3844789
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
953
1566
5374
3822197
41500
72280
3844789

Te IP-címed: 34.239.170.244
2024-06-19 16:29

Törökország : újságcikk bibliográfiája

2012. május 14. hétfő, 00:40
Írta: Szöllősi Antal

 

IRTA (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL
 
 
TÖRÖK és MAGYAR ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA
 
Törökország  és Magyarország ; kivándorlás, emigráció, kapcsolatok
 
TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

 

 

A


ÁBRÁNYI Lajos: Levél Konstantinápolyból. = Pesti Napló, (1892)225.
 

ÁGOSTON Gábor: Menekültkérdés törökhonban. = Rubicon, 3:2 ([19]92) 30-32.

 

 

B


A bujdosó kurucok emlékei Törökországban. = Erdélyi Múzeum, 21(1904)9:538.
 
A bujdosók emlékei Törökországban. = Erdélyi Múzeum, 20(1903)9:540-542.
 
Bujdosók hamvai. = Századok, 5(1871)3:220-221.
 
A bujdosók sírjai és a Héttorony. = Századok, 6(1872)8:569-570.

 

BAGI Zoltán: „Egy ura lesz az egész világnak napkelettől napnyugdáig” A töröksegély kérdése

és az 1597–1598. évi regensburgi birodalmi gyűlés. = Századok, 6. (2007) 1455. Közlemények

 

BALLA Lóránt: Az albánok harca a törökök ellen a 15. században.

= Világtörténet, (1991. tavasz-nyár.) 47-55.
 
BALLA Tibor: Török katonák internálása Ausztria-Magyarországon 1912-1913-ban.
= Hadtörténelmi közlemények, 111(1998)4:895-910.   
 
BARTA Gábor: A Sztambulba vezető út 1526–1528 (A török-magyar szövetség és előzményei.) 

= Századok, 1. (1981) 152. Közlemények

 
BARTHA Júlia (1955-): A '48-as törökországi emigráció és a kunsági emlékek
= Karcagi kalendárium, (1999):34-46.
 
BARTHA Lajos: Réthly Antal törökországi utazása a két világháború között
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd: 1985-), (2008)17:54-61.
 

BENE Sándor: Acta pacis – béke a muzulmánokkal. Luigi Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására.

= Hadtörténeti Közlemények, 2. (2006) 329-373.

 

BUNYITAY Vincze: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660-1692.

= Hadtörténelmi Közlemények, (1892):568-569.

 

BUZA János: A magyar és a török dukát árfolyama a 16. század közepén.  = Századok, 4. (2001) 889. Közlemények

 

 

C


CĂZAN, Ileana: A török-magyar béketárgyalások és az 1668. évi fegyverszünet közép- és délkelet-európai politikai

összefüggései.  = Hadtörténelmi Közlemények, 105:2 (1992) 97-105.

 

CSORBA György: Az 1848-1849-es törökországi magyar emigráció története

= Hadtörténelmi közlemények, 112(1999)2:352-398. Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]

 

CSUKOVITS Enikő: Csodás szabadulások a török rabságból.  = Aetas (Történettudományi folyóirat), 4. (2005) 78-90. 

 

 

D


DÁVID Géza: A magyarországi török archontológiai kutatások lehetőségei (Arad-gyulai szandzsákbégek) 

= Történelmi Szemle, 1-2. (1994) 111-127. 

 

DOMINKOVITS Péter: Egy soproni kereskedő hódoltsági üzleti kapcsolatai.

= Levéltári közlemények (Budapest), 2. (2007) 1559-1606.

 

 

E


Egy magyar menekült bujdosásából. = Vasárnapi Újság, 1867. évfolyam. 25-27. számokban.

 

ENGEL Pál: Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1287–1437).

= Századok, 2. (1994) 273. Tanulmányok

 

ENGEL Pál: A török-magyar háborúk első évei, 1389-1392.  = Hadtörténeti Közlemények, 111:3 (1998) 561-577.

 

ENGEL Pál: A török dúlások hatása a népességre. Valkó megye példája. = Századok, 2. (2000) 267. Tanulmányok

 

 

F


FEHÉR Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik:

= Arch. Hung. VII. 1931, 117- 123. 75. kép.

 

FENYVESI László: A budai szandzsák görögkeleti központjainak diaszpórája a 16. században. 

= Századok, 1 (1986) 123. Közlemények

 

FENYVESI László: Magyar-török diplomáciai kapcsolatok Mátyás haláláig. = Hadtörténeti Közlemények, 1 (1990) 74-99.

 

FIALA János: Feljegyzések Bem apó utolsó napjairól. = Régi Okiratok és Levelek Tára. 1906. évfolyam. 5-6. füzet.

 

FODOR Pál - DÁVID Géza: Magyar-török béketárgyalások 1512-1514-ben. = Történelmi Szemle, 3-4. (1994) 193-237. 

 

FODOR Pál: „Hivatásos törökök” – „született törökök”. Hatalmi elit és társadalom a 15–17. századi Oszmán Birodalomban.

= Századok, 4 (2004) 773. Tanulmányok 

 

 

J


JAKAB Elek (1820-1897): Sándor Pál konstantinápolyi naplója. – Sándor Pál életrajza és írásai. – Sándor Pál konstantinápolyi emlékjegyzetei.

= Magyar Történelmi Tár, (1874)

 

 

 

K


KAPOR Elemér: Félhold az egri vár fölött.
= Népújság (Eger: 1957-1989, ISSN 0133-0705), 1976. szeptember 19.
             1596-ban esett el az egri vár.
 
KAPRONCZAY Károly: Honvédorvosok török emigrációban
= Magyar tudomány, 45/108/(2000)3:289-295.
 
KARÁCSON Imre: A törökországi magyar ezredek 1717-ben.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1911):327-333.
 
KARÁCSON Imre: A konstantinápolyi könyvtárak.
= Magyar Könyvszemle, (1911)1:1-9.
 
KARÁCSON Imre: A magyar hadi foglyok Nándorfehérvárott, 1636-ban. Törökből ford.: --.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1893):546-547.

 

 

M

MAKSAY Ferenc: Egri magyar rabok a török flotta földközi-tengeri hadműveleteiben.
= Archívum : a Heves Megyei Levéltár közleményei, (1978)7:78-79.
 
MÁLNÁSI Ödön: Szejdi pasa utolsó hadjáratából.
= História (a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat), 2(1929)1-2:15-16.

 

 

N

NACIYE, Güngörmüş: Magyar tudósók szerepe a török nyelvújítási mozgalomban.
= Magyar nyelvőr, 116(1992)1:11-16.
 
T. NYÍRI MÁRIA: A Vámbéry kép sajátosságai Törökországban
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd: 1985-), (2007)16:37-42.

 

Ö

Ökrösné Bartha Júlia: A '48-as törökországi emigráció és a kunsági emlékek
= Honismeret, 26(1998)3:75-80.

 

 

P


PAPPNÉ TARCZAY Gizella: Egy magyar orvos törökországi levelei.
= Orvostörténeti Közlemények, (1975)72-74:249-254.
 
PAPP Sándor: A Rákóczi-szabadságharc török diplomáciája.
= Századok, (2004)4:793 Tanulmányok
 
PERGEL Antal: A földrajztudomány és a politika viszonya az ankarai magyar követ 1942. április 10-i jelentése alapján
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd: 1985-), (2009)18:104-106.
 
PINTÉR Tamás-DEÁK Zoltán: A Magyar bujdosók háza Rodostóban.
= Műemlékvédelem, 47(2003)5:340-341.

 

 

R

Rákóczi és a bujdosók hamvai. = Erdélyi Múzeum, 22(1905)1:58-60.
 
A Rákóczi-emigráció állomásait bemutató térkép Nagy Béla munkája.
= Magyar Napló, 20(2008)3:23.
 
Rákóczi fejedelem és bujdosótársai hamvainak hazaszállításáról
= Századok, 7(1873)5:368-369.
 
II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazaszállítása
= Századok, 7(1873)6:446-447.
 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társai betegségéről, haláláról.
= Századok, 40(1906)10:854.
 
REMÉNYI (HOFFMANN) Ede: Konstantinápolyi élményeim.
= Veszprémi Független Hírlap, 1891. évfolyam, március 14-iki sz

 

S

SERES István: Thököly Imre emigráns katonaságának tisztikara Törökországban a karlóczai béketárgyalások idején (1698-1699).
= Hadtörténeti Közlemények, 118(2005)3:424-500.
 
SERES István: A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudóstársadalom.
= Magyar tudomány, 166(2006)12:1464-1475.

 

SIMON János: Török rabok Nógrádmegyében.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1910):500-503.
 
SUGÁR István: Az Egerben 1687 után megtelepedett törökök személynevei.
= Magyar Nyelv, (1973)2:203-210.
 
SUGÁR István: Török hadifogság – Egerben.
= Népújság (Eger: 1957-1989, ISSN 0133-0705), 1976. június 11.
 
SUDÁR Balázs: Vác városának török házösszeírása 1570-ből.
= Századok, 2005:4/791 Tanulmányok

 

 

SZ

Szulejmán pasa kudarca Lugosnál, 1598. [Bárczy András kapitány]
= Hadtörténelmi Közlemények, (1888):489-490.
 
N. SZABÓ József: Magyar-török kulturális kapcsolatok a második világháborút követően.
= Világtörténet, 26(2004)tavasz-nyár:53-61.
 
SZÁDECZKY Lajos: Rákóczi és a bujdosók hamvai.
= Erdélyi Múzeum, 21(1904)5:283-288.
 
SZÁDECZKY Lajos: A bujdosó kuruczok emlékei Törökországban.
= Századok, 38(1904)7:595-636.
 
SZAKÁLY Ferenc: Magyar nemesség a török hódoltságban.
= Századok, 126(1992)5-6:562-633.

 

SZENDREI János: Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után.

= Hadtörténelmi Közlemények, (1910):605-606.

 

 

T

A török háborúhoz való tudósítások = Magyar Hírmondó, 1783. szept. 20.
 
(A török háborúról) = Magyar Hírmondó, 1788. jan. 9.
 
Török kávéház és fogadó
= Vasárnapi Újság (Budapest), 1(1854. március 12.)2:4.
 
Török katonaság
= Vasárnapi Újság (Budapest), 1(1854. március 19.)3:1.
 
Török-bolgár hadikészülődések
= Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.
 
A török újjászületés magyar kovásza - Beszélgetés Kemal Karpat professzorral a Kossuth-emigrációról.
= Magyar napló, 13(2001)10-11-12:107-108.
 
THALY Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai : történelmi kutatások a helyszínen : első közlemény.
= Századok, 23(1889)6:457-514.
 
THALY Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai : történelmi kutatások a helyszínen : második és befejező közlemény.
= Századok, 23(1889)7:561-633.
 
THALY Kálmán: Még valami Thököly és a bujdosók sírjairól Izmidben s Izmid táján.
= Századok (Budapest), 24(1890)4:366-367.
 

THALY Kálmán: Gróf Esterházy Antal török fogsága, 1698 [Rodostó].

= Hadtörténelmi Közlemények, =1891. 704-707.

 

 

V

VÁMBÉRY Ármin: Jelentés a konstantinápolyi kiküldetés tárgyában. Közreadja [és bev.] Krizsán László: Vámbéry Ármin konstantinápolyi küldetése.
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 8. évf., 1990. – p. 66-68.
 
VERESS Dániel: A szóhordásról. Irodalmi adalék Rodostó lélektanához.
= Tiszatáj, (1976)3.
Mikes Kelemenről és leveleskönyvéről.
 
VERESS Dániel: Mikes [Kelemen] Rákóczija.
= Utunk (Kolozsvár), (1976)16:4.
 
VIRÁGH Ferenc: Adalékok a törökkori Gyula epikus énekeihez. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 71. évf. 1967. 4. sz. – p. 441-443

 

 

Z


ZILAHI KISS Béla: Tököli Imre és bujdosók : Gróf Tököli Imre levelei. Sajtó alá rend. Deák Farkas.
= Századok (Budapest), 16(1882)5:399-414.
 
 
ZS

ZSINKA Ferencz ism.: Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt.

= Hadtörténelmi Közlemények, (1914):480-482.

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!  

e-posta: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.