3910091
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
166
678
6198
3886500
33746
73056
3910091

Te IP-címed: 35.172.230.21
2024-07-19 07:35

Oroszország : újságcikkek bibliográfiája

2012. november 04. vasárnap, 15:22
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

 

OROSZORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIA

 

Oroszország és Magyarország : kivándorlás, emigráció, kapcsolatok bibliográfiája

 

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

A lap utolsó módosítása: 2015. január 5. 01:45

 

 

A

 


APOR Balázs: Magyar emigránsok a Szovjetunióban.  = Rubicon 19(2008)1:46-49.

 

APOR Balázs: Rákosi Mátyás dicsősége és bukása : Az emigránsélet 4 stációja. = Rubicon, 19(2008)1:60-63.
 
AKSZJONOV, Vaszilij: Hullámok hátán. Egy orosz emigráns író az orosz emigráns irodalomról.
= Lettre, (1991)1:11-13.
 
ÁLDÁSY Antal: Magyar-orosz szövetség, 1482-1490.
= Századok, 26(1892)9:761-763.

 

 

B


BARÁTH Magdolna: Szovjet dokumentum Kádár Jánosnak és Marosán Györgynek az SZKP vezetőivel folytatott

1957. szeptember 25-i megbeszéléséről.  = Századok, 140(2006)5:1289-1304.

 

BARÁTH Magdolna: Kényszerek és választások : Viszontagságos világ a Szovjetunióban.

= Rubicon, 19(2008)1:50-59.

 

BARÁTH Magdolna – FEITL István: Szovjet-magyar csúcstalálkozó 1953. december 3-4-én.

= Levéltári közlemények (Budapest), (2005)2:253-268.

 

BARTHA Eszter: Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltozás történetéből

a Szovjetunióban (1985–1991).
= Századok, 139(2005)1:221-226.
 
BARTA Róbert: Steven Bela Vardy, Agnes Huszar Vardy : Sztálin Gulágjai és a magyarok
= Klió, 17(2008)1:95-98.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
BIRÓ László: Orosz emigráció Jugoszláviában (1919-1924).
= Klió (Debrecen: 1992-) :történettudományi szemlézőfolyóirat, 6(1997)3:94.
 
BOGNÁR Zalán: Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban.  = Századok, 142(2008)1:247-250.

 

BORSÁNYI György: A moszkvai emigráció. = História, 11(1989)6:15-17.

 

BONKÁLÓ Sándor: Az orosz emigráns-irodalom. = Nyugat, 18(1925)22.
 
 
BOTKA Ferenc: Az emigráció prózairodalma a Szovjetunióban.
= Irodalmtörténeti közlemények, 81(1977)2:168-179.
 
L. BOZAI Zsuzsanna :Oroszok Bécsben 1698-ban. = AETAS, (1992)3:78–93.
 
 
C

CSEKEY István: Hannulik János oroszországi kapcsolatai
= Filológiai Közlöny, (1956)4:460–469.

 

 

D


DANISS Győző: Világszabadság. Penza, 1918. Egy magyar hadifogolylap történetéből.
= Új Auróra, (1979)3:121-128.
 
DARVAS István: Szuvorov hadai Magyarországon 1799-ben  = Századok, (1949)1–4:282–291.

 

 

E


ERDÉLYI István: V. P. Susárin: A korai magyar történet – orosz szemmel.

= Klió (Debrecen: 1992-), 7(1998)2:69-75.

 

 

F


FEITL István: A moszkvai emigráció és az MSZMP (Rákosi Mátyás 1956-1958 között).
= Múltunk, 36(1991)4:3.
 
FENYŐ István: Fessler Oroszországban. = Irodalomtörténeti Közlemények, (1963)6:720–722.
 
[FONT Márta] Font Márta, F.: II. András orosz politikája és hadjáratai.
= Századok (Budapest: 1867-), 125(1991)1-2:107-144.
Magyar-orosz kapcsolatok
 
FRITZ Sándor: A régebbi orosz gyermekorvosok életének és működésének ismertetése
és kapcsolatuk a magyar gyermekorvosokkal.
= Orvosi hetilap, 93(1952)25:732-735.
 
FUTALA Tibor: Kononova, M.: Emigráns orosz diplomaták 1917 októbere és 1924 között.
= Kisebbségkutatás, 11(2002)3:861-862.
 
 
G

GAZDA István: Lomonoszov és a magyarok. = Magyar Nemzet, (1980. november 5.):8.

 

GAZSI József: „Honvéd! Vár a brjanszki erdő!” Magyar partizánok a Szovjetunióban.

= Élet és Tudomány, 20(1965)44.2101-2105.
 
GEREBEN Ágnes: Játsszunk blust! : a mai orosz emigráns irodalomról.
= Valósság, 34(1991)6:76-88.
 
GÉRESI Kálmán: Hunyadi Mátyás magyar király diplomacziai összeköttetései III-ik Iván Vasiljevics orosz czárral.
= Századok, 13(1879)3:239-249.
 
GYULAI Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1897):467-483.
 
 
H

HETÉNYI Zsuzsa: Az orosz nyelvű állományunk.p. 77-79.
In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
HONFI József: A huszárság kialakulása a XVIII. századi orosz hadseregben.
=Hadtörténelmi Közlemények,  15(1968)1:95-129.
 
HODINKA Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2.
[Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
= Hadtörténelmi Közlemények, =1913. 325-346.; 524-544. /É/.
 
 
I

I.[LLÉSSY] J.[ános]: Gróf Münch orosz tábornagy levele herczeg Lobkovitz tábornokhoz, 1738.

= Hadtörténelmi Közlemények, (1892): 697-703.

 

J


JÓZSA Antal: Adalékok az oroszországi magyar hadifoglyok történetéhez
= Hadtörténelmi közlemények, 8(1961)2:625-669.
 
JÓZSA Antal – GAZSI József: A magyar hadifoglyok hazatérése Szovjet-orosz-országból
= Hadtörténelmi közlemények, 8(1961)2:792-854.
 
JEDLICSKA Pál: Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627. [Magyar naszád Visegrád látképéről, 1595.]
= Hadtörténelmi Közlemények, (1910):314-316.
 
JEMNITZ János: Jelena M. Makarenkova: Az orosz emigráció talánya.
= Századok, 132(1998)6:1421-1422.
 
 
K

KOLONTÁRI Attila: Anton Gyenyikin magyarországi emigrációja.
= Kutatási füzetek, (2010)16:109-122.
 
KOROM Mihály: A moszkvai magyar kommunista emigráció 1944. őszi megbeszélései a programkészítésről.
= Múltunk, 38(1993)1:114.
 
KOROM Mihály: A magyar kommunista emigráció vezetőinek tevékenysége a Szovjetunióban a második világháború alatt.
= Múltunk, 42(1997)2:3.
 
KOVÁTS, Stefan: Az 1849. évi orosz katonai intervenció Magyarországon.
= Századok (Budapest: 1867-), 125(1991)3-4:268-297.
 
KURUNCZI Jenő: Az orosz emigráció kultúrtörténete (1919-1939).
= Klió : történettudományi szemlézőfolyóirat, 2(1993)2:
 
KURUNCZI Jenő: A két világháború közötti emigráns orosz kultúra néhány fontosabb területe.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
KURUNCZI Jenő: A "vehovista" hagyomány és az orosz emigráció.
= Klió : történettudományi szemlézőfolyóirat, 5(1996)3:
 
KURUNCZI Jenő: „A hódítástól a kolonizáláson át az önkéntes csatlakozásig”
(Szibéria orosz kézre kerülésének történettudományi magyarázatai)
(Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban).
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934) : történettudományi folyóirat, (2006)2-3:296-300.
 
KURUNCZI Jenő: I. V. Szabennyikova: Az oroszországi emigráció 1917 és 1939 között: struktúra, földrajz,
összehasonlító elemzés: [Szabennyikova, I. V.] : [Ismertetés a tanulmányról]
= Klió : történettudományi szemlézőfolyóirat, 20(2011)3:56-61
 
KUN Miklós: Egy orosz emigráns hosszú menetelése a XX. században.
= Valóság, 47(2004)4:21-51.
 
 
L

Literaturnaja Gazeta: Az emigrációról. = HVG, 11(1989)14[515]:18-19.

 

 

M


MARKOVITS Györgyi: A magyar emigráció irodalmi munkássága a két világháború között.
= Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve, 1967. 1967 – p. 484-505.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
V. MOLNÁR László: Tokaji borok a cárok asztalán : Adalékok a XVIII. századi hegyaljai borok oroszországi kiviteléhez.
= Agrártörténeti szemle, 39(1997)3-4:568-578.
 
V. MOLNÁR László: Tokaji borok a cárok asztalán : Adalékok a 18. századi hegyaljai borok oroszországi kiviteléhez.
= Világtörténet, 20(1998)tavasz-nyár:37-44.
 
V. MOLNÁR László: Adalékok Orlay János oroszországi tevékenységéhez.
= Világtörténet, 22(2000)tavasz-nyár:73-81.
 
V. MOLNÁR László: Szomszédok – egymás között, egymásról. A 18. századi magyar-orosz kulturális érintkezések problématörténeti vázlata
= Világtörténet, 26(2004)tavasz-nyár:44-52.
 
 
N

 
NÁDASDI József – SZÁSZI Ferenc: Bevándorlás a volt Szovjetunióból Magyarországra, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, 1974-1996.
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :311-328.
 
NIEDERHAUSER Emil: Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat.
= Századok (Budapest: 1867-),141(2007)5:1330-1331.
 
NIEDERHAUSER Emil: Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban.
= Századok, 140(2006)3:798-799.
 
 
O

OLTVAI Ferenc: Az orosz-magyar történelmi kapcsolatok és a munkásmozgalom története levéltári dokumentumainak kutatásáról
= Levéltári híradó (Budapest: 1951-1960), 2(1952)3:25-27.

 

Ö


 

 

P


PASTOR, Peter: Magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok 1935–1941: meghiúsult újbóli közeledés.

= Századok, 140(2006)1:199-218.
 
PRITZ Pál:  Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június. Szerk. Vida István
= Külügyi Szemle, 2006/3-4. szám.
 
PAULER Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890)1-19:273-285.
 
 
R

RADÓ György – TARDY Lajos: Puskin első magyar fordítója (Jaksics Gergely).

 = Látóhatár, (1967):927–936.
 
ROSONCZY Ildikó: Egy orosz ezredes, A. K. Baumgarten 1849-es naplója
= Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)1:191-227.
 
ROSONCZY Ildikó: A magyar szabadságharc elleni 1849-es orosz intervenció iratai. Beszámoló a moszkvai levéltári kutatásokról
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)1:177-186.
 
 
S

SERES Attila: A szovjet piac „meghódítása” és a magyar tőke Trianon után.

Iratok a szovjet–magyar vegyes kereskedelmi társaság történetéhez (1923).
= Századok, 140(2006)1:79-126.

 

SERES Attila: Orosz levéltári források a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételéről (1934).

= Világtörténet, 30(2008)tavasz-nyár:69-92.

 

SZ 


 

SZAHAROV, A. N.: Orosz-magyar szövetségi kapcsolatok a 9-10. században.

= Századok, (1986)1:111-122.

 

SZAKÁLY Sándor: Stark Tamás: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban.

= Hadtörténeti Közlemények, (2007)1:375-377.

 

SZÉKELY András: Magyar utazók és földrajzi eredeményeik a mai Szovjetunió területén hét évszázad alatt.

= Földrajzi Közlemények, 16(1968)1:86-99.

 

SZÉKELY Gábor – N. SZABÓ József: Magyar-szovjet kulturális és tudományos kapcsolatok a II. világháború után, 1945-1946.

= Világtörténet, 16(1994)ősz-tél:86-103.

 

SZVÁK Gyula: Viták I. Péter reformjairól az orosz történelemben.

= Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:3-27.

 

 

T


TAKÁCS Róbert: Az SZKP XX. kongresszusa.Beszámoló a Politika történeti Intézetben 2006. február 22-én

megrendezett tudományos konferenciáról.
= Századok, 140(2006)5:1311-1317.

 

TARDY Lajos: A tokaji orosz borvásárló bizottság első két évtizede, 1733-1753.

= Századok, 97(1963)1:107-128.

 

 

U


URBÁN Aladár: Ivan Ivanovics Oreusz: Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben.

= Századok, 139(2005)4:1057-1059.

 

 

Ü


 

 

V


VÁGÓ István: Két fontos új dokumentum a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. áprilisi moszkvai látogatásáról.

= Külügyi Szemle, (2002)3. szám.

 

VÁRADI-STERNBERG János: Eötvös József művei és a cári cenzúra.

= Magyar Könyvszemle, 91(1975)2:187-188.
 
VÖRÖS Márton: Az orosz-magyar kapcsolatok kutatásának kérdéséhez
= Levéltári híradó (Budapest: 1951-1960), 2(1952)3:27-29.
 
 
W

 

 

Z


ZABELKIN, N.: A szovjet-magyar kapcsolatok történetéből. = Magyar Nemzet, 24(1968)262:9.

 

 

ZS


 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat

az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.