3791550
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
4005
3616
7621
3768964
60541
80820
3791550

Te IP-címed: 3.215.16.238
2024-05-28 23:04

Lengyelország : újságcikkek bibliográfiája

2013. február 14. csütörtök, 22:15
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

LENGYELORSZÁG: ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Lengyelország és Magyarország : kivándorlás, emigráció, kapcsolatok,

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

A


ARTAMANOV, P.: Magyarország és az orosz-lengyel szövetség (1707-1712).

= Történelmi Szemle, (1978)3-4.

 

 

B


BARABÁS Samu:  Báthory István lengyel király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló magyar huszárok számára.

(1576-1586.) 

= Hadtörténelmi Közlemények, (1890):667-674.

 

BODGÁL Ferenc: Szücs Sámuel lengyelországi utazása 1839-ben.

= Borsodi szemle, (1963)2:78-83.

 

BOREJSZA, J.: Lengyelország és a lengyel emigráció 1795-1918 között. Az emigráció politikai szerepe

a XIX. századi Európában.

= Világtörténet, 2(1980)1:52-67.

 

 

C


CSETRI Elek: A lengyel emigráció tevékenysége a 48-as magyar-román megbékélésért.

= Debreceni szemle, 9(2001)3:347.

 

 

D


DIVÉKY Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga

= Levéltári közlemények, 5(1927)1:27-58.

 

DVØÁKOVÁ, Daniela: Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában.

= Századok, (2002)2:391

 

DOLMÁNYOS István: Joachim Lelewel. Egy lengyel forradalmár emlékére.

= Élet és tudomány, 23(1968)20:915-918.

 

 

E


 

 

F


Figyelemre méltó cikk Katynról (Neue Zürcher Zeitung cikkjéről)

= Magyar Élet (Sydney, Ausztrália), 24(1980. június 19.)1155:11

 


G

 


GEBEI Sándor: II. Rákóczi György szerepe a Rzeczpospolita felosztási kísérletében, 1656-1657.

= Századok,134(2000)4:801-848.

 

GIEDROYĆ, Jerzy: A szó – az egyetlen kiút. [Riporter:] Merek Zieliński. Ford. Király Nina.

= Kultúra és közösség, (1991)3:62-68.

A lengyel emigráns irodalomról.

 

GIERSZWSKI, Stanislaw:Rézexport Magyarországról Gdanskba a 16. század első felében.

= Századok, (1977)3:534.

 

GODÓ Ágnes: Magyarok a lengyel ellenállásban.  p. 193-207.

In: Fegyverrel a hazáért : Magyar ellenállási és partizánharcok a második világháború idején : Budapest: 1980 – 295 p. : ill.

 

GÖMÖRI György: Nagy emigráció - kis emigráció? A lengyel és magyar emigrációkról.

= Mikes International, 6(2006)3.

 

GRZESIK, Ryszard: Megjegyzések a középkori lengyel krónikákban és évkönyvekben említett magyarokról.

= Századok, 136(2002)2:485-493.

 

 

H


HIMMLER Tamás: A lengyel külpolitika útjai az 1930-as években.  = Külügyi Szemle, (2005)3-4.

 

HOPP Lajos: A lengyelországi Rákóczi-emigráció irodalma. = Filológiai közlöny, 18(1972)1-2:72-92.

 

HOPP Lajos: Lengyel-magyar hagyományok a Rákóczi-szabadságharc és emigráció irodalmában.

= Irodalomtörténeti közlemények, 79(1975)2:145-157.

 

 

I

 


IVANICS Mária: Rabszerzés és rabkiváltás a Krími Kánságban a 16–17. században : Az 1657. évi lengyelországi hadjáratban

fogságba esett erdélyiek történetéhez.

= Századok, 141(2007)6:14831514.

 

 

J


JAKUBIEC Danuta: Wydawnitctwa periodyczne uchodźców polskich na Węgrech w latach 1939-1944.

= Zeszyty Prasoznawcze, 12(1971)3:34-35.

 

JOÓ András: Világháborús intrikák. A magyar béketapogatózások és az isztambuli színtér fontos mozzanatai, 1942–1944.

= Századok, (2008)6:1421.

 


K

 


KAPRONCZAY Károly: A krakkói egyetemen tanult lengyel orvosok a XVI. századi Magyaroszágon.

= Comm. Hist. Artis Med. Bd. 62-63. p. 111-116.

 

KAPRONCZAY Károly: Lengyel iskolák Magyarországon a második világháború idején.

= Magyar pedagógia, 1974

 

KAPRONCZAY Károly: Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok a XV-XVI. században.

= Orvosi hetilap, (1977):465-467.

 

KAPRONCZAY Károly: Az 1848-49. évi szabadságharc volt honvédorvosainak sorsa török földön

= Honvédorvos, 31(1977)3-4:301-308.

 

KAPRONCZAY Károly: Magyar-lengyel kapcsolatok a XV. században.

= Orvosi hetilap, (1982):1867-1870.

 

KAPRONCZAY Károly: Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok a XVIII-XIX. században.

= Orvosi hetilap, (1982):1729-1731.

 

KAPRONCZAY Károly: Lengyelek Magyarországon. = Élet és tudomány, 43(1988)15:461-463.

 

KAPRONCZAY Károly: Lengyel menekült papok magyar földön a II. világháború alatt.  p. 215-226.

In: Mivégett vagyunk : emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapja tiszteletére. Budapest: 2001 – 519 p. : ill.

 

KARDOS Tibor: Mátyás udvara és a krakkói platonisták.  = Apollo, (1934. december)1.

Filippo Buonaccossi, aki Callimachos Experiens néven lengyel kancellár lett, 1483-i budaikövetsége után kapcsolatba került a firenzei platonista akadémiával.

 

KINIEWICZ, Stefan: A kiegyezés problémája Lengyelorszában a 19. században.

= Századok, (1988)5:915.

 

KOSZTOLÁNYI Dezső: Budapest idegen szemmel : mit látnak a külföldiek nálunk? : amerikaiak, angolok, lengyelek, bajorok,

dánok s egy indus : fogas és paprika.

= Budapesti negyed : lap a városról, 16(2008)4.(62.):98-99.

 

KOVÁCS István: Jerzy Bułharyn javaslata a lengyel légió megalakítására és egy szerződés keletkezésének talánya.

= Századok,  132(1998)2:466-475.

 

KULCSÁR Krisztina: Bécs és Varsó. Két herceg az udvari élet forgatagában (1760–1761).

= Századok, 139(2005)5:1169-1206.

 

E. KOVÁCS Péter: Mária királyné kiszabadítása. Magyar–velencei szövetség 1387-ben.

= Századok,  140(2006)4:925-938.

 

KISS Gy. Csaba: Hopp Lajos: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban

= Helikon, 21(1975)1:130-131.

 

KISS Gy. Csaba: Węgierskie spojrzenie na „Rodzinną Europę” Czesława Miłosza :

[Czesław Miłosz „Családi Európájáról” – magyar szemmel.]  p. 258-268.

= A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól. Budapest: Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, 1986.

= [rövidítve] Napjaink, 25(1986)7:12-14.

KISS Gy. Csaba: A Kárpát-medence múlt századi nemzetiségi konfliktusai – lengyel szemmel.

(Jegyzetek Wacław Felczak munkáihoz.)  p. 101-108

= Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Wacław Felczak 70. születésnapnapjára. / (Szerk.: Kiss Gy. Csaba, Kovács István.)

 

KOVÁCS Endre: A 1863.évi lengyel felkelés és a magyar emigráció.

= Történelmi szemle, 3(1960)2-3:241.

 

KOVÁCS István: Tanulmányok a magyarországi lengyel emigráció történetéből 1939-1945.

= Forrás, 13(1981)6:94-96.

 

 

L


Az 1863 évi lengyel szabadságharcz emlékeiből.  = Vasárnapi Újság (Budapest), 56(1909. május 30.)22:454-455.

 

LAGZI István: Magyarok a lengyelekért.A magyarországi lengyel emigráció szervezeteiről.  = Napjaink, 17(1978)2:20-21

 

LÁSZLÓ BAKK Anikó: Chorea Polonica. = Művelődés, (2000)10:5.

 

LAZICZIUS Gyula: Báthory István lengyel történetírója. = Magyar könyvszemle, 35(1928)1-4:67-72.

 

LOVCSÁNYI Gy.: Adalékok a magyar-lengyel érintkezés történetéhez. = Századok, (1886)

 


 

M

 


MACIEJEWSKI, Jacek: A középkori lengyel püspöki kar mint társadalmi csoporta középkor végén (ford: Biernacki Karol).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)3:135.

 

MAJOROS István: A lengyel-szovjet háború. Wrangel és a francia külpolitika 1920-ban.

= Századok, (2001)3:533.

 

MOLNÁR Gusztáv: Lengyel-magyar. Geopolitikai leltár. [magyar-lengyel kapcsolatok]

= A Hét, (2004)8:4.

 

 

N


NAGY Kornél: Vardan Hunanean wówi örmény uniált érsek levele 1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről.

= Századok,  140(2006)4:1007-1020.

 

NÉMETH Ernő: Lengyelek temploma Kőbányán.= Élet és tudomány, 43(1988)15:462.

 

 

O


 

 

 

Ö


 

 

P


PÁLFALVI Lajos:Önéletrajzi regények, emlékiratok a lengyel emigráns irodalomban.

= Kultúra és közösség, 18(1991)3:95-105.

 

 

R


 

 

 

S


Spis polskich artystów i literatów na Węgrzech. = Wieści Polskie (Lengyel Hírek, Budapest), 1(1939. november 8.)3:4.

 

SOMOGYI Erika: Magyarország részvételi kísérlete az 1920-as lengyel–szovjet-orosz háborúban.

= Levéltári szemle, 29(1986)2:313-324.

 

STASIERSKI, Kazimierz: Uchodzcy polsc na Wegrzech w czasie wojny.

= Kwartalnik Historyczny, (1965)3:316-361.

 

SUTÁNÉ Z. Elżbieta: Lengyelek Magyarországon tegnap és ma: az ismert és ismeretlen kisebbség.p. 115-119.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

SUTÁNÉ Z. Elżbieta:„Wieści Polskie” : Egy magyarországi lengyel lap története.p. 179-196.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

SÜTŐ Ferenc: Ezer év náhány napja. [magyar-lengyel kapcsolatok]

= Művelődés, (2000)10:4.

 

 

SZ


A száműzetésben levő lengyel „Nemzeti Tanács” elnöke Torontóban.

=Szabadság (Cleveland, Ohio), 95(1985. november 15.)46:24.

 

N. SZABÓ József: Magyar-lengyel kulturális kapcsolatok, 1945-1948.

= Világtörténet, 20(1998)tavasz-nyár:62-69.

 

SZABÓ Piroska: Rekettyés Mária: Lengyel-magyar kapcsolatok 1490-1526.

= Klió (Debrecen: 1992-), 10(2001)1:48-52.

 

SZOKOLAY Katalin: Egy magyar vonatkozású lengyel kéziratról.

= Világtörténet, 17(1995)tavasz-nyár:42-49.

 

SZOMBATH Ferenc: Adatok a sárvári lengyel gyűjtőtábor történetéből.

= Vasi szemle, 25(1971)1:124.

 

 

T


THALY [Kálmán] közli: Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról, 1734.

= Hadtörténelmi Közlemények, (1890)709-710.

 

TISCHLER János: Az 1956-os forradalom lengyel forrásairól.

= Évkönyv/1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 1. (1992):309-323.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


Van-e, legyen-e magyar politikai emigráció? A "Magyar Füzetek" körkérdése.

= Magyar füzetek [Franciaország], (1984)14-15:13-41.

 

VARGA Béla – KOVÁCS Imre: Lengyel menekültek és francia hadifoglyok Magyarországon.

= Új Látóhatár (München), (1980)3:363-366.

 

VARGA E. László: A Magyarországon internált lengyel katonák történetéhez. Vitéz Baló Zoltán ezredes visszaemlékezése,

1939-1944.

= Hadtörténeti Közlemények, (2006)1:165-202.

 

R. VÁRKONYI Ágnes: Hopp Lajos: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban.Bp. 1973. Akadémiai K. 230 l. /Irodalomtörténeti

Füzetek 80.

= Irodalomtörténeti közlemények, 79(1975)1:106-107.

 

VERESS Endre (1868-1953): Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, 1556-1580.

= Monum. Hung. Hist. I., 42. Budapest: 1948.

 

VIDA István: A lengyel emigráns kormány lisszaboni követségenek magyar vonatkozású iratai (1942-1945)

= Történelmi szemle, 30(1987-88)4:438-479.

 

 

W


WOJCIK, Czeslav: A lengyelországi történelemtanítás új módszerei.

= Történelemtanítás, 12(1967)4:26-28.

 

 

Z


ZACHAR József: Leszczyński Szaniszló lengyel király és a magyarok.  = Honismeret, (1980)4.

 

 

ZS


 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.