1891538
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
150
1330
7249
1876413
31851
37399
1891538

Te IP-címed: 3.235.74.184
2020-03-29 07:43

Anglia: újságcikkek bibliográfia

2011. december 13. kedd, 14:30
Írta: Szöllősi Antal

 

Angliai magyarok figyelem!
 
John BROPHY: Ilonka speaks of Hungary: personal Impressions and an Interpretation of the National Character.
London: Hutchinson, 1936 – 256 p., 7 t.
Budapesten a Széchenyi Könyvtár példánya sérült, aki tudja vegye meg
a fenti könyvet valamelyik londoni antikváriumban és jutassa el a könyvtár címére:
 
Országos Széchényi Könyvtár
H-1014 Budapest
Szent György tér 4-5-6.
HUNGARY
Telefon:+36 1 224 3700
 
John Brophy (1900-1965) 1936-ban Magyarországon járt; itt gyűjtött adatait felhasználta
Ilonka speaks of  Hungary (London: 1936) című magyarbarát könyvében.
 
Stockholm, 2016-02-03

 

 

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

 

ANGLIA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJ A

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, angliai magyar szerzők    

 

 

 

 

Rövidítések

A honlapon előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke     

 

Ez az oldal  folyamatos adatfeltöltés alatt áll!

Az oldal utolsó módosítása: 2016. május 4.  14:15

 

 

A


(Angliai hírek) = Magyar Hírmondó, 1780. márc. 1.

 

Angliától Nagy-Britanniáig. Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről (Urbán Aladár)

= Századok,  139(2005:2)498-505.

 

(Az angol király beszéde a háború befejezéséről) = Magyar Hírmondó, 1783. jan. 15.

 

Az angol-norvégiai jégkereskedés.  = Természettudományi közlöny, 2(1870)11:82-83.

 

ÁCS Tivadar: Egy tengerbe veszett magyar humanista költő a XVI. században.  = Filológiai Közlöny, (1962).

 

 

B


Beszélgetés Schöpflin Györggyel [Anglia]
=Motolla (Graz-München: 1986-1990), európai magyar ifjúsági lap, (1988. szeptember 1.)3:4
 
Britanniából.  = Magyar Hírmondó, (1782. július 13.)

 

BALÁZS Dénes: Parmenius István emléktáblája Új-Fundlandon.  = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok I., 1985. p. 61.

 

BALÁZS Dénes: Budai Parmenius István, az elsőmagyar tudós utazó Amerikában (1583).

= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., 1989. p. 3-8.

 

BALÁZS Dénes: Budai Parmenius István levele Új-Fundlandól Richard Hakluytnak Oxfordba. 1583 augusztus 6.

(Latin olvasat, angol-magyar fordítás)  = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., 1989. p. 78-80. 

 

BÁRÁNY Attila: Angol lovagok a nikápolyi csatában. = Hadtörténeti Közlemények, (2005)1-2:517-572.

 

BENCSIK Péter: A sokszor elveszett és visszanyert presztízs (A britek Magyarország-képének változásai)

(British-Hungarian Relations since 1848. Edit by Lászó Péter and Martyn Rady. Hungarian Cultural Centre London-University College London, London, 2004.).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)4:210-217. 

 

BOLEMANT Lilla: Az emigráció "nembeli" jellege. Földes Jolán A halászó macska és Zilahy Lajos A lélek kialszik című

regényének magyarországi recepciója.
= Társadalmi Nemek Tudománya (Interdiszciplináris eFolyóirat = TNTeF.), 1(2011)1:47-63.
 
BOZZAY Réka: Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789. Hungarian students
in England and Scotland 1526-1789. Bp., 2005.
= Magyar könyvszemle, 124(2008)3:370-371.
Interneten: [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
C

CZIGÁNY Lóránt: Filozófus, kerékpáron = Kortárs (Budapest: ISSN 1418-1592),  42(1998)9.

 

CZIGÁNY Magda: Megbabonázott szavak.  = Kortárs (Budapest: ISSN1418-1592), 54(2010)10:55-56. ; Cs. Szabó László

 

 

D


 

 

E

 


 

 

F


FALLER Károly: Utazási jegyzetek (Németország, Belgium, Hollandia, Anglia) I-IX.

= Bányászati és kohászati lapok, 32(1899):95-98, 115-117, 133-136, 157-159, 174-177, 201-203, 221-223, 243-247, 267-271.

 

FARKAS Katalin: Perczel Mór az emigrációban.  = Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)1:41-90.

 

FERDINANDY Mihály: „Én nem menekültem el senki elől.” [Riporter:] Ferdinandy György.

= Somogy, 18(1990:4)29-31.

 

FEST Sándor: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon, 1626.

= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 3(1929)1:100-103.

 

FEST Sándor: A Foreign Quarterly Review értekezése a magyar irodalomről (1842).

          = Irodalomtörténet, (1934:5-6)125-129.

 

FRANK Tibor: A magyar külpolitika angolszász orientációja II. világháború előtt és alatt.

= Külügyi Szemle, (2006:1-2).

 

FRANK Tibor:  Brit diplomata a kiegyezés előtt Pest-Budán: R. B. D. Morier és az Osztrák-Magyar Monarchia születése.

= Külügyi Szemle, (2008:2).

 

FRANK Tibor: Magyarország az angol publicisztikában (1865-1870). = Századok, 574-619.

 

FÖLDI Bence:  Hol a határ? Bevándorlás és jobboldali radikalizmus az Egyesült Királyságban? 

= Kommentár (Budapest: 2006- ; ISSN 1787-6974) 7(2012)4:91-96.

 

 

G


GÁBOR Dénes (1900-1979) magyar származású angol villamosmérnök
Életrajzi adatok interneten:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Gábor_Dénes
 
Gábor Dénes életéről munkájáról, terveiről
= Élet és tudomány, 27(1972)26:1216-1218. +fotó
 
Gábor Dénes levele Zemplén Jolánhoz és Zemplén Jolán válasza
= Tudománytörténet-technikatörténet,4(1986)1:19-21.
 
CSILLAG László: Az 1971. évi fizikai Nobel-díjas: Gábor Dénes
= Élet és tudomány, 26(1971)47:2244-2246. +fotó
 
GREGUSS Pál: Gábor Dénes (1900-1979)  = Nyelvünk és kultúránk, 54(1984):63-68.
 
KOVÁCS István: Gábor Dénes
= Magyar tudomány, 24(1979)8-9:702-703. +fotó
 
VALKÓ Iván Páter – ifj. GAZDA István: Gábor Dénes
= Fizikai szemle, 29(1979)7:241-242. +fotó
 
ZIKA Klára: Gábor Dénes (1900-1979)
= Fórum (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége), 8(1984)3:10-11.
 
GARAMI Erika: Kossuth Lajos 1860–61-es londoni bankókibocsátása és pere.

= Századok, (1995:2)407 Tanulmányok

 

GÖMÖRI György: A Szovjetunió és a magyar forradalom [levél]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:191-192.
 
GÖMÖRI György: Újfalvi Imre angliai kapcsolatairól.
In: Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. században. Irodalomtörténeti Füzetek 118, Budapest, 1989. 30–38.
 
GRÓH Gáspár: Patinás könyvtárnak legendás gyűjtemény. Cs. Szabó László hagyatéka Sárospatakon.
= Heti Magyarország, 30(1993. október 29.)44(1552):melléklet VII.
 
 
H

HVG-ténytár: Fehér köpenyes kivándorlók : évente félezren Nagy-Britanniába
= HVG., 33(2011)26[1674]:19.
 
HALÁSZ Péter: Búcsú Mikes Györgytől
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 38(1987)4:5.
 
HARANGI László: Felnőttoktatás Finnországban, Svédországban, Angliában.

= Kultúra és közösség, 2(1975:2-3)205-214.

 

H. HARASZTI Éva: Kossuth, mint angol újságíró.  = Századok, (1985:5-6)1157 Közlemények

 

H. HARASZTI Éva: Brit diplomaták jelentései Magyarországról 1953–1954-ben.

= Századok, (2007:1)203-238 Közlemények

 

H. HARASZTI Éva: Változások Magyarországon a budapesti angol követ 1953-1957 évi jelentéseinek tükrében.

= Világtörténet, 18(1996)tavasz-nyár:82-93.

 

H. HARASZTI Éva: Brit külügyminisztériumi iratok 1958-ból. Nagy Imre kivégzéséről és annak hatásáról.

= Világtörténet, 19(1997)tavasz-nyár:78-89.

 

HATÁR Győző: Istenhozzád emigráció. = Mikes Internationel (Den Haag, Holland), 4(2004)3.

 

HATÁR Győző: Sámli-rigmusok (vers). = Kortárs (Budapest: ISSN1418-1592), 42(1998)9.

 

HATÁR Győző

HATÁR Győző: Buddhával azonos vágányon. Verset írni vásott rossz szokás. [Riporter:] Bálint Bea.

= Képes 7. 5(1990:40)36-37.

 

HATÁR Győző: Életút. 1. [Riporter:] Kabdebó Lóránt. = Életünk, 30(1992:10)977-997.

 

HATÁR Győző: Mi van? Mi lesz? [Riporter:] Zelei Miklós. = Szeged, (1992:5)7.     A vallások helyzetéről.

 

MAGÓCSY Klára: Határ Győző drámáiról. A művek cirkuszi jellegéről.

= Szabolcs-szatmár-beregi szemle, 27(1992:3)295-306.

 

HEGEDÜS Ádám: Egy 48-as honvéd fia poszthumusz fordításában Petőfi húsz verse jelent meg angolul. 

= Magyarság, 1934/116. sz.
 
HEGEDŰS Lóránt: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában : A Kossuth-emigráció Angliában
és Amerikában. 1851-1852. A bevezető tanulmányt írta és az okirattárt összeállította Jánossy Dénes. I. kötet. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 1940
= Budapesti Szemle (1873-1944), 69. évf. 260. kötet (1941)751:120-122.
 

HORVÁTH Jenő: Az angol-magyar érintkezések utolsó évszázada : az újabb kutatások összefoglalása.

= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 14(1929)1-4:137-156.

 

HORVÁTH Károly: Angol-magyar kapcsolatok : angol hercegek Szent István udvarában : a Leslie-család : Mária magyar királyné : Budai Parmenius István : angolok Buda ostrománál 1686-ban.

= História (a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat), 1(1928)7-8:9-16

 

 

I

 


dr. IGLER György: Miért disszidálnak a magyar fiatalok?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. szeptember 25.)625:5-6.
 
 
J

JESZENSZKY Géza: A koalíció és Anglia (Angol-orientációs kísérletek a századeleji magyar politikában).

= Századok, (1981:5)958 Közlemények

 

JESZENSZKY Géza: A dunai államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az I. világháború alatt. 

= Századok, (1988:4)648 Közlemények

 

JESZENSZKY Géza: Magyarország az I. világháború előtti negyedszázad angol nyelvű kiadványaiban.

= Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1970. (1970-1971):405-431.

 

JUHÁSZ Borbála: A magyar forradalom és a nemzetközi helyzet a legújabb angolszász szakirodalomban.

= Évkönyv / 1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 1. 1992 – p. 233-241.

 

 

K


(Kempelen Farkas Párizsba és Londonba indult)  = Magyar Hírmondó, (1782. december 4.)

 

KABDEBÓ Tamás: Kossuth és Magyarország. Chartista értékelés a magyar szabadságharcról

= Századok, (1979:4)659 Közlemények

 

KABDEBÓ Tamás: Joseph Blackwell és a pesti angol konzulátus terve az 1840-es években.

= Századok, (1984:6)1201 Közlemények

 

KABDEBÓ Tamás: Széljegyzetek „Odysseus doctus” kultúrutazáshoz. Ferdinandy Mihály füzetei. I-IV. 1972-1979.

= Stádium, 5(1992:3)20-23.

 

KISS Gergely: Angol királyi rokon : beszélgetés Ráday-Pesthy Pál Frigyessel.  = Vasi szemle, 62(2008:4)463-468

A Vas megyébe vetődött, a brit uralkodóházzal nem is olyan távoli rokonságban lévő Ráday-Pesthy Pál Frigyes közgazdász- és történelemtudományi doktorral folytatott beszélgetésből kiderül, hogy a megkérdezett többedfokú unokatestvéri viszonyban van II. Erzsébettel királynővel.

 

KOSSUTH Lajos

GARAMI Erika: Kossuth Lajos 1860–61-es londoni bankókibocsátása és pere.

= Századok, (1995)2:407

 

H. HARASZTI Éva: Kossuth, mint angol újságíró.  = Századok, (1985)5-6:1157

 

„Lajos Kossuth Sent Word…”Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. (Csorba László).

= Századok,  139(2005:6)1586-1588.

 

KOSZTOLÁNYI Dezső: Budapest idegen szemmel : mit látnak a külföldiek nálunk? : amerikaiak, angolok, lengyelek, bajorok,

dánok s egy indus : fogas és paprika.

= Budapesti negyed : lap a városról, 16(2008:4[62])98-99.

 

KOVÁCS Ábrahám: Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon.

= Századok, 140(2006)6:1531-1550.

 

KÖVÉR György: A brit tőkepiac és Magyarország: az Angol–magyar bank 1868–1879.

= Századok, (1984:3)486 Tanulmányok

 

KROFT Lajos: Budai Parmenius István. = Századok, 1889. p. 150-154.  

 

KURUCZ György: Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig.

= Századok, (1995:2)253 Tanulmányok 

 

KURUCZ György: TanulmányútonNyugat-Európában: Gerics Pál georgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz.

= Agrártörténeti szemle, 39(1997)3-4:655-724.

 

 

L

 


„Lajos Kossuth Sent Word…Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. (Csorba László).

= Századok,  139(2005:6)1586-1588.

 

(XVI. Lajos megegyezik az angolokkal)  = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 12.

 

Levél Richard Hakluytnak. Fordította: Kulcsár Péter

In:  Kovács Sándor Iván (válogatta); Magyar utazási irodalom 15-18. század. Budapest: 1990 

 

LASZLOVSZKY József: Angol-magyar kapcsolatok a 12. század második felében.  = Századok, (1994)2:223.

 

 

M


Magyar cserkészek a jamboree-n [Anglia : Sutton Coldfield, 1957.]
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)1:16.
 
Magyarok a nagyvilágban. Művészlátógató. (Varga Tibor hegedűművész, Anglia)
= Magyar Élet (Melbourne – Sydney: 1957-), 7(1963. április 11)278:14
 
Magyarok Angliában
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 2.)14:4.
 
Mikes György új könyve
= Új Hungária (München), 17(1969. november 28.)48:5.
 
MAGDA Ádám: The Versailles System and Central Europe – Borhi László. = Századok,  142(2008:1)236-238.

 

MÁTÉ Sándor: Mészáros Lázár sírjánál Titley-ben.

= Hídfő (London), 30(1978. augusztus-szeptember)767-769:16-17.

 

MÁTISNÉ ILLYÉS Ibolya: Az angol nyelvű gyűjtés szempontjai.  p. 63-68.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
MESSIK Miklós: Magyar emlékek az Egyesült Királyságban.  I. rész
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2006)15:95-99.
 
MESSIK Miklós: Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Angliában
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2007)16:95-97.
 
 
N

Nagy-Britanniának főképpen Magyarország javára tett végzése.  = Magyar Hírmondó, 1782. nov. 9.

 

 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


PÁLFFY István – N. SZABÓ József: Angol-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok a II. világháború után, 1945-1948.

= Világtörténet, 16(1994)tavasz-nyár:83-89.

 

PELLE János: Élen az élettudományok finanszirozása Nagy-Britanniában.  = Magyar tudomány, 44(1999:4)470-482.

 

PRITZ Pál: Búcsú Londontól. Barcza György magyar királyi követ utolsó hetei Angliában.

= Kommentár (Budapest: 2006- ; ISSN 1787-6974)5(2010)4:24-36.

 

 

R


RAPCSÁK János – SHERWOOD, Peter: Magyartanítás a londoni egyetemen.  = Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:60-65.

 

ROMSICS Ignác: A brit külpolitika és a ,,magyar kérdés’’, 1914–1946.  = Századok, 130(1996:2)273-339 Tanulmányok 

 

 

S

 


SÁRKÖZI Mátyás: A Standard kirakatpere.  = Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:17-23.
 
SÁRKÖZI Mátyás: A londoni magyar értelmiség hajdanvolt klubjáról.

= Irodalmi Jelen (Budapest: 2000:-, ISSN 1584-6288), 12(2012)132:65-66 ; Szepsi Csombor Kör (London)

 

SCHULLER Balázs: „Soproni srác” a képben. Erwin A. Schmidl – Ritter László: The Hungarian Revolution 1956.

Wellingborough, 2006.  = Soproni Szemle (2008)1:107.

 

SEBESTYÉN Éva: Magyar László és a 48-as magyar emigráció.  = Ezredvég, 18(2008)6-7:85-95.

[Egy 19. századi meghiúsult angol-magyar kulturális vállalkozás történet.]
 
SIKLÓS István: Idegenek a forradalomban (David Pryce=Jones: The Srtanger's View, London: 1967.) [ismertetés]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. május-június)3:278-280.
 
STEIN Aurél: Stein Aurél levelei Londonban. Közreadja [és bev.] Kubassek János.
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., (1989)7:29-34. 
 
STREITMAN Krisztina – VELICH Andrea: Az angol reformációtól Oliver Cromwellig (Szántó György Tibor: Anglikán
reformáció, angol forradalom. Európa, Budapest, 2000; Szántó György Tibor: Oliver Cromwell. Maecenas, Budapest, 2005.)
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)1:192-196.
 
 
SZ

 


Cs. SZABÓ László: A vak Sámson Kaliforniában : Aldous Huxley emlékezete
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:97-109.
 
SZABÓ Zoltánné: Szabó Zoltán szellemi árvasága. Látógatóban a Szellemi honvédelem szerzőjének utolsó lakhelyén.
[Lejegyezte:] Martin József.  = Magyar Nemzet, 56(1993)197:10.

 

SZAKÁLY Orsolya: A brit–magyar kapcsolatok egy ismeretlen fejezete: báró Vay Miklós londoni küldetése 1790-ben.

= Századok  139(2005)5:1207-1232.

 

SZIRÁK Ferenc: Dickens-hatás egy Jókai-regényen. = Irodalomtörténet, (1934)5-6:134-137. 

 

 

T


TÓTH Imréné – ROMHÁNYI László – NÉMETH Józsefné: Az angliai magyarság kulturális életéről.

= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:16-20.

 

TÜZES Károly: A budapesti brit főkonzulátus megalapítása. = Világtörténet, 18(1996)tavasz-nyár:36-44.

 

TÜZES Károly: Nagy-Britannia és az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciai kapcsolatai, 1867-1871.

(Egy bécsi angol követ jelenti.) = Világtörténet, 14(1992)tavasz-nyár:62-87.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VÁRDY Béla: Az angol nyelvű magyar történetírás helyzete Amerikában az 1990-es évek elején.

= Világtörténet, 15(1993)tavasz-nyár:25-34.
 
VÁRKONYI Ágnes, R.: Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc angol-holland kapcsolataihoz.
= A Ráday Gyűjtemény évkönyve, 9(1999):3-17
 
VAS Zoltán: Kossuth in England.  =The New Hungarian Quarterly, 9. kötet (1968)29:132-141.
 
 
W

 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

 

5(1928)6:44-45                    =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)11-12:9                    =  8. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

139(2012)3-4:498-506       =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

 

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.