3844835
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
999
1566
5420
3822197
41546
72280
3844835

Te IP-címed: 34.239.170.244
2024-06-19 16:52

Ausztria: magyar folyóiratok

2013. február 24. vasárnap, 20:26
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

AUSZTRIA : MAGYAR  FOLYÓÍRATOK

 

Ausztriában megjelent magyarok által kiadott magyar, és német nyelvű lapok

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

A


ÁDÁM ÉS ÉVA

Kiadta Bécsben Julius Fischer Verlag. Felelős szerkesztője Johann STENZEL volt. Megjelent hetenként 1924. március 14-től, azonban hamarosan (9.? számával) megszünt.

 

AKASZTOTT EMBER

Alcím: Az egyetemes szocialista kultúra orgánuma.

Bécs. Kiadó: Barta Sándor. Felelős szerkesztő: Franz HARTL. Rendszertelenül jelent meg 1922. november 1-től, majd 1923. március 20-tól Ék címen.

 

ALPESI MAGYAR HADIÚJSÁG

Hírek harctéri csapataink számára alcímmel jelent meg.

Szerkesztette: Tábori Kornél (1879-1944).

Megjelent Klagenfurtban a Legfelsőbb Katonai Parancsnokság kiadásában, 1915-ben.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 
ÁRPÁD NÉPE
Linz: 1951?
 
AUSZTRIAI MAGYAR CSERKÉSZEK  ... sz. MUNKAFÜZETE

 

AUSZTRIAI TÁJÉKOZTATÓ

Salzburg: 1950

 

AWR Bulletin

Wien

Lelőhely: ÉMA.

 

B


BAJTÁRS

 

BAJTÁRSI HÍREK

 

BAJTÁRSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BARÁTSÁG
 
BÉCSI HÍRADÓ
1865-1866
 
BÉCSI HÍRLAP

 

BÉCSI KURIR
Bécs. Kiadó: Major József. Felelős szerkesztő: Zilahi László.
Megjelent 1924-ben.
 
BÉCSI MAGYAR HÍRADÓ
Tájékoztató lap magyar menekültek részére
Wien: 1957. január 11. (1. évf., 1. sz.) – 1958. május 31. (2. évf., 22. sz.).
Kiadó: Osztrák Nemzeti Bizottság : Österreichisches Nationalkomitee für Ungarn, 1957-1958.
Folytatása: 1958 június 7-től (2. évf., 23. sz.)Magyar Híradó címmel jelent meg.
Lelőhely: OSZK.
 
BÉCSI MAGYAR KATOLIKUS TUDÓSITÓ
Bécs: 1948-1949
 
BÉCSI MAGYARSÁG
 
BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG
A külföldi magyar- és osztrák-magyar-egyletek egyetemes közlönye
Bécs: 1881-1885
Szerkesztette: Schlossberg Jakab.
Kiadta:  Békesi József.
 
BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG

Az elsővilágháború után a bécsi emigráció egyik jelentős napilapja volt.

Kiadó: Róna Lajos, 1922. október 18-tól Barna S., 1923. május 23-tól „Worwärts”.

Megjelent: 1919 október 31. – 1923 december 16.

Az újság munkatársai voltak: Déry Tibor, Gábor Andor, Halmi József, Kaczér Illés, Komlós Aladár, Németh Andor.

 

BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG PANORÁMA

(1921-1928): a képes hetilap szerkesztésében Déry Tibor is részt vett.

 

BÉCSI NAPLÓ

Bécs: 1946-1947

 

BÉCSI NAPLÓ

Bécs

 

BESZÁMOLÓ
Katolikus tájékoztató és szórakoztató hetilap.
Salzburg: 1950-1951. március.
Szerkesztette: Szathmáry Lajos
Kiadója: a Salzburgi Magyar Caritas
Ifjúsági melléklete a Szívgárda Posta
Irodalom: Mérő 1966.
 
BUJDOSÓ
Első és utolsó száma 1946 végén jelent meg, Mühlbackban.
Irodalom: Mérő 1966.
 
BUJDOSÓ SZEMLE
Politikai tájékoztató hetilap
Megjelent: [Passau] a Waldwerke-i menekült tábor: 1948 november – 1950 március (72. szám).
 Kiadta és szerkesztette: a Bujdosó Magyarok Munkaközössége.
A szerkesztőbizottság tagjai: Zágon Alajos, Dr. Kovács Géza és Dr. Kaczvinfalvy Pál.
Lelőhely: OSZK   
Irodalom: Mérő 1966 ; Enc-Hun 1992:298.
 
BUMERÁNG
Kellerberg

 

BUNKÓ

Nyolc? száma jelent meg Bécsben hetenként 1921-ben. 

Felelős szerkesztő: Tonwebel Károly. Szerkesztette: Nagy Andor.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

 

C


CARITAS HUNGARICA
Wels: 1947-1949.
 
CHRISTIANA HUNGARIA

Rendszertelenül megjelenő magyar egyesületi értesítő.

Grácban, 1949. augusztus és 1954. decemberközött Magyar Egység címmel adták ki.

1955-tól – 1969-ig Christiana Hungaria címen jelent meg stencilezve.

Kiadó: Keresztény Magyarok Egyesülete, Graz.

 

 

D


DÉLIBÁB
Ifjúsági lap.
Neufeld: 1919
Lelőhely: OSZK
 
DIALÓG
Wien:a Bécsi Magyar Kultúregyesület folyóirata volt.
Irodalom: Enc-Hun 1992:415.
 
DIOGENES

Megjelent Bécsben hetenként 1923-1924-ben. Kiadó: dr. Fényes Samu. 

Felelős szerkesztő: Brakl Károly, 1923 július 28-tól Antal I. Viktor. Szerkesztette: Nagy Andor.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

 

E


EGYETEMI IFJÚSÁG

 

EGYHÁZI ÉRTESÍTŐ
Magyar menekültek katolikus egyházi lapja.
Bécs: 1956. december – 1957. Megjelent havonta rendszertelenül, 4 oldalon.
Szerkesztő: Giannone Egon.
Kiadó: Caritas der Erzdiözese Wien.
 
EGYSÉG

Bécs. Alcím: Irodalom, művészet.

Kiadó: Sternberg T.; 1923 május 1-től Köhler nyomda, Steinmann Ig.

Megjelent havonta: 1922-1923.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

ÉK

Bécs. Alcím: Az egyetemes szocialista kultúra orgánuma.

Rendszertelenül jelent meg 1923. március 20-tól, nem tudni meddig. Előtte 1922. november 1-től Akasztott Ember címmel adták ki.

Kiadó: Barta Sándor. Felelős szerkesztő: Franz HARTL. Rendszertelenül jelent meg

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

ÉLET

A külföldi katolikus magyarság lapja.

Innsbruck: 1950-1953. Kiadta: Adalbert Lehmayer.

 

ÉLNI AKARUNK

Traiskirchen: 1956-1957
 
AZ EMBER

Bécs: 1919 november 13-tól – 1925. [Göndör Ferenc politikai hetilapja]

Kiadó: Göndör Ferenc.

Felelős szerkesztő: Schubert Károly; 1920. január 9-től Schwarz Frigyes; 1921 november 20-tól Antal I. Viktor. Főszerkesztő: Göndör Ferenc.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

AZ EMIGRÁCIÓS SAJTÓARCHÍVUM TÁJÉKOZTATÓ SZEMLÉJE

Sokszorosított időszaki közlöny

Szerkesztő: Kassai István

Megjelent: Innsbruck, 1950. november; később: New York, 1950. januártól.

Megszünt: 1952. december
 
ERDÉLYI SZEMMEL : Siebenbürger Schau
Bécs: 2005:– ,
1988-2004 között Közlemények címmel jelent meg.
Szerkesztő: Dr. Száva Tibor (1944-).
Kiadó: Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete 
A folyóiratot negyedévenként, illusztrálva adják ki.
 
ÉRTESÍTŐ

Kiadás helye és éve ismeretlen.

Lelőhely: (a 14. száma megtaláható) Budapest, Országos Széchényi Könyvtár.

 

ÉRTESÍTŐ

Bécs. Felelős kiadó és szerkesztő: Schlesinger Gusztáv.

Megjelent hetenként, 1920-1922. [1921-ben 43. és 47. száma Új Világ; 45 száma Szegény Ember címen is megjelent.]

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

EURÓPAI MAGYAR CSERKÉSZET

Bécs

 

 

F


FÁKLYA

Közművelődési hetilap. Megjelent: Kellerberg.

 

FÁKLYALÁNG

 

FÁKLYA HÍRADÓ

 

FEFFENITZI MAGYAR TÁBORPARANCSNOKSÁG

Megjelent: Kellerberg.

 

 

G


GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

Grác: 2000. szeptember -
Kiadja: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja
 
GRIMÁSZ
Humoros művészeti és irodalmi lap
Wien: 1920.
Szerkesztette: Nagy Imre. Kiadó: Rob Karl
 
 
H

HAJNAL
Bécs: 1896-1897?
 
HALMI JÓZSEF RIPORTLAPJA

Bécs: 1922 – 1923. Kiadó: Halmi József. Felelős szerkesztő: Richter Róbert.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

HATÁRMENTI HÍREK
Megjelent: Oberpullendorf / Felsőpulya
 
A HELYZET
Salzburg: 1949
 
HÍRNÖK
A felső-ausztriai katolikus magyarság értesítője
Linz: 1968 
Szerkesztő: Balogh Vince.
Kiadó: Röm. Kath. Flüchtlingsseelsorge der Diözese Linz.
Utóbb: 1969-ben beolvadt az új európai magyar római katolikus lapba, az Életünk-be.
Irodalom: Mildschütz 1977:39.
 
HITÜNK
Wels: 1949-1950.
 
 
I

IFJÚMUNKÁS INTERNATIONALE

Alcím: A kommunista ifjúmunkás internationale lapja.

Bécs: 1921. március.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

 

INTERNATIONALE

Alcím: Kommunista tudományos folyóirat.

Kiadó: a Kommunisták Németausztriai Pártja.

Felelős szerkesztő: Rödl Lajos. Megjelent: 1922.

 

IMÁDKOZÓ MAGYAROK

Megjelent: Graz

 

INTEGRATIO
Wien: 1967: –
Szerkesztő: Deák Ernő
 
INTEGRATION
Integration: bulletin international : Studien zum Asylrecht der Flüchtlinge : étdudes sur le droit d'asile des réfugiés
Augsburg: 1954-1962
Utóbb: AWR-Bulletin
 
 
J

JÖJJETEK
Protestáns hitbuzgalmi lap
Alcím: 1950-től Az Ausztriai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálat lapja.
Linz: 1948 – 1954. június-július ; 1955-1956-ban nem adták ki  ; Rijswik [Hollandia]: 1957. március -
Szerkesztette: Izsák-Gyarmaty László ; felelős kiadó: dr. Harsányi András ; szerkesztőbizottság, 1957. március: ifj. Kibédi Varga Sándor, Tóth Miklós, Tüski István, Végh József.
Kiadta: az Ausztriai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálat.
1957-ben a lap kiadási jogát megvette a holland admiral de Ruyter Fond, és így a tizedik évfolyam első számától Rijswikben jelent meg.
Irodalom: Mérő 1966:65-66. ; Németh 1975
 
JÖVŐ

Bécs: megjelent naponta. Kiadó: Garami Ernő és Lovászy Mártom.

Felelős szerkesztő: Róth Géza; 1921 március 4-től Eitelberg M. Szerkesztő: Garami Ernő és Lovászy Márton.

Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár.

 

 

K


KAGYLÓKÜRT

Filozófia, yoga, lélekvándorlás, vegetárius életmód, óind kultúra.

Bécs
 
KIS PAJTI
A volt salzburgi Szent Imre Szívgárdisták és a menekült magyar ifjúság lapja.
Salzburg, St. Florian, Solbad Hall, Innsbruck, Klagenfurt, München: 1952. május – 1961. június.
Megjelent havonta stencilezve többször, 2-8 oldalon.
Szerkesztette és kiadta: Csányi A. László, ; 1960. szeptembertől: Hámori Várnagy Dalma.
 
KITARTÁS

Antibolsevista manuscript

Bécs

 

KONGRESSZUSI TUDÓSÍTÓ

Bécs: 1921. október – 1921.

Kiadó és felelős szerkesztő: Schlesinger Gusztáv.
Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
 
„KÖRLEVÉL”
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat tájekoztatója
Interneten:  Körlevelek
 
KOLLÉGIUM
Bergenz: 1951.
 
KÖZLEMÉNYEK : Mitteilungsblatt
Bécs: 1988-2004 között jelent meg.
Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének újságja volt, 2005-től Erdélyi Szemmel jelenik meg.
A folyóiratot negyedévenként, illusztrálva adták ki.
 
KÖZTÁRSASÁG

 

 

L


LÁRMAFA
Lienz. Kiadta: Kedves András. Szerkesztették: Kedves András, Sánta Gábor, Torjai Szabó István, Vargha Lajos.
Megjelent negyedévenként 1954-1966 között, 30-50 oldalon, 1967-1968-ban évkönyvként Lármafa Erdélyi Évkönyv címmel jelent meg.
 
LINZI MAGYAR CSERKÉSZHÍREK
Linz
 
 
M

MA
Alcím: Aktivista művészeti és társadalmi folyóirat; 1921. március 15-től Aktivista folyóirat.
Budapesten (1916) megjelent Ma folytatásaként indult Bécsben 1920. május 1-én.  
Felelős szerkesztő: Brügel Fritz; 7. évfolyamtól 1921-22-ig Kalmer Josef; 1924 szeptember 15-től Suske Hermann. Főszerkesztő: Kassák Lajos.
Megjelent: rendszertelenül.
Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
 
MAGYAR EGYSÉG
Rendszertelenül megjelenő magyar egyesületi értesítő.
Grácban, 1949. augusztus és 1954. december között adták ki, majd 1955-tól – 1969-ig Christiana Hungaria címen jelent meg stencilezve.
Kiadó: Keresztény Magyarok Egyesülete, Graz.
 
MAGYAR GAZDA > Magyar Gazda Híradó
 
MAGYAR GAZDA HÍRADÓ
A Magyar Gazdaszövetség hivatalos közlönye volt.
Ausztria: Bécs, 1960. augusztus – ? Szerkesztette: Fáber György.
1960. augusztusától Magyar Gazda címmel, 1961-től Magyar Gazda Híradó címmel jelent meg, 8-14 oldalon.
 
MAGYAR HÍRADÓ
Bécs.
 
MAGYAR HITMOZGALMI TÁJÉKOZTATÓ
Oberpullendorf / Felsőpulya
 
MAGYAR PAPI EGYSÉG
Klagenfurt: 1956-1968.
 
MAGYAR POSTA
A Magyarok Szövetsége Ausztriában jogvédelmi, érdekképviseleti és kulturális értesítője.
Klagenfurt: 1954-1955.
Kiadó: Magyarok Szövetsége Ausztriában
 
MAGYAR SZÓ
Bécs: 1954-197
 
MAGYAR SZÖVEGEK
A bécsi KOSMOS kiadó irodalmi tájékoztatója a nyugati magyar irodalom és a magyar demokratikus ellenzék kiadványainak ismertetésével.
Bécs
 
MAGYAR UNIÓ
Bécs
 
MAGYAROK VILÁGLAPJA
Képes társadalmi folyóírat
Bécs, 1957. március – 1957. Június
Kiadta: Rafael Spann.
Csak három száma jelent meg.
 
MINDSZENTY NÉPE
Salzburg: 1951-1961.
 
SORÚJSÁG
Antal József (1888-?) Bécsben adta ki.
 
 
N

NACHRICHTEN AUS UNGARN
Informationen a.d. Kreisen d. exilierten ungarischen Sozialdemokratie. erscheint als Manuskript in zwangloser Folge.
Wien
 
NAGY-MAGYARORSZÁG
Bécs
 
 
O

 

 

Ö


ŐRSÉG
Oberwart / Felsőőr
 
ÖSSZEFOGÁS
Bécs
 
 
P

PANORÁMA
Képes hetilap: 1921-1924. Előbb 1921. november 20-tól Németországban adták ki, ahol 1923 október 14-én megszünt. 1924. április 12-én Bécsben újra indult. Kiadó: Panoram Verlagsgesellschaft.
Felelős szerkesztő: Jankó Ferenc.
 
A PÉNZVILÁG
Bécs: 1919, hetilap. Kiadó: Róna Lajos. Felelős szerkesztő: Konstandt Richard.
 
PESTER LOYD
1919-ben a budapesti szerkesztőség, részben Bécsbe emigrált és ott újból megjelentette a napilapot.
Irodalom: Soproni Szemle, 10. évf. 1956:2
 
POLITIKAI HÍRADÓ
Bécs: 1922. (Stencilezett napilap.)
Szerkesztőbizottság: Madzsar József, Sebestyén József és Simonyi Henry.
 
PROLETÁR
Alcím: A III. Internatinale magyarországi lapja.
Bécs: 1920. június 30. – 1922. 4. szám.  
Felelős szerkesztő: Pobisch Rudolf.
 
 
R

 

 

S


SORSUNK
Salzburg. Alapítói: Szathmáry Lajos és Farkas István.
Irodalom: Mérő 1966:125 ; Nagy 2000:885.
 
 
SZ

SZABADSÁG
Kemény László riportlapja. Kiadó: Kemény László. Felelős szerkesztő: Steiner Anton.
Megjelent hetenként Bécsben: 1. évfolyam, 1920., 1-13. szám.
Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
Irodalom: Lakatos 1986:2294.
 
SZEGÉNY EMBER
Az Értesítő (Bécs: 1920-1922)45. számaként Szegény Ember címen jelent meg.
Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
 
SZOLGÁLAT
Eisenstadt,
 
 
T

A TIROLI MAGYAROK ÉRTESÍTŐJE
Innsbruck: 1953. november – 1955. december, havonta
Kiadták: Katolikus Magyar Egyházközség, Innsbrucki Protestáns Magyar Egyházközség, Service Social. Magyar Osztály
 
TŰZ
Az egyetemes kultúra magyar nyelvűfolyóirata; 1922 júliusától Szépirodalmi, művészeti, tudományos, társadalmi és kritikai folyóirat.
1921. november 15-én indult Pozsonyban, 1922. júliusától Bécs-Pozsony. Kiadta a szerkesztőség.
Felelős szerkesztő: Gömöri Jenő; 1922. júliusától Ausztriában Silberwerk J.,; 1922. november 26-tól Antal I. Viktor.
Megjelent Pozsonyban és Bécsben kéthetenként; 1922 júliusától hetenként.
 
 
U

ÚJ DIALÓG
Független kulturális magazin
Bécs
 
 
Ü

 

 

V

VAGYUNK
Feistritz/Drau, Kärnten
 
VASÁRNAP
Irodalmi hetilap.
Bécs: 1920. március 28-tól, 1-15. szám.
Kiadó: Erdély Jenő. Felelős szerkesztő: Oblatt ferenc. Szerkesztő: Kaczér Illés; 1920 május 2-tól Erdély Jenő.
 
VILÁGOSSÁG
Kiadó: Pötzl Pál; 1920. augusztus 11-től Tonwebel Károly.
Felelős szerkesztő: Pötzl Pál; 1920. augusztus 11-től Tonwebel Károly.
Megjelent hetenként Bécsben: 1920. június 1. – 1921. április 13. között.
Lelőhely: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
 
 
W

WEINGARTENI LEVÉL
Weingarten
Szerkesztője Gyurás István katolikus pap volt.
Irodalom: Nagy 2000:344.
 
Z

 

 

ZS 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.