MAGYAROK

3163907
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
343
513
343
3159050
26277
22869
3163907

Te IP-címed: 3.236.27.143
2023-05-29 08:18

Szöllősi Antal életrajzi adatai

2012. július 17. kedd, 21:58
Írta: Véghváry Lóránt

 

 

Összeállította: VÉGHVÁRY Lóránt

 

 

 

 

SZÖLLŐSI ANTAL ÉLETRAJZI ADATAI

 

Rövidített változat

 

 

 

 

Rövid életrajzi adatok


Szülei: id. Szöllősi Antal (1920 – 1989)

            Kenéz Julianna (1921 – 2001)

 

1944 február 27-én született Nagyszalontán

1951-1958: általános iskola, Mezőberény

1959-1961:  ipari-tanuló Budapesten

1961-1967: különböző építőipari vállalatok

1964-1969 : úszóedző

1969 tavaszán hagyta el Magyarországot és Ausztriába távozott

1969-ben a svéd állam segítségével Svédországban telepedett le

1970-1987: különböző svéd vállatoknál dolgozott

1987-2016: saját vállalkozás

2016-tól nyugdíjas

 

A sport területén

 


1960-1964. könnyűbúvár

Magyar Honvédelmi Sport Szövetség, Könnyűbúvár szakosztály, (MHS)

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT).

1964: Mezőberényben a Mezőberényi Spartacus Sportkörnél elindítja az egyesület úszó szakosztályát

1964-1969: a Mezőberényi Spartacus Sportkör Úszó Szakosztályának úszóedzője

1965. július : úszó sportágban gyakorló edző

1965. július : III. oszt. játékvezető, versenybíró

1965. november 4. : alapfokú sportvezető

1966. július 19. : középfokú sportvezető

1967. augusztus 21. : a Sportvezető és Edzőképző Intézetben (SEKI) úszóedzői oklevelet szerzett.

1967. szeptember 15. : társadalmi sportvezető

1971-1972 : Järfälla Simsällskap (Jakobsberg, Stockholm), úszóedző

 

 

 

Vezetőségi tagja volt több stockholmi magyar egyesületnek

 


1972-1986 :   Szabad Magyarok Tömörülése

197?-2001 :   Stockholmi Magyar Katolikus Kör (1999-2011 : elnök)

1984-1986 :   Botkyrkai Magyar Művelődési Társaság

1974:-           Alapításakor a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének meghívott tagja volt

1999-2001 :   a Stockholmi Magyar Katolikus Kör elnöke 

 

 

Kezdeményezője és alapítója volt több stockholmi magyar egyesületnek

 


1970-1974 :   Bujdosók Baráti Köre (és elnöke)

1972-1973 :   Stockholmi Magyar Népi Táncegyüttes

1971-1972 :   Szabad Magyarok Tömörülése Ifjúsági Csoport

1973-1974 :   Stockholmi Magyar Katolikus Kör Ifjúsági Csoport

1973:-           Északi Magyar Archívum (Ungerska arkivet

1984-1987 :   Stockholmi Magyar Tanulmányi Napok 

1985:-           Északi Magyar Irodalom és Könyvbarátok Köre

 

 

Más nemzetiségiekkel való kapcsolatai

 


1980-1989 :   Immigranternas Riksförbund Avdelning i Stockholm

(Bevándorlók Országos Szövetségének Stockholmi Osztálya), 1980-1984, vezetőségi tagja ;

1985-1986, alelnöke. 

1986-1987 :   Immigranternas Riksförbund (Bevándorlók Országos Szövetsége) 1986-ban  titkára ; 1987-ben vezetőségi tagja. 

 

 

Más országokban lévő magyar kapcsolatai

 


1972-1989? : Tagja az Európai Szabad Magyar Kongresszus-nak, (München).

1971-1973   : Egyik alapító vezetője volt az Európai Szabad Magyar Ifjúsági Mozgalom-nak, (Zürich-München-Stockholm). 

 

 

Több svédországi magyar emigráns lap felelős kiadója és szerkesztője

 


1970-1974 :   Bujdosók

1972:-           Ungrare i Norden – Magyarok Északon

1979:-           Magyar Archívum                                                                                                     

1997-1998 :   Ungersk bibliográfia

2000 :           Stockholmi Hívogató

2011:-            www.ungerska.se  az Északi Magyar Archívum honlapja 

 

 

Több magyar emigráns folyóíratnak munkatársa (volt)

 


Bujdosók (Stockholm),

Duna (Svájc),

Irodalmi Újság (Párizs),

Hídfő (Németország),

Híradó (Stockholm),

Magyar Archívum (Stockholm),

Magyar Házi Híradó (Stockholm),

Magyar Híradó (Bécs),

Nemzetőr (München),

Ungersk Bibliografi (Stockholm),

Ungrare i Norden (Stockholm),

Új Európa (München) stb.

Új Hídfő (Németország),

Új Kéve (Svédország),

stb.

 

 

Fontosabb díjak, elismerések


1962. március 29.: Kiváló könnyűbúvár cím elnyerése, Budapest.
 
1989 : a Janus Pannonius Társaság (Pécs) tiszteletbeli tagjává választja.
 
1994. május 10-én a Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád „a magyar-svéd kapcsolatok történetének feldolgozásáért,
az Északi Magyar Archívum létrehozásáért és gondozásáért a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjekitüntetést adományozta.
 
1997 : „A magyarság szolgálatában végzett odaadó munkásságáért és nagylelkű támogatásáért
a Magyarok Világszövetsége Elnökségétől”. Csoóri Sándor, elnök.
 
2008 : „A Svédország-i magyarság érdekében tett szolgálataiért és ügyünk támogatásáért köszönettel
a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége nevében” Bihari Szabolcs, elnök.
 
2013. június 4-én „a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál Érdemérmet adományoz Szöllősi Antalnak
példás magyarságszolgálata elismeréseként.”
 
2014. május 31-én „A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, fennállásának 40 éves évfordulója alkalmából emléklapot
adományoz Szöllősi Antal részére, a svédországi magyarságért végzett hosszú és eredményes munkájáért.”

 

2017. március 25. Magyar Örökség Díj. Budapest.

„A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együttmunkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák.

A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2017 március 25-én a Magyar Tudomanyos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó SZÖLLŐSI ANTAL Északi Magyar Archívuma MAGYAR ÖRÖKSÉG.

Szöllősi Antal nevét az Aranykönyv őrzi.”

 

 

Kutatási területe

Svédországban élő magyarok története

A svéd-magyar kapcsolatok

Magyarország és Skandinávia; Dánia, Izland, Norvégia, [Finnország].

Kárpátalja [1990-ig]

Nyugati magyarság : A magyar emigráció története kezdetektől napjainkig

A bevándorlók helyzete és a bevándorlási kérdés Európában és más kontinenseken

 

 

 

MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

 

 

Önálló kötetek


Svédországi magyarság 1956-ig
Stockholm: Ungerska Arkivet, 1999 – 80 p.
ISBN 91-630-8051-1
Kritika: SZ[abó] M[átyás]: Svédországi magyarság = Bécsi Napló, 23. évf. 2002. január-február, 1. sz.; 12 old.
 
Svensk-ungerska, ungersk-svenska ordböcker och läroböcker
Svéd-magyar, magyar-svéd szótárak és nyelvkönyvek
Stockholm: Ungerska Arkivet, 2008 – 44 p.
ISBN 978-91-977387-0-5
Serie:   Sveriges ungerska bibliografi = Svédországi magyar bibliográfia; ISSN 1654-0878
 
 
Gyűjteményes munkában

Magyar bevándorlók Svédországban.  p. 387-424
In.: KOVÁCS Andor: A világ magyarsága : Történeti áttekintés és címtár. Európa II.
       Budapest: Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiója, 2000 – 430 p.
 
A magyar emigráns szellemiség vezetője.  p. 84-85      
In:. . . Elvégeztem, amire rendeltettem : emlékek Borbándi Gyuláról / szerk.: Szeredi Pál
Pilisszentkereszt: Barangoló kiadó, 2014 – 160 p. ; ISBN 978 963 86267 8 3

 

 

Cikkek


1970 – 2019

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 
 
 
Svéd nyelvű publikáció

1986 – 2006

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 
 
 
Fordítások

1986 – 2006

magyarról svédre

svédről magyarra

lengyelből magyarra

[szerkesztés alatt]

 

 

Előadások
 

1971 – 2018

Svédország, Magyarország, Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Észtország, Németország, Hollandia, Svájc.

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.
 

 

Kiállítások rendezése


1971 – 2006

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 

 

 

IRODALOM    

 

 

Lexikonokban, könyvekben: magyar nyelven


1979

Magyarok Északon. – 198. oldal

In: Vajda Albert (1919-1991): ...és mégis morog a föld : Vidám útijegyzetek 5 világrészből. London: 1979 – 281 p.

„Volt valami szívet-lelket szorongató abban, amikor egy ultramodern stocholmi lakás egyik szobájában a polcokról több, mint ötezer magyar könyv nézett rám. Nem hosszúszakállú könyvmoly könyvtára, hanem lelkes magyar fiatalemberé, aki a szobafestés nehéz munkája mellett angyali feleségével együtt szenvedélyesen gyűjti mindazt, ami magyar. Gyűjteményének legértékesebb darabja lelkesen megrángatta nadrágszáramat, nem haragosan, hanem örömmel, mert boldog volt, hogy kutyabolond honfitársra talált bennem. Pamacs, a gyönyörű magyar puli remekül érzi magát Stockholmban. Kedvenc tartózkodási helye a szauna, gondolom a maga módján így kíván hitet tenni a finn-magyar testvériség mellett.”

 

1981

Északi Magyar Archívum. Szöllősi Antal hősies vállalkozása. – 128-131. oldalak.

In:  Saáry Éva – Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek. Nyugati magyar portrék.

       Zürich: Svájci Irodalom és Képzőművészeti Kör, 1981 – 139 (3) p.

Saáry Éva (1929-2014) Északi Magyar Archívum, Szöllősi Antal hősies vállalkozása [1980]

 

1985

Szöllősi Antal, 452, 465. oldalak.

In:  Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985.

       Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1985 – 510 [1] p. ISBN 3-85421-015-9

 

1996

Szöllősi Antal, 524. oldal.

In:  Encyclopaedia Hungarica. 3. kötet, P – Z. Főszerkesztő: Bagossy László.

       [Calgary], Hungarian Ethnic Lexikon Foundation, 1996 – 888 p. ISBN 0-9695894-2-5

 

2000

[Szöllősi Antal] : 440, 480, 507. oldalak.

In:  Borbándi Gyula: Nem élünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede.

       Budapest: Európa Könyvkiadó, 2000 – 601 p.

 

Szöllősi Antal, 142, 237-238, 642, 943. oldalak.

In:  Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. [részben 2. jav. és bőv. kiad. + Álnévlexikon] Bp., Argumentum Kiadó-Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000. XXII, 1132 p. ISBN 963-446-145-5

 

2011

Északi Magyar Archívum. Szöllősi Antal hősies vállalkozása. – 132-135. oldalak.

In:  Saáry Éva – Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek. Nyugati magyar portrék : új válogatás.

       Lakitelek: Antológia Kiadó,  2011 – 286 p. ISBN 978-963-9354-75-3 

 

 

Folyóíratokban : magyar nyelven

 


1964

Eredményesen zárták az évet a mezőberényi úszók

= Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1964. november 7.

 

1966

Országos úszóverseny Mezőberényben, tehetségkutatás Gyulán

= Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1966.

 

Úszóink itthon is kitettek magukért

= Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1966. május 17..

 

Személyi változások [Békés megyei Testnevelési Sportszövetség Úszó Szakszövetsége]  

= Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1966. december 20.

 

1967

Bemutatjuk őket: [Szöllősi Antal]

= Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1967. január ?

 

Minden ktsz-tag gyermeke tanuljon meg úszni! – Ezt vallja Szöllősi Antal.

= ? [Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetségének újságja], 1967. január

 

Harminckilencedik...   = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1967. március 3.

 

Ünnepi úszóversenyt rendeztek Békéscsabán...  = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1967. április 7.

 

A Mezőberényi Spartacus úszói...  = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1967. augusztus 30.

 

Úszóverseny Mezőberényben.  = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1967. szeptember ?

 

1973

Petőfi-est Stockholmban.  = Magyar Hírek (Göteborg), 26. évf. 1973. március – p. 11-12.

 

Bemutatjuk Szöllősi Antalt.  = Napnyugat (Los Angeles, USA), 3. évf. 11. sz., 1973. december 21. – p. 4.

 

1974

Petőfi svédül.  = Magyar Hírek (Göteborg), 27. évf. 1974. május – p. 4. 

 

Krónika. Felkértek...  = Magyar Hírek (Göteborg), 27. évf. 1974. május – p. 11. 

 

1979

Magyar Archívum [Szöllősi Antal, Svédország, Stockholm, folyóirat]

= Perthi Magyar Hírek (Ausztrália, Perth: 1969-), 11(1979. december)12:2-3.

o

1980

Saáry Éva: Északi Magyar Archívum. = Nemzetőr, 1980. december  - 1981. január, XXIV. évf. 369/370. szám; 10. old.

Saáry Éva (1929-2014) Északi Magyar Archívum, Szöllősi Antal hősies vállalkozása [1980]

 

1988

Modor Ádám: Én Nyugaton élő magyarnak tartom magam. Beszélgetés a Stockholmban élő Szöllősi Antallal.

Demokrata (szamizdat folyóirat, Budapest), 4 évf. 6-7 sz., 1989. p. 67-72.

Modor Ádám (1958-2009) Beszélgetés a Stockholmban élő Szöllősi Antallal [1988]

 

1989

Reform posta. - Laszlo Bartfay: Nem utazhat Magyarországra?  = Reform, 1989. július 21.; 37. old.

 

1990

-y-: Stockholmi-berényi úr. = Kisváros (Mezőberény), 1990. június. – p. 6.

 

Csisztay Gizella: Egy makacs ember az emigrációból. = Kurir (esti, Budapest), 1990. szeptember 19.; 12. old.

 

Csisztay Gizella: A Szivárvány Csobánkán.   = Magyar Napló (Budapest), 1990. október 26. – p. 15.

           (Faludy György, Dupka György, Duray Miklós, Kincses Előd, Mózsi Ferenc, Sárközi Mátyás, Szöllősi Antal)

 

Strömpl Judit: Egy hét a demokrácia hazájában. Svédországi útibeszámoló.

= Kapcsolat (Tartu, Észtország), 1. évf. 3 szám. 1990 december – 8-12. oldal

Részlet a cikkből.

Itt szólnék néhány szót (...) Szöllősi Antalról, aki a svédországi (s nem csak a svédországi) magyar emigráció történetét tanulmányozza évtizedek óta. Több tanulmányt írt a magyar emigrációról, s ő az, aki komolyan foglalkozik Kárpátaljával. Ilyen például Kárpátalja sajtójának történelmi áttekintése, mely komoly zsurnalisztikai tanulmány. A jövőben örömmel közöljük munkáit, természetesen, ha ehhez megkapjuk a szerző hozzájárulását.

Egyik éjjel (a nappalok teljesen foglaltak, ezért kihasználva az éjszakákat is) elvisz minket magához a lakására. Egy ideig szóhoz sem tudok jutni az elém táruló képtől. Már hallotunk azelőtt is a Szöllősi archívumról, de, hogy ilyen, hogy ennyire gazdag legyen egy magángyűjtemény...

 

1991

Udvarhelyi András: Ez az én igazi életem. Beszélgetés Szöllősi Antal svédországi magyarságkutatóval.

= Népszava, 1991. január 4. péntek;

 

Csisztay  Gizella:  Egy makacs stockholmi magyar. Beszélgetés Szöllősi Antallal, az Északi Magyar Archívumban.

= Kapu, 1991. 7. szám. - p. 54-55.

 

Csisztay Gizella: Az Északi Magyar Archívumban. = Népszabadság, 1991. február 12. kedd.; p. 10.

 

Csisztay Gizella: A Szivárvány Csobánkán. = Magyar Napló, 1990. október 26. – p. 15.

 

1993

Szücs András: Húsz éves a stockholmi Magyar Archívum.

= Nemzetőr (München), 37. évfolyam. 523. sz., 1993 november, - p. 8.

 

Szücs András: Az Északi Magyar Archívum jubileum kiállítása. = DUNA (Svájc), 1993. nov.-dec., XXXIV. évf. 7-8. sz.

 

Napló - Érdekes magyar kiállításnak... = Magyar Nemzet, 1993. december 9.

 

Szücs András: A stockholmi Magyar Archívumról.

= Magyar Fórum (Budapest), 5. évfolyam. 51-52 sz., 1993. december 13. - p. 13.

 

1994

Tar Károly: Svédországi meglepetések. Az archívumtulajdonos.  = Erdélyi Napló, 1994. január 5. – p. 17

 

2002

Sz. M.: Svédországi magyarság [Kritika: Szöllősi Antal: Svédországi magyarság 1956-ig. Stockholm, 1999.]

= Bécsi Napló (Bécs), 23. évfolyam. 1. szám. 2002. január-február. – p. 12.

 

2008

Bihari Szabolcs: 20 000 kötet az Archívumban. 35 éve óta ad hírt rólunk a gazdag gyűjtemény.

= Híradó (Stockholm): 26 [28]. évfolyam. 110. szám., 2008. december – p. 14    

Bihari Szabolcs Az Északi Magyar Archívum [2008]

 

2012

Lj. Molnár Mónika: Az Északi Magyar Archívum megalapítója.

= Új Magyar Képes Újság (Horvátországi magyar hetilap, Osijek/Eszék: 1995:-), 17. évfolyam. 35. szám. 2012. szeptember 20. – p. 12.

 

CSABAY Károly: Nagyszalonta – Mezőberény – Stockholm ; beszélgetés Szöllősi Antallal , az Északi Magyar Archívum léterehozójával és fenntartójával.

= Mezőberényi Hírmondó, 22. évfolyam, 2012. november, 5 oldal

 

2013

K.[apui] Á.[gota]: Dabason járt az Északi Magyar Archívum alapítója.

= Dabasi újság (Dabas, 2000:-), 13. évfolyam. 2013. február., 2. szám, 4 oldal

Január 17-én, csütörtökön az önkormányzat vendége volt Szöllősi Antal, az Északi Magyar Archívum alapítója.

A Svédországban, Stockholm külvárosában élő gyűjtő és felesége Kosztolányi Gyula képviselő meghívására érkezett Dabasra, és az archívum létrejöttéről és híres magyar származású emigránsokról tartott előadást az ókortól a 20. századig, a Kossuth Művelődési Központban.

Az 1969 óta svéd emigrációban élő Szöllősi Antal 1973-ban alapította meg az archívumot, amely azóta több tízezres gyűjteménnyé duzzadt, kinőtte a tulajdonos lakását és a bérelt helyiségeket is.
Ez az archívum magában foglalja a Skandináviában valaha élt és ma is élő magyarok dokumentumait, iratait, adatait, de jelentős sajtó- és irodalmi anyagot is találhatunk a gyűjteményben. A költséges és sok lemondást igénylő hobbi eredményeként létrejött archívum igazi kincs volna az anyaországnak, ezért a tulajdonos itt akarja elhelyezni az összegyűjtött anyagot.
Szöllősi Antal azzal a nem titkolt szándékkal jött Dabasra, hogy megfelelő épületet keressen az archívum számára, de tárgyalt más települések polgármestereivel is. Városunk számára igen előnyös volna a gyűjtemény megszerzése és elhelyezése, mert így Dabas az archívum kutatóközpontjává válna, és a budapesti egyetemek hallgatói, doktoranduszai, a téma iránt érdeklődők itt gyűjthetnének anyagot készülő tanulmányaikhoz.
Reméljük, hogy Szöllősi Antal megfelelő helyet talál az archívum elhelyezésére, és bízzunk benne, hogy majd egy dabasi épület adhat otthont ennek az értékes gyűjteménynek.
Kapui Ágota

 

Komáromi Márton: 40 éve az emigrációban élő magyarok szolgálatában : Interjú Szöllősi Antallal, az Északi Magyar Archívum alapítójával.

= Híradó (Stockholm), 31 [33]. évfolyam. 129. szám., 2013 október – p. 6-7.  

 
2014
deák: Szöllősi Antal, a megszállott magyar
= Bécsi Napló (Bécs, Ausztria), 35. évfolyam, 5. szám., 2014. szeptember-október, - p. 10.

 

[bővítés, szerkesztés alatt]

 

 

Folyóíratokban : svéd nyelven

 


1970 – 2011

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 

 

Televíziókban


1994 - 2017

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 

 

Rádiókban


1991 - 2017

A feldolgozás és az adatgyűjtés folyamatos.

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Küldjön üzenetet, ha valamilyen hibát talál, vagy bármilyen javításokat, kiegészítéseket javasol: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.