenc: Török emlékek, tatár élmények (Szemelvények François de Tott emlékezéseiből)
= Vasi szemle, 60(2006)1:87-101.
 
TÓTH Ferenc: Ex libris baron de Tott. Portyázás egy XVIII. századi magyar származású francia huszártiszt könyvtárában.
 
TÓTH Ferenc: Egy magyar származású francia diplomata Egyiptom elfoglalására irányuló terve az 1770-es évek végén
= Aetas, 28(2013)1:31-60.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
TÓTH Ferenc:"méltóztassék kinevezni különleges ügynöknek" - A francia diplomácia magyar ágensei a hosszú 18. században
= Történelmi szemle, 55(2013)3:381-399.
 
TÓTH Imréné: A párizsi Kölcsönös SegélyezőMagyar Egyesület életéről.
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:23.
 
TÓTH István György: Politique et Religion Dans la Hongrie du XVIIe Sie`cle. Lettre des Missionnaires de la Propaganda Fide
(Kecskés Gusztáv).
= Századok, 139(2005):1049-1050.
 
TÜRKE András: Az elszalasztott lehetőségek diplomáciája? A francia külpolitika strukturális és tartalmi változásai
= Külügyi Szemle, 2011:2.
  
 
U

Az első könyv Uppsaláról [Könyvismertetés. Annie Perchenet: Chrétiens ensemble, Journal d’Upsal, Paris: 1968.]
= Mérleg (Bécs), 5(1969):1 – p. 5-6.   
 
 
Ü

 
 
V

Voltér [Voltaire] Henriása új magyar köntösben = Magyar Hírmondó, 1784. júl. 19.
 
(Voltaire Mohamedjét magyarul adták elő a pesti német színházban)
= Magyar Hírmondó, 1785. szept. 21.
 
VARGA F. János: Károlyi Mihály és az antifasiszta emigráció egységfrontja (1941-1944)
= Történelmi szemle, 18(1975)2-3:231.
 
VERESS D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon.
= Honvédségi szemle, (2009)5:57-59.
 
VÉRTES O. András: XVII. századi közlés a Volga-menti magyarokról.
= Nyelvtudományi Közlemények, (1963)65. kötet, 411-412.
 
VÉRTES O. Aguszta: Dombi Márton ismeretlen francia-magyar szótára.
= Magyar Nyelv, 59(1963)1:30-40.
 
 
W

 
V. WALDAPFEL Eszter: Szalay Lászlókét levele Guizot francia külügyminiszterhez.
= Magyar Tudomány, 12. kötet (1967)12:807-809.
 
WERTHEIMER Ede: Gróf Andrássy Gyula életéből : száműzetése és hazatérése
= Budapesti szemle (1873-1944), 38(1910)142. kötet, 402:346-375.
 
 
Z

ZACHAR József: Magyar huszárok francia földön. = Lobogó, (1978)1. 
 
ZACHAR József: Egy élten át igaz magyar és vitéz katona. Bercsényi László halálának kétszáz éves évfordulójára.
= Honismeret, (1978)1.
 
ZACHAR József: Bercsényi László(1689-1778). = Hadtörténelmi Közlemények, (1978)1.
 
ZACHAR József: Magyar huszárok francia szolgálatban. = Élet és Tudomány, (1978)39.
 
ZACHAR József: Esterházy Bálint László emlékezete. = Magyar Nemzet, (1978)208.
 
ZACHAR József: László Bercsényi, Marschall von Frankreich.
= Budapester Rundschau, (1978)8.
 
ZACHAR József: Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja.
In: Folia Rákócziana, I. kötet., A Vay Ádám Múzeum Baráti Körének kiadványa, Vaja, 1979.
 
ZACHAR József: A francia királyság 18. századi magyar huszárai.
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1980)4.
 
ZACHAR József: Ráttky György kuruc ezereskapitány, francia generális (?-1742)
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1982)3
 
ZACHAR József:  francia ancien régime két Esterházy-huszárezrede 1735-1789.
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1982)3
 
ZACHAR József: Ráttky György kuruc ezereskapitány, francia generális (?-1742).
= Hadtörténelmi Közlemények, (1982)3.
 
ZACHAR József: Un maréchal de France hongrois. (László Bercsényi).
= Revue de Hongrie, (1982.)4.
 
ZACHAR József: Le roi hongrois de Madagascar (MóricBenyovszky).
= Revue de Hongrie, (1983.)1.
 
ZACHAR József: A francia Ancien Régime két Esterházy-huszárezrede 1735-1789.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1983)2:197-229.
 
ZACHAR József: Une vie aventureuse. (François baron de Tott).
= Revue de Hongrie, (1983.)2.
 
ZACHAR József: Bercsényi emigrációja.
= História, 11(1989)6:6-8.
 
ZACHAR József: Távoli csata – magyar résztvevőkkel: Malplaquet, 1709. szeptember 11.
= Hadtörténelmi közlemények, 122(2009)4:940-959.
 
 
ZS

 
ZSOLDOS Jenő: Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában.
= Irodalomtörténeti Közlemények, 71. évf. 1967. 4. sz. – p. 444-449
  
  
 
 
 
 
Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!
A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat
az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!
 
Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!
 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.