1508300
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
479
408
2249
1502852
6269
16470
1508300

Te IP-címed: 54.234.228.78
2018-12-14 23:09

Argentina: újságcikkek bibliográfiája

2011. december 23. péntek, 23:40
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

ARGENTINA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, argentinai magyar szerzők közleményei és folyóíratcikkjei           

 

 

 

Rövidítések

A honlapon előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke            

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

5(1928)6:44-45.                                     =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)12:9.                                         =  8. évfolyam. 1996. 12. szám. 9. oldal

16(2008)4[62]:98-99.                              =  16. évfolyam. 2008. 4.[62] szám. 98-99. oldal

17(2004)1.                                            =  17 évfolyam . 2004. 1. szám

21(1874. augusztus 23.)34:537-541.       = 21. évfolyam. 1874. augusztus 23. 34. szám. 537-541. oldal          

28(1996)11-12:9.                                    =  28. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

56(1993)197:10.                                     = 56. évfolyam. 1993. 197. szám. 10. oldal

139(2012)3-4:498-506.                            =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal

 

 

Ez az oldal  folyamatos adatfeltöltés alatt áll!

Az oldal utolsó módosítása: 2016. május 4.  14:05

 

 

A


Ádám István (Argentína) fametszete. = Alföld, 16(1965)10:79.

 

Ádám István (Argentína) fametszetei. = Alföld, 17(1966)3:44, 93.

 

Argentinai értesítés. = Erdélyi örmény gyökerek, 7(2003)75:10.

 

Argentinai magyarok könyvtárának címjegyzéke. A könyvtárt a m. k. kormány megbízásából adományozta Scitovszky Béla

m. k. belügyminiszter.Összeállította Sikabonyi Antal m. nemz.múz. könyvtárnok. Budapest, 1928. 8-r., 90 (2) l., 1 képmell

= Magyar könyvszemle, 35(1928)1-4:126.

 

Megjelent az Argetínai Magyar Hírlap.  = Nyelvünk és kultúránk (ISSN 0133-2066), (2005)135:69.

 

ÁCS Tivadar: Magyar pálosok voltak Délamerika elsőtérítői.  = Nemzeti Újság, 1934.05.17.

 

ANDERLE Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: Czetz János.

= Hadtörténelmi Közlemények, 1970/2. – p. 225-233.

 

ANDERLE Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin Amerikában. Új adatok.

= Acta Historica Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1991. – p. 65-70.

 

ANDERLE Ádám: Magyarok Latin-Amerikában.= Rubicon 19(2008)1:70-71.

 

ANDERLE Ádám: Magyarok Latin-Amerikában.  = Külügyi Szemle, (2008)3

 

ANDERLE Ádám – SZILÁGYI István: Latin-Amerika-kutatások Magyarországon. = Külügyi Szemle, (2008)3

 

 

B


Beszélgetés Eszenyi Olgával
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977. 1(1971. december)3:30.
 
BALÁZS Dénes: Hátizsákkal Argentínában. = Búvár, (1960-1989), 41(1986)7:26-29.,

 

BALOGH-KOVÁCS (Béka) Judith: Ötven éves Platanos (Platanosi „María Ward” Intézet).

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

BERTA László: „A kis emberemlékezet” : Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába.
= Műhely, 20(1997)5:78-79.
 
BINDORFFER Györgyi: Kolozsvártól Buenos Airesig. Kisebbségi léthelyzetek Mexikóban és Argentínában. Interjú Theesz Margittal
= Társadalmi együttélés, (2013)3.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BÍRÓ Béla: A Monsignore. További emlékezés dr. Luttor Ferencre.
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 7(1977. február)2:18.
 
BUDAI MERZA Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok – Argetína az új haza.3. befejező rész.

= Erdélyi örmény gyökerek, 8(2004)91:13-15.

 


 

C

 


CSIKÓS Zsuzsanna: Czetz János, egy magyar tábornok Argentínában.

= Interperess Magazin, Budapest, 1987/december – p. 41-43.

 

CSIKÓS Zsuzsanna: Magyar szervezetek Argentínában 1945 után.

= Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, Különszám, (1991)119-125.

 

CSEH Tibor: Az argentinai magyarok : disszertáció a dél-amerikai magyarság nagy tömbjéről.

= Nyelvünk és kultúránk, (2001)116:21-24.

 

 

D


A Dalkörben (Valentin Alsinai Magyar Dalkör) = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

DÖMÖTÖR Gábor: Az Oktatási Minisztérium ösztöndíja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarságőrző programjainak

keretében= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

DACZÓ Dénes: Argentinai magyarok Csíkban.1. rész. = Erdélyi örmény gyökerek, 9(2005)101-102:49-52.

 

DACZÓ Dénes: Argentinai magyarok Csíkban. = Nyelvünk és kultúránk, (2005)138:65-68.

 

 

E


Egy tiszteletbeli „magyar lap” Argentínában [Frente Común]
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. február 27.)9:4.
 
Elhunyt P. Dömötör Ede OFM, a caracasi magyar lelkész
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:7.
 
 
F

FÁBIÁN Tamás: Álomhegyek bűvöletében a dél-amerikai végeken. I. rész.: Argentína, Chile.

= A földrajz tanítása, 17(2009)2:17-31.

 

FÁBIÁN Tamás: Álomhegyek bűvöletében a dél-amerikai végeken. II. rész.: Argentína, Chile.

= A földrajz tanítása, 17(2009)3:22-39.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. I.

= A földrajz tanítása, 5(1997)5:3-19.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. II.

= A földrajz tanítása, 6(1998)1-2:3-13.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. III.

= A földrajz tanítása, 6(1998)3-4:3-22.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. IV.

= A földrajz tanítása, 6(1998)5:3-13.
 
FERCSEY János: Bencések, ferencesek : Magyar szerzetesek élete Latin-Amerikában
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 16.)3:5.
 
 
G

GOMBROWICZ, Witold: Transz-Atlanti levelek – Gombrowicz Argentínában. (Pálfalvi Lajos fordítása.)

= Kortárs, 39(1995)8:31-47.

 

J. GYŐRI László: Bartók, Argentínától Kínáig : Budapesti villáminterjú Daniel Barenboimmal és Lang Langgal.

= Muzsika, 50(2007)4:42.

 

 

H


Ha vége jó – minden avagy egy beszámolóféle a Hungária divatbemutatójáról.
= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.
 
Hősök napja Argentinában
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:208.
 
H. G. B.: A boldog teszthalál : „Én is voltam bernáthegyi...” / Emigráns-élet Dél-Amerikában.
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 9.)2:5.
 
HIRSCHLER Richárd: Argentínai útijegyzet: a megkopott ezüstország.

= HVG, 8(1986)20[363]:14-16.

 

HORVÁTH Gyula: Perón bukása 1955-ben a magyar levéltári források tükrében.
= Világtörténet, 25(2003)ősz-tél:66-78.
 
HORVÁTH János: ifj. Takács István, Argentína kanadai nagykövete
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 6(1976. szeptember)8:29.
 
 
I

 

 

J


 

 

K


KAPECZ Zsuzsa: Balász Attila: Én már nem utazom Argentínába.

= Magyar napló, 8(1996)10:40.

 

KEDVES Gyula: Czets János, a legfiatalabb honvédtábornok – Argentína magyar hőse.

= Élet és tudomány, 59(2004)44:1386-1389.

 

KOVÁCS Nóra: Kurucz László: A magyarok Argentínában.

= Kisebbségkutatás, 9(2000)3:501-502.

 

 

L


50 éve halt meg Dr. Luttor Ferenc.  = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

LABERT Gábor: Pampák tudós vándora – Lendl Adolf Argentinában.

= Figyelő, 51(2007)26:46-48.

 

LACZA Tihamér: Orosz László. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.

= Fórum (Galánta), 2. évf. (2000), 1 szám. – p. 15-22. ; (Interneten is elérhető)

 

LACZA Tihamér: Éder X. Ferenc. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.

= Fórum (Galánta), 2. évf. (2000), 1 szám. – p. 10-20. oldal ; (Interneten is elérhető)

 

LAJTAVÁRYNÉ BENEDEK Zsuzsa: Mit jelent Argentínában magyarnak lenni?

= Nyelvünk és kultúránk, (2009)158:98-101.

 

LÁNYI György: Egyéves gyűjtőúton Argentínában.

= Búvár (1960-1989), 5(1960)1:46.

 

LUKÁCS Csaba: Nyolcszáz doboz : öt kontinens emigrációs magyarságának szellemi öröksége a tét

= Magyar Nemzet, 2012. augusztus 25.

Interneten: "Nyolcszáz doboz : öt kontinens emigrációs ... - lamoszsz

 

 

M


Magyar iskolák : Platános
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), (1957) Mutatványszám:41.
 
A magyar múlt kutatója [Fehér M. Jenő]
= Napnyugat (USA, Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. szeptember 7.)7-8:8.
 
Magyar vívóélet Argentínában
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA, Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 5(1975. március)3:32-33.
 
Magyarok a nagyvilágban : Asbóth Sándor, az Egyesült Államok argentínai nagykövete.
= Hírünk a világban, 2(1952)9-10:11.
 
Meghalt Erős Mihály a Szt. Erzsébet Egyházközség alelnöke
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:7.
 
Mindszenty biboros sírjánál
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:1-2
 
MENYHÁRT László: Az „ismeretlen” Szalay Lajos. Egy magyar képíró mester életműve és sorsa.
= Heti Magyarország, 30(1993. október 29.)44(1552):26.
 
 
N

NEMESHEGYI Péter SJ: Orosz László. Magyar jezsuiták a 17-18. századi Dél-Amerikában. = A Szív, 88(2002. június)6:18.
 
NÉMETHY KESERŰ Judit: Emigráció és szellemi élet
= Nyelvünk és kultúránk (ISSN 0133-2066), (2003)128:35-41.  
 
NÉMETHYNÉ KESSERŰ Judit: Dél- Amerika magyar származású ifjúsága - tegnap és ma.

= Nyelvünk és kulturánk (ISSN 0133-2066), (2005)138:52-64.

 

 

O


[Orosz László, SJ. (1697-1773)]  = Magyar Őskutatás, 2(1973. február)1:73-75.

 

 

Ö


 

 

P


A Plátanosi Máterek
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:5-6
 
PALLÓ Imre: Gondolatok „A Nap Fiai” tíz éves évfordulójára.
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:169-174..
 
 
R

RADÓ Antal: Egy argentinai úti naplójából : előjáró vers : [költemény].

= Budapesti szemle (1873-1944), 65(1937)245. kötet, 713:93-94.
 
Dr. Rimanóczy G. László (1910-1973) [Ausztrália]
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:209.
 
 
S

SARLÓS Engelbert: A levágott törzs újra sarjad : Szent Imre kollegium Sao Pauloban
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)1:7-9.
 
SÜMEGI György: Szalay Lajos argentínai periódusa (1948-1960).
= A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 39(2000):323-340.

 

SÜMEGI György: Jelen számunk képei [Szalay Lajos, (1909-1995)]. = Bécsi Napló (Ausztria), 30(2009. március-április)2:11.

 

SONNENFELD Zsigmond: Az argentínai zsídí földmívelő gyarmatok. I. Mauricio. II. Az entreriosi gyarmatok. III. Mosesville.

= Izraelita Magyar Irodalmi Társaság évkönyve, 1(1895)1:22-34.

 

SONNENFELD Zsigmond: Egy nép újjászületése : Zsidó telepesek Argentínában.

= Izraelita Magyar Irodalmi Társaság évkönyve, 19(1913)1:56-66.

 

 

SZ


Székelykapu Argentína fővárosában.  = Erdélyi örmény gyökerek, 9(2005)95:24-25.

 

Szétszórtan (magyarok Argentínában, Ausztráliában és Dél-Afrikában). = Hitel, 2(1989)24:47-79.

 

SZÉKÁSY Miklós: Teller Ede emlékére (1908-2003). = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10. sz.

 

SZEKERES Zsuzsi: Cserkészkirándulás gyerekeknek és szülők. = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.
 
SZELÉNYI Imre: Ismerjük meg emigrációs elődeinket!  Dr. Szabó Evelin 1839-1913.
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)2:7-8.
 
SZENTESI Zsolt: Megrendült személyiség a tragikum és a groteszk határán (Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába)

= Alföld, 47(1996)11.

 

SZILÁGYI Ágnes Judit: Amatőrök és profik Dél-Amerika magyar színpadain. = Rubicon 19(2008)1:68-73.

 

SZŐNYI Ferenc: Az Angelica Leánykar Argentínában.= Zeneszó, 17(2007)4:21.

 

 

T


Tavaszt ünneplők (Segélyegylet) = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

(te): Faragó Rezső, lapunk alapítójának emlékére.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

(te): Magyar László képkiállítása.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

TANKA László: Mi maradt „Magyar Argentínából”? = What is left of „Hungarian Argentina”

= Diplomata, 9(2008)5:36-37.

 

TARJÁN Tamás: Füle, farka (Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába)

= Kortárs, 40(1996)11:102-111.

 

THEÉSZ János: Czetz János, Argentína térképezője. = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 10(1991):62-63.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VARGA Ilona: Adalékok az Argentínába kivándorló magyarok életének alakulásához a két világháború között.

= Acta Universitatis Szegediensis : Acta historica, (1973)46. tom. :45-59.

 

 

W


WESZELY Balázs: Az Argentínai Magyar Emigráció.

= Kapu, 18(2005)6-7:75.

 

 

Z


Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei (1749-1756).

= Földrajzi Közlemények, 1910. – p. 115–128. és p. 215–236

 

ZILAHI Sebessné BONCZOS Zsuzsa: Az argentin „zenevilág” forgatagában.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

 

ZS


 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

Honlapunk, majd minden oldala  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll.

Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom.

Ez az adatbázis sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki vagy módosulhat a már meglévő anyag is.

Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

Ezért kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal és ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.