3844647
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
811
1566
5232
3822197
41358
72280
3844647

Te IP-címed: 34.239.170.244
2024-06-19 14:53

Amerikai magyar egyesületek

2013. október 14. hétfő, 00:04
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

AMERIKAI  MAGYAR  EGYESÜLETEK

      

 

Egyesületek, klubok, egyházak, sport-  és ifjúsági egyesületek, színházak, rádiók, TV-k, stb.

    

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

A


Állandó Magyar Színház

1906?. Igazgató: Heltai Árpád.

 

Alpha Publications

Könyvkiadó az amerikai Pennsylvania állambeli De-Kalb Pike-ban. Vezetője Laping Ferenc volt. Magyar és angol nyelvű könyveket adtak ki.

 

AMERIKA HANGJA : Voice of America

Az Egyesült Államok kormánya által fenntartott és így annak hivatalos álláspontját tükröző washingtoni rádióállomás. A magyar adás 1942. augusztus 3-án kezdődött. A napi két és fél órás műsort mintegy húsz munkatárs készítette. A magyar osztály élén mint igazgatók a következők álltak: 1952–1972: Nadányi Pál, 1972–1988: Takács József, 1988-tól: Bán (Bien) Tamás. Munkatársai közé tartozott és tartozik, a többi között Szegedy-Maszák Aladár (1949-től 1969-ig helyettes igazgató és főszerkesztő), Aradi Zsolt, Boros László, Csernus Ákos, Frey András, Horváth Barna, Hőgye Mihály, Kiss Sándor, Kobele József, Körmendi Ferenc, Szilágyi Attila, Szilágyi Dénes, Thassy Jenő, Zalán Magda.

Irodalom: Borbándi:1992. ; Nagy:2000.

 

AMERIKAI BETEGSEGÉLYZŐ ÉS ÉLETBIZTOSÍTÓ SZÖVETSÉG

Bridgeportban 1892-ben Magyar Betegsegélyző Egyletek Szövetkezete (más néven Bridgeporti Szövetség) néven alakult meg.

 

AMERIKAI EGYESÜLT MAGYAR ALAP

Clevelandben létesült 1984-ben, Papp Gábor irányításával. Könyvkiadással, irodalmi tevékenységek támogatásával foglalkozik. József Attila Irodalmi Díjat alapítottak a magyar költői és egyéb irodalmi munkák jutalmazására.

Irodalom: Borbándi:1992.

 

AMERIKAI MAGYAR ALAPÍTVÁNY : American Hungarian Foundation

1954-ben létesült a New Jersey állambeli New Brunswickban a magyar kulturális és történelmi örökség ápolására az Egyesült Államokban.

Az alapítvány központilag gyűjt minden írásos anyagot, amely a magyarságra, valamint az amerikai magyarok történelmére és kulturális teljesítményeire vonatkozik. Anyagilag támogatja az erre irányuló kutató munkákat és tanulmányokat, elsősorban diák és kutatói ösztöndíjak formájában. Adományozója a Washington- és Lincoln-díjnak, kiadója a Hungarian Studies Newsletter című közlönynek és a Hungarian Reference Shelf című sorozatnak. A munka két osztályban folyik. A Hungarian Research Center (kutatóközpont) adja ki a Newsletter-t és egyéb kiadványokat, az 1989-ben létesült Hungarian Heritage Center (örökségi központ) kezeli az archívumot, a múzeumot és a könyvtárt, valamint kiállításokat rendez. E tevékenységet amerikai alapítványok, intézmények és magánosok adományai teszik lehetővé.

A New Yorktól mindössze 70 kilométerre, New Jersey államban, New Brunswickban található az Amerikai Magyar Alapítvány.

American Hungarian Foundation könyvtára, archívuma és múzeuma az Amerikai Egyesült Államok területén az egyik legjelentősebb hungarika gyűjtemény.

Irodalom: Borbándi:1992. ; Nagy:2000.

Interneten: www.ahfoundation.org/

 

AMERIKAI MAGYAR SZÍNÉSZUNIÓ

New York: 1922-? Alapította: Zsadányi Aladár.

 

AMERIKAI MAGYAR SZÍNHÁZ

Cleveland: 1944

 

ARANY JÁNOS MAGYAR ISKOLA és ÓVODA

”Az Arany János Magyar Iskola, amely ma a legrégebbi magyar nyelvű iskola az Egyesült Államokban, 1963-ban alakult. Több mint 50 évre visszatekintő múltja élethűen tükrözi a New York-i magyar emigráció sokrétű, szines  összetételét.  Ma már több száznál tart azon fiatal magyaroknak a száma, akik képzett, lelkes tanáraik szakszerű útmutatása által ismerték meg a magyar nyelvet és a magyarság évezredes kultúráját.  A diákok  összetétele is igen sokszinű: A tanulók egy része az Egyesült Államokban, mások Magyarországon, vagy Erdélyben születtek.  A gyermekek jelentős része olyan családból jön, ahol csak az egyik szülő magyar származású.

A tanitás a Szent István Katolikus Templom iskolájában szombatonként zajlik 9.30-tól 12.30-ig.  Mivel hetente csak három óra áll rendelkezésünkre, elsődleges cél a magyar írás, olvasás és nyelvtani alapfogalmainak elsajátítása.  Ezt kiegészítve a magyar szókincs fejlesztésével és az alapvető magyar történelmi és földrajzi ismeretekkel.

A diákok évről-évre változó száma, és az azonos életkorú gyerekek eltérő magyar nyelvi tudásszintje miatt az osztályok létszáma és karaktere évente változik.  Általaban 3-4 iskolás osztályt indítunk minden évben.  Az osztályok kis létszámúak.  Ez tanáraink számára lehetőve teszi, hogy tantervüket saját tanulóik igényeihez szabják.  Tanáraink évenként kísérik keresztül az osztályaikat, ezáltal hosszabb távon nyomon tudják követni tanítványaik fejlődését.  Tanárok és diákjaik között így szoros kapcsolat alakul  ki az évek során.  A diákok között pedig mély, sokszor életre szóló barátságok köttetnek.

Az Apáczai kiadó tankönyveit használjuk.  A felső osztályok anyagát úgy  osztottuk be, hogy az  felkészítsen a cserkész tiszti tanfolyamokra is.

A 2013/2014-es tanévben három óvodai csoportot indítunk. A kiscsoport 3-4 évesek, a középső csoport 4-5 éveseket fogad.  A nagycsoport pedig 5-6 éves korosztály.  A kisgyermekeknél elsődlegesen az a cél, hogy a legfontosabb magyar szavakat és kifejezéseket magabiztosan tudják használni.  A kicsik ennek érdekében számos kreatív foglalkozáson vesznek részt.  A nagycsoportban iskolai előkészítés is történik.  A cél a magyar hagyományok megismertetése és megszerettetése népdalokon, mondókákon és gyermekjátékokon keresztül.  Iskolára illetve óvodára való érettség nem feltétlen életkorhoz kötött, tanáraink szakértelmében bízunk, ezért a tanulók besorolását illetően a pedagógusaink véleménye az irányadó.

Jelenleg minden foglalkoztatott tanárunk Magyarországon vizsgázott okleveles pedagógus.

A tanév szeptembertől júniusig tart, 33 iskolai napot biztosítva  tanulóinknak.  A tanév során megemlékezünk a  jelesebb magyar ünnepekről is.
Reményeink  szerint az iskola , jövőben is kiemelkedő szerepet tölt majd be a New York-i magyarság életében.”

Forrás és honlapjuk:  http://www.aranyjanosschool.org

 

 

B


46. számú Bánffy Kata Cserkészcsapat

 

4. számú Bátori József Cserkészcsapat

 

77. számú Béri Balogh Ádám Cserkészcsapat

 

22. számú Bessenyei György Felnőtt Cserkészcsapat

 

2. számú Bodnár Gábor Cserkészcsapat, Boston

 

5. számú Bornemissza Gergely Cserkészcsapat

 

 

C


Chicagó-i Magyar Filmklub

 

Chicagói Magyar Klub

 

Chicagói Magyar Társaság

 

CHICAGÓI NEMZETŐR IRODALMI KÖR

Chicagoban alakult 1961. februárjában.

Irodalom: Nagy:2000.               

 

Clevlandi Magyar Atlétika Klub (CMAC)

 

Clevlandi Magyar Fejlesztési Bizottság

 

Clevlandi Magyar Történelmi Társulat

 

Colorádiói Magyar Klub

 

Connecticuti Magya Kulturális Társaság (HCSC)

 

COLORADÓI MAGYAR KLUB : Hungarian Club of Colorado
„A Coloradói Magyar Klubot 1963-ban alapították a Coloradó államba emigrált magyarok. A Klub alapító oklevelét 1963. január 27-én írta alá a 23 alapítótag, az alapító közgyűlést 1963. február 24-én tartották. Az 1963-as alapszabályban a következőképpen foglalták össze a közösség céljait:

 ”Az egyesület célja az amerikai és az emigrációs kultúrkapcsolatok kiépítése és elmélyítése, küzdelem Magyarország szabadságáért és igazságáért, a magyar nemzeti jelleg és erkölcs megóvása, valamint a tagok testi egészségének és erejének ápolása.”

A klub megalakulása előtt már voltak magyar szervezetek Denverben (Református Biztosító Intézet helyi tagozata, Coloradói Magyar Egyesület), de ezek a ’60-as évek elején már csak kevés tevékenységet fejtettek ki. A magyarság legaktívabb magvát ezekben az években az 1956-ban alakult fiatal magyar focicsapat adta, akik rendszeresen szerveztek bálokat, ünnepélyeket is. Ezek a fiatalok határozták el 1962-ben, hogy új magyar egyesületet alapítanak.

Klubunk idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Büszkén mondhatjuk, hogy azokhoz a célokhoz, melyeket magyarságunk megőrzése és magyar honfitársaink segítése érdekében fogalmaztunk meg az emigráció első éveiben, máig hűek maradtunk.

Klubunk évente számos programot szervez, hogy a Coloradóban élő magyarokat összefogja, közösséget adjon számukra. A kezdetek óta közösen ünnepeljük nemzeti ünnepeinket (elsősorban március 15-ét és október 23-át), nyaranta két pikniket szervezünk és támogatjuk a gyerekprogramokat (gyerekjátszóház, Mikulás ünnepség, Anyák napja, gyerektáborok, stb.), családi és egyházi rendezvényeket is.”

Forrás és honlapjuk: Coloradói Magyar Club | Alapítva 1963-ban

 

 

D


DANUBIAN PRESS

A Wass Albert által a floridai Astorban 1964-ben alapított Amerikai Magyar Szépmíves Céh angol nyelvű könyveinek és egyéb publikációinak kiadója volt.

 

 

E


7. számú Erős Gusztáv Cserkészcsapat

 

ELSŐ EGYESÜLT BETEGSEGÉLYEZŐ EGYLET

South Norwalk: 1891-ben alakult tíz-tizenkét taggal.

1906-ban egyesült a Hunyadi Magyar Betegsegélyező Egylettel és az Első és Hunyadi Egyesült Magyar Betegsegélyező Egylet névet vették fel.

 

ELSŐ ÉS HUNYADI MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET

Első Egyesült Betegsegélyező Egylet és a Hunyadi Magyar Betegsegélyező Egylet 1906-ban történt egyesüléséből jött létre.

 

 

F


 

 

G


6. számú Gábor Áron Cserkészcsapat

 

14. számú Görgey Arthúr Cserkészcsapat

 

Garfieldi Magyar Polgári Liga

 

 

H


HUNYADI MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET

South Norwalk: 1891-ben alakult.

1906-ban egyesült az Első Egyesült Betegsegélyező Egylettel és az Első és Hunyadi Egyesült Magyar Betegsegélyező Egylet névet vették fel.

 

 

I


 

 

J


 

 

K


Kalifornai Magyar-Amerikai Művészet Szövetség

 

Kárpátok Magyar Népi Együttes

Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ)

Interneten:  KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)

 

 

L


34. számú Lórándy Zsuzsanna Leánycserkészcsapat

 

Louisianai Magyarok Egyesülete

 

Lorain-i Magyar Református Egyház

 

Los Angelesi Első Magyar Református Egyház

 

Los Angeles-i Magyar Ház

Interneten: United Magyar House

 

 

 

M


MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ EGYLETEK SZÖVETKEZETE

Bridgeport: 1892:-

Más néven a Bridgeporti Szövetség, amely később az amerikanizáció jeleként Amerikai Betegsegélyző és Életbiztosító Szövetség nevet vette fel.

 

 

N


NAPNYUGAT ÍRÓI KÖR

Los Angeles

 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


Petőfi Sándor Magyar Betegsegélyező Egylet

1909-ben emlékkönyvet adott ki Clevelandben

 

 

R


38. számú Rozgonyi Cicelle Cserkészcsapat

 

Rochesteri Magyar Club

 

 

S


 

 

SZ


33. számú Szilágy Erzsébet Felnőtt Cserkészcsapat

 

SZABAD MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE

 

SZENT JÓZSEF ELSŐ MAGYAR RÓMAI ÉS GÖRÖG KATOLIKUS EGYLET

South Norwalk: 1898:- Volt férfi és női osztálya is.

 

 

T


58. számú Toldi Miklós Cserkészcsapat

 

TRIANGLE MAGYAR KLUB

Észak-Karolinában élő magyarok vagyunk. Tagságunk főként a Raleigh, Durham és Chapel Hill “kutatási háromszögéből“ tevődik ki, de vannak tagjaink Greensboroból és környékéről is. Új otthonunkban a magyar kultúra köt össze bennünket. Havi találkozóinkon szeretettel várjuk mindazokat akik ideiglenesen vagy véglegesen tartózkodnak a környéken. Imigránsok, későbbi generációk vagy magyar kulútra iránt érdeklődők mindig szíves vendéglátásra számíthatnak.

Klubunkban elsősorban magyarul beszélünk, de szívesen fordítunk ha van angol anyanyelvű érdeklődő. Klubunk szoros kapcsolatot tart fenn Észak-Karolina más magyar csoportjaival is, többek közt az elkini és a charlottei csoporttal. Látogasson el hozzánk! Reméljük, hogy honlapunkon található információk az Ön számára is hasznosnak bizonyulnak.

Véleményüket, javaslataikat szívesen látjuk.”
Forrás: a Triangle Magyar Klub honlapja : Triangle Magyar Klub vagy www.nchungarians.org/

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


Verhovay Segélyegylet

 

 

W


Wallingfordi Magyar Klub

 

 

Z


34. számú Zrinyi Ilona Leánycserkészcsapat

 

 

ZS


 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is! 

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.