3791403
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
3858
3616
7474
3768964
60394
80820
3791403

Te IP-címed: 3.215.16.238
2024-05-28 22:21

Magyarok Peruban

2013. november 26. kedd, 21:27
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI ANTAL

 

 

 

 

MAGYAROK PERUBAN

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, perui magyarok

 

 

Ez az oldal  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll!

Az oldal utolsó módosítása: 2016. november 10.

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

Az oldal bővítésében, pontosításában – eddig – segítséget nyújtott;
 
Dr. Kosárka József, Magyarország (2016. október)
 
Köszönjük.
Segítsen Ön is az oldal bővítésében, pontosításában,
hogy az összeállítás minél teljesebb lehessen!

 

 

 

 

MAGYAROK PERUBAN


[szerkesztés, kidolgozás alatt]

 

 

 

 

PERUI-MAGYAR LEXIKON


 

 

A


 

 

B


BARNA Viktor : eredetileg Braun Győző
(Budapest, 1911. augusztus 24. – Lima [Peru], 1972. február 28.) huszonkétszeres világbajnok asztaliteniszező, edző.
1935-től Franciaországban, majd 1938-tól Angliában élt, de a második világháború előtt a nemzetközi versenyeken magyar színekben versenyzett. A világháború után angol állampolgárságot kapott és ettől kezdve a világbajnokságokon angol színekben indult.
Egy üzleti bemutatón Peruban halt meg.
Interneten:  Barna Viktor
 
BÉR v. RÉR János
(Mo., 1691. december 25. – Lima, 1756 v. 1758) magyar jezsuita misszionárius,tanár.
1729-ben került Peruba, ahol 17 éven át oktatta a kichua törzs népét, majd az akkor létesült spanyol egyetemre hívták meg Limába.
1709-ben lépett be a jezsuita rendbe a csehországi tartományban, majd onnan 1729-ben került Peruba, ahol 17 éven át oktatta a kichua törzs népét, majd Limába rendelték és ott  San Marcos egyetemen matematikát tanított. Tizenhét évig szerepelt az első délamerikai egyetemen és az 1746. évi nagy földrengés után ő volt Lima város középületeinek újjátervezője. Naplójában beszámol, hogy az egyetem könyvtárában nagyszámú, magyar vonatkozású könyvet talált, köztük rovásirásos jegyzeteket.
Tudományos munkásságánakmaradandó emlékei az 1750-56 között évente kiadott asztronómiai kalendáriumok (Conocimiento de los tiempos), melyben természettudományos megfigyeléseit is közreadta. Könyveinek címoldalán neve Juan Rer formában szerepel.  
Élete utolsó éveiben ismét visszatért az indiánok közé, hogy folytassa misszionáriusi munkáját.
Irodalom: Enc-Hun 1992:408.
 
BORSÁNYI Balázs
Perui ferences szerzetes, szerkesztő.
A perui Mindszenthy Mozgalom megalapítója és a Lelkészi Értesítő szerkesztője. A Magyar Papi Egység-ben jelentek meg írásai.
 
BRETÁN Károly, SJ : Bretano
(Komárom, 1694. augusztus 23. – Genova tartomány [Olaszország], 1752. november 18.) misszionárius, tartományfőnök.
1724-ben érkezett Peruba, az andao indiánok által lakott Marañon folyó vidékére. 1732-ben a San Regis de Yameos misszió vezetőjévé neveztek ki. Missziós tevékenysége során feltárta és leírta az Amazonas folyót torkolatától forrásvidékéig, több térképet is készített róla. Elkészítette a quitói tartomány térképét. A yameo indiánok lakta területek bejárásárán hat nagyobb falvat alapított. Közülük San Juan Francisco Regis és San Simon ma is lakott település.
1744-ben munkája elismeréséül a quitói rendtartomány vezetőjévé nevezték ki.
Útjairól részletes feljegyzéseket készített, melyek azonban halálakor nyomtalanul eltűntek.
Forrás és irodalom: Lévay Mihály: A katolikus hittérítés története. 1-2. köt. Bp., 1938.
 
 
C

 

 

D


 

 

E


ÉDER XAVÉR Ferenc
(Selmecbánya, 1727. szeptember 1. – Besztercebánya, 1773. április 17.): jezsuita hittérítő, dél-amerikai utazó (1749-1759: Peru, Bolivia).
A misszionáriusképző elvégzése után 1750 október 12-én szállt hajóra Cádiz kikötőjében, és Panamán átkelve 1751 elején érkezett meg Peruba.
Peru fővárosában, Limában a rendtartomány főnöke a misszionáriusi helyét az Andok keleti oldalán lévő, Moxitániának nevezett vidékre jelölte ki.
1753-tól missziós központokat alapított. Megtanulta az indián nyelveket az ott élő indiánok keresztény hitre térítése céljából.
A teljes területet bejárta, felkereste a legkisebb indián települést is, részletes feljegyzéseket készített az indiánokról, szokásaikról, életükről. Mellette rajzokat, térképvázlatokat is készített. Feljegyezte az éghajlat alakulását, az őserdők növény és állatvilágáról részletes feljegyzést készített.
Több mint 15 éven keresztül élt az indiánok között, míg 1767-ben a király a jezsuitákat az ország elhagyására kötelezte. Ekkor hazatért, 1769-ben érkezett meg Besztercebányára, és a helyi plébánián plébános lett.
Dél-Amerika feltárásának egyik legjelentősebb latin nyelvű munkáját írta meg Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano címmel, melyet 1791-ben, csaknem két évtizeddel Éder halála után Makó Pál apát jelentetett meg Budán.
Irodalom: Enc-Hun 1992:407.
 
ÉBNETH Lajos ; névváltozatok: Ebneth Lajos, Lajos von Ebneth, Lajos d'Ébneth
(Szilágysomlyón, 1902. május 13. – Chaclacayo [Lima tartomány] Peru, 1982. október 14.)
1920-ban vegyészmérnöki képzése közben beiratkozott a Budapesti Képzőművészeti Akadémiára, majd 1922-ben Münchenbe utazott és az ottani Akadémián szobrászatot és festészetet tanult. Rövid Drezdai és Berlini tartózkodás után Hollandiában telepedett le 1923-ban.
A harmincas évek közepétől ismét figuratív-expresszionista képeket, később szobrokat alkotott és több nagysikerű Egyesült Államok-beli szoborkiállítása után Peruba emigrált 1949-ben, ahol ebből a korszakból két köztéri szobra áll Mirafloresban (Lima). Az ötvenes években válik újra elvontabbá művészete.
 
 
F

FÁY Dávid
(Fáj, 1722. február 22. – Lisszabon,São Julião da Barra erőd, Portugália, 1767. január 12.) tanár, tábori lelkész, misszionárius.
1752-ben Kassán héber nyelvet tanított és tábori lelkész volt. 1753. június 1-jén Lisszabonból a dél-amerikai Marañónba hajózott, ahová július 16-án érkezett. Tapuitaperában missziózott az amanajo indiánoknál, ahol sikerült békét közvetítenie a guanajara indiánokkal a Marañonban és Gran Parában érvényben lévő „missziós kormányzat” értelmében. A portugál kormányzó, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Pombal miniszter testvére, ezt a megegyezést „lázadó politikai békekötés”-nek minősítette, és megtámadta a missziót. Fáy ekkor Marañónba került, teológiát tanított. Levelet írt a portugál királynőnek, Ausztriai Mária Annának. Levelét azonban a portugálok elfogták és meghamisítva továbbították. Ennek alapján Fáyt lázadással és felségsértéssel vádolták. 1757-ben elfogták és Portugáliába vitték. Ott először Rorizba száműzték. 1759-ben az almeidai börtönbe, onnan 1762-ben a lisszaboni São Julião da Barra erődbe került, és ott halt meg.
 

 

G


 

 

H


 

 

I


 

 

J


 

 

K


 

 

L


LELKÉSZI ÉRTESÍTŐ
Borsányi Balázs ferences szerzetes volt a szerkesztője.
 
 
M

 
MINDSZENTHY MOZGALOM
Borsányi Balázs ferences szerzetes alapította.
 
 
N

 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


 

 

R


 

 

S


 

 

SZ


 

 

T


 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


 

 

Z


ZAKARIÁS János
(Nagyszombat, 1720 körül – Komárom, 1772. szeptember 14.); hittérítő.
1748-ban szentelték pappá és elhatározta, hogy missziós szolgálatba lép. Spanyolországban elvégzett felkészítőiskola elvégzése után 1750-ben indult el Cadíz kikötőjéből. Több hetes vitorlázás után érkezett Dél-Amerkába, a colombiai Cartagenaba. Innen hajóval a spanyolok szokásos útvonalán – közben a Panama-földszoroson átkelve – jutott el Peru kikötőjébe Callao-ba. Hittérítőmunkáját a Mamoré és mellékfolyói vidékén, majd Bolívia északi részén végezte. Feltehetően a rend feloszlatásáig, 1776-ig tartózkodott missziós területen, majd visszatért Európába.
Fennmaradt írásai szerint a mojo, canichaná, cayuvava és más indián népcsoportok körében járt. A perui jezsuita misszióból 1756. április 26-án levelet küldött Bartakovics József nagyszombati szemináriumi rendtársának, akivel a misszió tagjai rendszeresen leveleztek. A magyar és latin nyelvűlevélben Zakariás atya beszámolt a spanyoloknak az indián lakossággal szembeni kegyetlen bánásmódjáról. A kulönösen súlyos kifejezéseket azonban rovásírással írta – de szintén latin nyelven – valószínűleg azért, hogy a spanyol cenzúra ne tudja elovasni.  
Forrás: Enc-Hun (1996)4:852-853.
 
 
ZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERU : könyvek bibliográfia


 
BARSI Ödön (1904-1963)
A rémület hajója: egy kalandos utazás története Peru-tól Kínáig / Roderich
Budapest: Alfa Könyvkiadó Vállalat, [1943] – 224 p.
 
FERENC JÓZSEF (Magyarország: király), I. (1830-1916)
1871. évi XLIX. törvényczikk a perui köztársasággal 1870. május 2-án kötött barátsági-, kereskedelmi és hajózási szerződésről / Ferencz József, Lónyay Menyhért (1922-1884)
1871 – p. 252-361.
 
GAÁL József

Peru fölfedezése és elfoglalása / Gaál József

Pest: Heckenast, 1859 – 112 p.

Serie: Vasárnapi könyvtár, III. ; 10.

Újabb kiadások, 1871, 1878.

 

GAÁL Mózes

Peru elfoglalása és az inkák pusztulása / elbeszélés a magyar ifjúság részére / Gaál Mózes

4. kiadás

Budapest: Franklin Nyomda, 1897 – 112 p.

 

GÁBOR László

Perui anziksz / Gábor László

Budapest: Révai Digitális Kidó, 2007 – 136 p.

ISBN 978-963-239-053-6
 
HÁRS István
Utazz velem... (jobban jársz!): Bolívia, Peru : úti(rajz)könyv / írta Hárs István
Budapest: HRS-Comp., 2001 – 133 p. : ill.
ISBN 963-00-9584-X
 
JUHÁSZ Árpád (1935-)
Az inkák földjén: Menekülés Huarazból / Juhász Árpád
Budapest: Háttér, 1990 – 91 p., [32] t. : ill.
ISBN 963-7403-58-2
 
KOTZEBUE, August von (1761-1819)

A spanyolok Péruban vagy Rolla halála : egy gyönyörködtető szomorújáték / Augusztus Kotzebue

Die Spanier in Peru, oder Rollas Tod (magyar)

Magyarította: F. D.

Posony: Snischek Nyomda, 1814 – 139 p.

 

Spanyolok Péruban, vagy Rolla halála / Kotzebue Ágoston

2. kiadás

Kassa: Werfer, 1836 -104 p., 1 t.

Serie: Kotzebue Ágoston Jelesb színdarabjai : 14.

 

Spanyolok Péruban, vagy Rolla halála / Kotzebue Ágoston

3. kiadás

Nagy Kanisa: Wajdits, 1839 – 104 p., 1 t.

Serie: Kotzebue Ágoston Jelesb színdarabjai : 14.
 
TÁPI Mária
Két év az inkák földjén/ Tápi Mária
[Székesfehérvár]: Holnap magazin, 2010 – 253 p. : ill.
Serie:  Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540
 
TORBÁGYI Péter
Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt: doktori értekezés / Torbágyi Péter
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Program, 2009 – 262 p.
ISBN 978-963-482-937-9
Bibliográfia: p. 243-262.
 
Világjárók-világlátók : Régi magyar utazók antológia.

Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1986 – 472 p. : ill.

ISBN 963-11-4461-5
 
ZÁMBÓ László (1944-)
Tarisznyamorzsák VI.: útiélmény-töredékek / Zámbó Hirsch László
Jánoshalma: Zámbó Hirsch László, 2013 – 187 p. : ill.
ISBN 978-963-89626-4-5
Peru : Malajzia : Szingapúr

 

 

 

 

 

 

PERU : újságcikk bibliográfia


 

ANDERLE Ádám: „Demokratúra” Peruban. p. 111-123.

In: Diktatúra és demokrácia között : tanulmányok a latin-amerikai politikai átmenetről / összeáll. Anderle Ádám és José Girón ; [közread. a JATE Hispanisztika Tanszék]

Szeged : JATE BTK Hispanisztika Tansz., 1997 – 198 p.

 

BALOGH Kálmán: A talaj és az éghajlat befolyása az ember művelődésére : Mexikó és Peru (Felolvastatott az 1871 február 15-én tartott szakgyűlésen.)

= Természettudományi közlöny, 3(1871)23:218-224.

 

Latin-Amerikából jöttem… : egy szegedi történészhallgató Peru után és előtt.

= Népszabadság, (2002. szeptember 18.)28.

 

LONKAI Antal: Peru (Történeti, földrajzi s népisme[ret]i vázlatok)

= Családi lapok, 2(1853)1:12-18., 75-80., 422-428.
 
Zakariás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionárusok úti levelei (1749-56).
= Földrajzi Közleményeket, 38(1910)3:115-128. 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

Honlapunk, majd minden oldala  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll.

Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom.

Ez az adatbázis sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki vagy módosulhat a már meglévő anyag is.

Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

Ezért kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal és ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.