3844777
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
941
1566
5362
3822197
41488
72280
3844777

Te IP-címed: 34.239.170.244
2024-06-19 16:24

Kivándorlás-bevándorlás: újságcikkek bibliográfiája

2013. május 28. kedd, 22:32
Írta: Szöllősi Antal

 

 
Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  Antal
 
 
 
 
 
KIVÁNDORLÁS-BEVÁNDORLÁS : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA
 
Általános cikkek adatai a magyar kivándorlásról, bevándorlásról és a magyar emigrációról
 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.
 
 
Az oldal bővítésében, pontosításában – eddig – segítséget nyújtott;
 
Julesz Máté (2013. május)
 
Segítsen Ön is az oldal bővítésében, pontosításában,
hogy az összeállítás minél teljesebb lehessen!
 
 
A

ALBERT Gábor: Vád vagy magamentség? : Gondolatok a Kossuth-emigrációról
= Magyar zene, 28(1987)1:63-65.
 
ALBERT Gábor: A Kossuth-ellenes emigráció - Szemere Bertalan levelezése (1849-1851)
= Kortárs, 42(1998)6.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
ANDERLE Ádám: A 48-as emigráció és Narciso López 1951-es kubai expediciója
= Századok, 107(1973)3:687-709.
 
ANDERLE Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin-Amerikában : új adatok
= Acta Universitatis Szegediensis Acta historica, (1991)különszám:65-71.
 
ANDERLE Ádám: Latin-Amerika történetének kutatása Magyarországon (1967-1997)
= Századok, 133(1999)5:1087-1106.
 
ANDERLE Ádám: Magyarok Latin-Amerikában. = Rubikon, 19(2008)1:70-71.
 
ANISZI Kálmán: Emigráns szindróma.  = Kapu, 18(2005)6-7:103-105.
 
ANTAL Attila: Az emigráns látomása. = Hitel, 4(1991)23:15.
 
ARDAY Géza: Írók az emigrációban – Nyugati magyar irodalom
= Mikes International, 10(2009)2:71.
 
ARDAY Géza: Arcképek az emigráció irodalmából.
= Zempléni múzsa, 10(2010)2[38]:95-96.
Interneten: [Teljes szöveg (HTML)]
 
ARGEJÓ Éva: Budapesttől Bernig. Révész László útja a forradalomból az emigrációba állambiztonsági források tükrében
= Betekintő, (2009)3.
Interneten: [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
B

BÁGER Gusztáv: Emigrációm a költészetbe
= Tiszatáj, 58(2004)12:16-27.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BÁGER Gusztáv: Emigrációm a költészetbe
= Jászkunság Almanach, 2003. 1. sz.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
BAKÓ Béla: "Mindenki olyan szomorú volt, és ez annyira hasonlított a való életre." Gyerekek élettörténete az ’56-os forradalmat
követő emigrációból
= Néprajzi látóhatár, 21(2012)4:5.
 
BALÁZS Dénes: Az 1967. évi Magyar-Lengyel Szahara-expedíció
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (1993)12:23-34.
 
BALÁZS Imre József: Séták egy öndefiníció körül (Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom) [ismertetés]
= Korunk, 3/10(1999)1:116-120.
 
BALÁZS József: Adatok a Kossuth-emigráció történetéhez
= Hadtörténelmi közlemények, 4(1957)3-4:70-82.
 
BALLAGI Aladár: Magyar stipendiumok külföldi egyetemeken.  = Irodalomtörténeti Közlemények, 1891.
BARÁTH Magdolna: Támogatni vagy bomlasztani? Adalékok a magyar hivatalos szervekemigrációs politikájának változásához
= Betekintő (Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007- ; ISSN 1788-7569), (2011)3
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BARÁTH Magdolna: Célkeresztben az 56-os magyar emigráció
= Századok (Budapest), 147(2013)6:1497-1511.
 
BARCZA Imre: Magyarországi kivándorlások irodalma [könyvszemle]
= Magyar könyvszemle, (1909)1:79
 
BATÁRI Gyula: Az amerikai magyar kivándorlók sajtójának kialakulása
= Magyar könyvszemle, 103(1987)3:206-216.
 
BEKE György: Emigráció és Magyarország : Borbándi Gyula új könyvéről
= Nyelvünk és kultúránk, (1997)97:90-96.
 
BORSA Iván: A hungarikakutatás aktuális kérdései.
= Levéltári szemle, (1986)2:8-13.
 
BOTKA Ferenc: Lőrinczy Huba : Az emigráció jegyében : értekezések Márai Sándorról
= Irodalomtörténeti közlemények, 110(2006)3-4:444-450.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BUBICS Zsigmond: Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában?
= Hadtörténelmi Közlemények, (1891):577-595.
 
BUDA Attila: Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona
= Szépirodalmi figyelő, (2002)3:111-113.
 
BUDAI MERZA Pál: Egy irodalmár honvédtábornok – Az európai emigráció 2.
= Erdélyi örmény gyökerek, 8(2004)89-90:36-37
 
 
C

CHOLNOKY Győző: Kurdi Mária. Az '56-os magyar emigráció az ír irodalomban
= Kisebbségkutatás, 17(2008)1:196-197.
 
 
CS

CSALA Károly: A Kossuth-emigráció nyomában (Beszélgetés Ráday Mihállyal)
= Ezredvég, 4(1994)3:69-70
 
CSAPÓ Endre: Az ismeretlen emigráció.: [Visszatekintés 2008/1. – Emigrációk]
= Rubicon, 19(2008) [10? szám]
 
CSISZTAY Gizella: Mit tehet ma az emigráció a magyarságért?
= Hitel, 4(1991)21:62-63.
 
CSOHÁNY János: Pótor Imre: A bibliás politikus. Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában emigrációba vonulásig
= Egyháztörténeti szemle, 6(2005)2:189-192.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
CSORBA László: Batthyány Kázmér - emigrációban
= Baranyai történelmi közlemények (a Baranya Megyei Levéltár évkönyve), 21(2005)1:161-
 
CSŰRÖS Miklós: Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985 - A szülőföld vonzásában
= Magyar napló, 2(1990)8:12.
 
 
D

DÉNES Zsófia: Az emigráció kerekasztalánál   = Kortárs, 12(1968)3:453-455.
 
DEZSÉNYI Béla: Kossuth Lajos publicisztikai munkássága az emigrációban
= Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1959, (1959):344-359.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
DEZSŐ Béla: Külföldi stipendiumaink. = Erdélyi Protestáns Közlöny, (1877.)
 
 
E

Emigráció : [Tanulmányok.]  = Kultúra és közösség, (1991)3:3-140.
 
Az emigráció szerepe a II. világháború utáni kultúrdiplomáciában
= Magyar Könyvszemle. (1996)2:252-259.
 
Az emigráns elit és a kultúrdiplomácia  = Kapu, (1997)5:57-59.
 
Emigráns nagykövetek – Várallyay Gyula: Tanulmányúton. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után
= Figyelő, 52(2008)42:43
 
Emlékezés a Kossuth-emigrációra
= Magyar tudomány, 45[108](2000)3:296-298.
 
ÉGER György: Szociológia az emigrációban, avagy az emigráció szociológiája - Beszélgetés Balla Bálinttal
= Magyar szemle, 3(1994)8:829-840.
 
ENZT Géza: Ki mire magyar? Magyar–magyar kapcsolatok. [Riporter:] Mézes Flórián.
= Heti világgazdaság, 14(1992)33:74-76.
 
ERDŐS André: Adalékok a magyar diplomácia történetéhez a rendszerváltás korában.
= Külügyi Szemle, (2009)1. 
 
ESZE Judit: Vita a Rákóczi-szabadságharc és emigráció kutatásáról
= Irodalmitörténeti közlemények, 77(1973)5:640-642.
 
 
F
 

Fél évszázad emigrációban : beszélgetés Gustaw Herling-Grudzińskyval.= Európai utas, 9(1998)3:52-54.
 
FÁBRY Zoltán: A magyar emigráció regénye. = Korunk, (1929)5:
 
FARKAS Katalin: Perczel Mór az emigrációban
= Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)1:41-90.
 
FILEP László: A 20. századi matematikus-emigráció
= Magyar tudomány, 49[109](2003)7:861-866.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
FORISEK Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok Alföldi András emigrációjához
= Debreceni szemle, 15(2007)4:476-490.
 
FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái
= Századok, 1898
 
FRANK Tibor: Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940
= Hungarian Studies, (1986)1:170-173.
 
FRIGYESY Ágnes: Belső emigrációban
= Honismeret, 31(2003)6:64-67.
 
FRIGYESY Ágnes: A magyar önrendelkezés és az emigráció
= Kapu, 26(2014)2:83-86.
 
FRIED István: Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban. Debrecen, Kossuth EgyetemiKiadó, 1999, 285 1.
(Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 18)
= Irodalmitörténeti közlemények, 106(2002)3-4:470-475.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]   
 
FRIED István: Emigráció és labirintus  = Kisebbségkutatás, 10(2001)4:18-28.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]    
 
id. FRIVALDSZKY János: Néhány adat a románság magyarországi történetéhez.  = Századok, 139(2005)2:449-458.
 
Fülei-Szántó Endre – Cseke Péter – Egyed Ákos – Tófalvi Zoltán: Emigránsok, kivándorlók, letelepedők : Erdély migrációs
veszteségei a századfordulótól napjainkig
= Kisebbségkutatás, 1(1991)1:507-510.
 
 
G

GAÁL Enikő: Hűség a szellemi hazához : vázlat, a nyugat-európai magyar emigráció három értelmiségi szervezetéről
= Valóság, 53(2010)6:66-84.
 
GARAI László: Kivándorlók szorongása  = HVG., 17(1995)17[831]:86.
 
GARAMI Erika: Adalékok a Kossuth Emigráció utolsó pénzkibocsátási kísérletéhez (angol resume).
= Numizmatikai közlöny, 96-97(1997)1:180-182.
 
GERGELY Ferenc: Cserkész világtábor Magyarországon.  = Századok, (1981)6:1218 
 
GLATZ Ferenc: Emigráció és nemzeti történelem  = Historia, 11(1989)6:2.
 
GRANICZ Katalin: Anyanyelvünk megőrzésének fontossága az emigrációban
= Nyelvünk és kultúránk, (1990)77:56-58.
 
 
H
 

HVG-ténytár: '56-os emigránsok: egy másik "bizalmas" KSH-dokumentum
= HVG, 28(2006)44(1432):127.
 
HVG-ténytár: magyar emigránsok: évi 26-44 ezer fő
= HVG, 33(2011)17(1665):20.
 
HVG-ténytár: EU-emigránsok: háromszorosára nőtt a Magyarországról kivándorlók száma
= HVG, 33(2011)50(1698):24.
 
HAJDÚ Farkas Zoltán: Emigráción innen - emigráción túl (Jegyzetek 1986-1990)
= Korunk, 3/7(1996)7:30-41.
 
HAJDÚ Tibor: A szociáldemokrata emigráció az 1918/19-es forradalmak után
= Mozgó világ, 17(1991)6:85-88.
 
HAJDÚ Tibor: Emigrációs hullám a forradalmak után -1919
= Rubicon, 19(2008)1:36-42.
 
HALÁSZ György: II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak újratemetése Kassán 1906-ban
= Széphalom (a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve), 2003. 13. kötet, 43-50.
 
HAMZA András: A kóruséneklés gondjai külföldön.
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:29.
 
H. HARASZTI Éva: A Foreign Office és a magyar emigránsok, 1944-1954.
= Világtörténet, 17(1995)ősz-tél:63-93.
 
HERMAN Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
HITES Sándor: Számüzetésben születni – Mikes és a magyar irodalmi emigrációk
= Magyar tudomány, 173(2012)3:285-291.
 
HORVÁTH Károly: Kik vettek részt Buda visszafoglalásában 1686 szeptember 2-án
= História (a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat), 3(1930)4-6:3-11.
 
HORVÁTH Zoltán: Kossuth Lajos emigrációs politikájának értékelése : hozzászólás Lukács Lajos és Szabad György vitájához
= Századok, 97(1963)1:157-164.
 
HORVÁTH Zoltán: A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója. Vál., sajtó alá rend., előszóval és jegyzetekkel
látta el Koltay-Kastner Jenő. 1961. (Magyar századok)
= Századok, 100(1966)2-3:535.
 
HUSZÁR Lajos: Magyar mintára vert idegen aranypénzek.
= Numizmatikai Közlöny, 66-67(1967-68):57-72.
 
 
I

IVANOVICS Győző: A kivándorlók ellenőrzése
= Vasárnapi Újság, (1913)33:650
 
 
J

[JANKOVICH Miklós] J.: Berzeviczy Albert ú jegyzetei, magyar hazánkat illető és a külföldi könyvtárakban található jellességekről.
= Tudományos Gyűjtemény, (1820)VI. 37.
 
JESZENSZKY Géza: A magyar emigrációk jelentősége : Emigráció és politikai szerep
= Rubicon 19(2008)1:4-11
 
JESZENSZKY Géza: Ismeretlen emigráció? : Csapó Endre igaza és tévedései... : Visszatekintés 2008/1. – Emigrációk]
= Rubicon, 19(2008) [10? szám]
 
JESZENSZKY Géza: Emigránsok kettős küldetésben
= Magyar szemle, 20(2011)5-6:196-202.
 
JÓNA György: A bevándorlók egészségi és társadalmi státusza.
= Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza: 1965:- ISSN 1216-092X), 45(2010)3:391-393. ; Könyvismertetés.
 
B. JUHÁSZ Erzsébet: Hazatért szövegek. Magyar emigráns antifasiszták írásai 1919-1945. Összeállította és a bevezetőt írta:
Markovits Györgyi. Bp. 1975. Gondolat K. 344 l.
= Magyar könyvszemle, (1977)2:206.
 
JUHÁSZ László: Történelmi emigrációink válaszkeresése a helytállás és a megalkuvásközött
= Mikes International, 4(2004)1.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
JULESZ Máté: Mediáció Hollandiában, Belgiumban és Magyarországon.
= Társadalomkutatás, 30(2012)2:115-124.
 
 
K

KSH-jelentés az 1956-os disszidálásokról. Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai.
[1956. október 23. 1957. április 30.]
= Regio, 2(1991)4:
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
KÁLLAI Ernő: Cigányzenészek és külföldi lehetőségek.= Mozgó Világ, (2000)10:96-101.
 
KANYÓ Tamás (szerk.): Emigráció és identitás
= Magyar tudomány, 48[109](2003)10:1345.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
KARDOS Gy. József: Hévízi kivándorlók századunk elején (tanulmány)
= Hévíz, 6(1998)3:39-40.
 
KARDOS Gy. József: Keszthelyi kivándorlók a XX. század elején (tanulmány)
= Hévíz, 9(2001)2:24-30.
 
KASTNER Jenő: A Kossuth-emigráció keleti tervei Giacomo Durando irataiban
= Századok, 63(1929)4-6:128-137.
 
KATUS László: Beszámolók Kovács Endre doktori disszertációjának vitájáról: Kovács Endre: A Kossuth-emigráció forradalmi
és demokratikus kapcsolatai
= Századok, 100(1966)6:1441-1448.
 
KECSKÉS D. Gusztáv:  Egy humanitárius csoda anatómiája – az 1956-os magyar menekültek nyugati befogadása
= Külügyi Szemle, 2010/4. szám.
 
KELEMEN Lajos: Ismert kép új vonásokkal: Lőrinczy Huba : Az emigráció jegyében
= Új forrás, 40(2008)2.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
KERECSÉNYI Edit (1927-2006): Lendva-vidéki magyar kivándorlók
= Honismeret, 22(1994)4:41-46.
 
KERECSÉNYI Edit (1927-2006): Lendva vidéki kivándorlók
= Népek a Mura mentén 2. : a Nagykanizsán 1997. május 15-17. között megrendezett nemzetközi konferencia előadásai / [szerk. H. Simon Katalin] ; [rend., közread. a Göcseji Múzeum]. – Zalaegerszeg : Göcseji Múzeum, 1998 – p. 239-248.
 
KERESZTESI József: Akadémiai utazásai a külországokban.
          = Theológiai Szemle (Debrecen), 1935. 1-6. sz.
 
KIRÁLY Nina: Zarándok és ellenálló. = Kultúra és közösség, (1991)3 – p. 3-6.
A kelet-európai emigrációról. 
 
KOKAS Károly: Lukács Lajos:Magyar politikai emigráció 1849-1867.
= Irodalomtörténeti közlemények, 90(1986)1-2:204-206.
 
KOLONTÁRI Attila: Kozák emigránsok szervezkedése Magyarországon az 1920-as években.
= Világtörténet, 33(2011)1-2:39-60.
 
G. KOMORÓCZY Emőke: Kassák Lajos emigrációs évei (1920-1926) (Harc az "új művészetért")
= Magyartanítás, 28(1985)1:21-25.
 
G. KOMORÓCZY Emőke: Számvetés az emigrációval : Kassák és a számozott versek (57-65)
= Napjaink, 19(1980)1:16-19.
 
KOROKNAI Edit: Bujdosók idegenben.
= Debreceni Disputa (kulturális-közéleti folyóirat), 3(2005)2:20-24.
 
KOVÁCS Imre: Kijózanult emigráció  = Mikes International (Hollandia), 6(2006)2.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
KOVÁCSTibor: Adatok és tények – Kivándorló magyarok
= Élet és tudomány, 58(2003)45:1439.
 
KOVÁCS Tamás: A nyilas emigráció, 1945-1998. = Rubicon, 19(2008)1:64-67.
 
M. KOZÁRMária: Kerecsényi Edit: Távol a hazától... Lendva-vidéki magyar kivándorlók és vendégmunkások
= Vasi szemle, 49(1995)3:460-461.
 
KOZMA Tamás: Egy belső emigráció könyve  = Educatio, 10(2001)1:196-200.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
KOZMA Tamás: Egy belső emigráció könyve
= Debreceni szemle, 11(2003)1:120-127.
 
KÖPECZI Béla: A magyar irodalom külföldön.  = Kortárs, 7(1963)3:444-448.
 
KÖPECZI Béla: A bujdosó Rákóczi  = Rubicon, 3(1992)1:4-5.
 
KRAUSZ Jenő: Házasság-emigráció: 24 karátos ara  = HVG, 13(1991)23(628):29.
 
KÜRTI László: Halál és identitás az emigrációban  = Kharón, 11(2007)3-4:110.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
 
L
 

LÁNG Gusztáv: Kivándorló irodalom  = Kortárs, 35(1991)9:25-30.
 
LÉNÁRT András: 1956 emigrációs vesztesége : Az 1956-os magyarországi elvándorlásról.
= Rubicon, 22(2011)9-10:103-107.
 
LÉNÁRT András: Ismerős ízek? Magyarországra látogató emigránsok a Kádár-korszakról
= Múltunk, 54(2009)4:233-262.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)
 
LÉNÁRT András: 1956 emigrációs vesztesége : Az 1956-os magyarországi elvándorlásról
= Rubicon, 22(2011)9-10:103-107.
 
LENGYEL András: Az emigráció jegyében : Lőrinczy Huba Márai-könyvéről
= Műhely, 29(2006)1:60-62.
 
LUGOSI Győző: Benyovszky Móric Madagaszkáron – ,,Autolegenda’’ és valóság.  = Századok, (1984)2:361
 
LUKÁCS Lajos: Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez, 1859.Összegyűjt. Koltay-Kastner Jenő. Szeged, 1949.
(Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philologica, 18. Series nova, 3.)
= Századok, 89(1955)4-5:774-778.
 
LUKÁCS Lajos: Kossuth emigrációs politikájáról
= Századok, 95(1961)2-3:370-385.
 
LUKÁCS Lajos: Aspromonte és a magyar emigráció 1862-ben
= Századok, 97(1963)1:32-67.
 
LUKÁCS Lajos: Kossuth emigrációs politikájának idealizálásáról
= Századok, 97(1963)4:844-858.
 
LUKINOCH Imre: A magyarok egyetem járása külföldön.
= (Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése. – Budapest: 1927.  149-165.)
 
 
M

Magyar hírszerzők a nyugati emigráció körében: 1. rész.
= Belügyi szemle (1963-1990), 27(1989)9:85-92.
 
Magyar hírszerzők a nyugati emigráció körében: 2. rész.
= Belügyi szemle (1963-1990), 27(1989)10:89-95.
 
Magyarságtudat, nemzetiségi sors, emigráció.
= Recept (Független egészségpolitikai magazin), 9(1998)5:14-15.
 
A megálmodott Magyarország : Borbándi Gyula az emigrációról, azaz a külföldön élő magyarokról.
= Hitel, 11(1998)8:51-63.
 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület : Vita a kivándorlás és visszavándorlás fölött.
= Magyar Társadalomtudományi Szemle (1908-1914), 1(1908)3:267-294.
 
MAGYAR László (1818–1864)
Emléket MagyarLászlónak!  = Vasvármegye, (1938. janár 5.):4–5.
 
Magyar Lászlóaz Afrikakutató. = Dunántúli Tanítók Lapja, (1938)19-20:133.
A Bendefy kezdeményezésére készült Magyar László szobor leleplezéséről
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció
= Napkelet, 9(1931)1:2-21.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)2:97-110.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)3:243-250.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)4:329-339.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)5:425-445.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)6:515-539.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁLYUSZ Elemér: A vörös emigráció (Folytatás)
= Napkelet, 9(1931)7:623-650.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
MAKAI Ágnes: A Kossuth-emigráció arany érdemkeresztjeinek újabb példánya.
= Numizmatikai közlöny, 78-79(1979)1:95-98.
 
MAKKAI Béla: A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a 20. század elején Poielti példáján.
= Századok, 136(2002)1:3-30.
 
MARCZALI Henrik: Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban: 1. közlemény
Történelmi tár : 1 szorzat, 1(1878)1:167-172.
 
MÁRKI Sándor: Magyarok a Szentföldön.  = Földrajzi Közlemények, 1881. – 147. sz.
 
MARKOVITS Györgyi: A magyar emigráció irodalmi munkássága a két világháború között.
= Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1967. (1967):484.
 
MARKOVITS Györgyi: Emigráns magyar lapok Dél-Amerikában a második világháború éveiben.
= Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1970. (1970-1971):433-443.
 
MÁRKUS Béla: Hódoltsági irodalom (Cs. Szabó László, Nyirő József és Wass Albert emigrációs publicisztikái)
= Hitel, 23(2010)8:108-116.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
MÁRTON László: Befelé van-e kifelé?(A belső emigrációról)
= 2000 (irodalmi és társadalmi havilap), 23(2011)4:52-58.
 
MÁTÉ Iván: Elveszett alkotmány : Nagy Kázmér könyve a magyar politikai emigrációról, 1945-1975 között[könyvismertetés]
= Napjaink (1977-1990, irodalmi és kulturális lap), 24(1985)2:29.
 
MEISSNER, Doris: Kivándorlók és betelepülők  = Európai szemle, 3(1992)3:39-51.
 
MIKLÓS Ödön: A magyar gályarablelkészek levéltára. = Levéltári közlemények, 17(1939)1:277-279.
 
MÓZES Huba: A magyar emigráns irodalom számbavétele felé (A magyar emigráns irodalom lexikona. A-G. 1990)
= Erdélyi Múzeum, 53(1991)1-4:165.
 
MURÁNYI Gábor: Kiadók az emigrációban: ritka példányok.= HVG, 16(1994)35[797]:69-72.
 
MURÁNYI Gábor: Egy emigrációból hazaszédített folyóirat: eladott példányok.
= HVG, 34(2012)4[1704]:38-40.
 
 
N

NÁDASS József: Kassák Lajossal az emigrációban.  = Kortárs, 12(1968)10:1626-1632.
 
NAGY Alajos: Vas megye a bujdosók menedéke (1956-os élménybeszámoló)
= Vasi szemle, 60(2006)5:536-544.
 
NAGY Csaba: A Magyar Emigráció Irodalmi Lexikona
= Hungarológiai értesítő, 8(1986)3-4:286-288.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
NAGY Péter: Az 1919 utáni emigráció egyik kiadói vállalkozása ("A Monde magyar könyvei").
= Irodalomtörténeti közlemények, 64(1960)1:34-39.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
NASZÁLY János: Halotkay Árpád: N. J. peregrinációs naplója (1788-1790).
= Irodalomtörténeti Közlemények, 78(1974)1-6.
 
NÉMETH Jánosné: Az idegenforgalom és az emigráció kérdése az MSZMP Politikai Bizottságe előtt 1960-ban : forrásközlés
= Levéltári szemle, 43(1993)2:42-65.
 
NÉMETHY KESERŰ Judit: Emigráció és szellemi élet
= Nyelvünk és kultúránk, (2003)128:35-41.  
 
NIEDERHAUSER Emil: Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Budapest, 1967
= Századok, 103(1969)4:769-771.
 
 
O

 
OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás. = Regio, 2(1991)4:103-109.
 
ORMOS István: A magyar őstörténet arab forrásainak újabb irodalma. Kmoskó Mihály, Hansgerd Göckenjan
és Zimonyi István művei.  = Hadtörténeti Közlemények, (2006)1:733-781 
 
 
Ö
 

ÖLBEI Lívia: Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében
= Vasi szemle, 60(2006)2:243-244.
 
 
P

Politikai emigráció 1945 után: magyarok kisebbségben
= HVG, 14(1992)35(692):75.
 
Politikai emigráció 1945 után: mit hozott a kongresszus?
= HVG, 14(1992)35(692):76.
 
PALLÓ Gábor: Az 1956-os tudósemigrációról
= Világosság, 34(1993)10:67.
 
PAPP Gábor: Egy emigráns hazatér – Károlyi Mihály és az 1946-os Magyarország.
= Mozgó világ, 13(1987)11:59-66.
 
PETÁNOVICSKatalin: Kerecsényi Edit: Távol a hazától... Lendva-vidéki magyar kivándorlók és vendégmunkások.
Lendva, 1994. 97 p. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
= Ethnographia, 106(1995)2:1141-1142.
 
PÉTERI Lóránt: Magyar zenészek az 1950-es évek második felében: Emigráció és jövedelmi viszonyok
= Korall, 14(2013)51:161-185.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
PETŐ Andrea: A Lehetőség, akarat és döntés : Az 1989 előtti magyar női emigránsok elbeszélései
= Egyenlítő, 3(2005)3:51-57.
 
PINTÉR István: Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció 1945-1975.
= Társadalmi szemle, 39(1984)12:111-114.
 
PINTÉR János Zsolt: Tatárok és magyarok.  = Hadtörténeti Közlemények, (2005)1-2:660-696.
 
POLÁNYI Imre: Emigrációk a Monarchia ellen, 1914-1918 : a Népszövetség és a kisebbségek
= Iskolakultúra, 5(1995)23:56-64.
 
POMOGÁTS Béla: Magyar költők Nyugaton.
= Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), (1984)55:7-11.
 
POSZLER György: Lukács-írások az emigráció éveiből
= Nagyvilág, 29(1984)9:1388-1395.
 
PRINZ Pál: Magyarságkép és külföldi propaganda a húszas évek első felében.  = Századok, (1994)6:1078
 
PRINZ Pál: A nemzet érdek a magyar külpolitikában a 20. században.  = Külügyi Szemle, (2010)1.
 
PUSKÁS Julianna: Kivándorlók 1880-1914.  = História, 6(1984)3:24-26.
 
PUSKÁS Julianna: Magyar menekülők, emigránsok – DP-k és „56-osok” (1944-1957).
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
 
R

RÉDEY MÁRIA: Bujdosó magyarok : Ács Tivadar: Kossuth Lajos papja: Ács Gedeon. Budapest, 1940. ; Ács Tivadar: Akik
elvándoroltak. Budapest, 1940.
= Budapesti szemle (1873-1944), 69(1941)261. kötet. 765:179-186.
 
RÉDEY Mária: Egy emigráns naplója : Ács Tivadar: Magyar úttörők az újvilágban. László Károly 1850-67. évi naplójegyzései
a Kossuth-emigráció amerikai életéből. Láthatár kiadása, Budapest, 1942
= Budapesti szemle (1873-1944), 70(1942)263. kötet. 780:311-312.
 
RÉDEYNÉ HOFFMANN Mária: Adalék a magyar emigrációhoz
= Századok, 58(1924)7-10:820-824.
 
RÉDEY Mária: Újabb emigráns emlékiratok : Ács Tivadar: A száműzöttek 1943.
= Budapesti szemle (1873-1944), 72(1944)266. kötet. 795:126-128.
 
RÉDEYNÉ HOFFMANN Mária: Ács Gedeon bujdosó évei. = Napkelet, 4(1926)8:744.
 
RÉDEYNÉ HOFFMANN Mária: Ács Gedeon bujdosó évei. = Napkelet, 4(1926)9:854.
 
RÉDEYNÉ HOFFMANN Mária: Ács Gedeon bujdosó évei. = Napkelet, 4(1926)10:852.
 
RÉVÉSZ Mihály: Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és a nemzetközi munkásmozgalom
= Századok, 100(1966)4-5:879-983.
 
RIBA István: Politikai emigráció 1945 után: három magyarok istene
= HVG, 14(1992)35(692):74-77.
 
ROMSICS Ignác: A frankhamisítás és a magyar emigráció
= História, 5(1983)4:20-23.
 
RÓNA-TAS András: Észrevételek Ormos István „A magyar őstörténet arab forrásaink újabb irodalma” című írásához.
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)1:120.
 
ROZGONYI Ibolya: Egy új könyv a kivándorló magyarokról[recenzió]
= Pedagógiai műhely, 20(1994)6:51-52.
 
RŐCZEY János: Gondolatok az emigrációról
= Kapu, 19(2006)3:14-15.
 
 
S

SALLAI József: Szabolcsi kivándorlók 1920-1941 között [recenzió]
= Pedagógiai műhely, 19(1993)1:59-62.
 
SIK Endre (1948-): Menekültek, bevándorlók, kivándorlók.
= Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban : a Kisebbségkép a tömegkommunikációban címmel 1991. december 13-14-én megrendezett konferencia anyagai / [szerk. Csurdi Sándor] ; [... a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, ... a Magyar Újságírók Országos Szövetsége rend.]. – Budapest : Regio, 1993 – p. 69-77.
 
SILFEN János: Az 1917-es forradalom emigrációs és magyarországi visszhangja
= Magyar könyvszemle, (1967)3:258-260.
 
SIMON Zsolt: Politikatörténeti kézikönyv a régi Belső-Ázsiához (Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története)
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2005)1-2:274-279.
 
SIMON Zoltán: Volt egyszer egy emigráció : A Párbeszéd Magyarországgal című kötetről
= Alföld, 43(1992)5:72-75.
 
SIPOS Lajos: A centenárium jegyében : G. Komoróczy Emőke: Kassák az emigrációban 1920-1926 [könyvismertetés]
= Napjaink, 26(1987)12:31.
 
SUGÁR János: Emigráció a festészetbe : Erdély [Miklós] megvalósult és meg nem valósult művei
= Magyar Műhely, 38(1999)110-111:104-108.
 
STRASSENREITER Erzsébet: Az 1947 utáni szociáldemokrata emigráció történetéhez.
= História, 11(1989)6:18-20.
 
STRASSENREITER Erzsébet: A szociáldemokrata emigráció 1945 utáni tevékenysége
= ltunk, 36(1991)1:58.
 
 
SZ

SZABAD György: Észrevétel Horváth Zoltán "Kossuth Lajos emigrációs politikájának értékelése" c. írására
= Századok, 97(1963)4:843.
 
SZABADI Sándor: Kisebbségi sors és emigráció mint a határon kívül élő magyarok "iskolája"
= Confessio, 31(2007)4:104-108.
 
SZABADI Sándor: Kisebbségi sors és emigráció...
= Kapu, 21(2008)1:47-48.
 
SZABÓ T. Ádám: A nyugat-európai magyar tanszékek kapcsolatáról.
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:22.
 
SZABÓ Ágnes: Politikai, elméleti kérdések a magyar kommunista emigrációban (1919-1920).
= Történelmi szemle, 9(1966)3-4:368
 
SZABÓ András: Peregrinuslevelek 1712-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak.
= Magyar könyvszemle, (1983)1:119-120.
 
SZABÓ A. Ferenc: A nyugati magyarságról(Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország.
Nyugati magyarok a változások éveiben, 1985-1995)
= Hitel, 12(1999)10:110-112.
 
SZABÓ István: Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában, 1851-1852. I.  Budapest, 1940.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai)
= Századok, 75(1941)1-3:85-88.
 
N. SZABÓ József: Az emigráció szerepe a II. világháború utáni kultúrdiplomáciában
= Magyar könyvszemle, 112(1996)2:251-258.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
SZABÓ Lőrinc: Egy hazatért emigránshoz  = Nyugat, 30(1937)5:
 
SZABÓ Miklós: A rákosista emigráció renegátja
= Szociológiai szemle, (1999)4:13.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
SZAKÁLY Sándor: Hozzászólás : Nem minden emigráns hungarista!
= Rubikon, 19(2008)2-3:71.
 
SZAKOLCZAI Attila: Magyar 56. Megtorlás, ellenállás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugaton.
= Múltunk, 42(1997)2:311.
 
SZÁNTÓ Miklós: Kivándorlás, emigráció, emigrációs politika
= Társadalmi szemle, 37(1982)5:94-102.
 
SZÁSZI Ferenc: A Magyarországról és Szabolcs megyéből kivándorlók visszavándorlásának fő kérdései a két világháború között
= Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Társadalomtudományi közlemények, (1990):79-88.
 
SZÁSZI Ferenc: Adatok a magyar kivándorlás történetéhez, 1945-1989.
= Történelmi szemle, 35(1993)3-4:313-338.
 
SZÁVA Tibor Sándor: Erdélyi magyar örmények az első világháború frontjain, (Demény Lajos).
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)1:255-257.
 
SZERENCSÉS Károly: Életfogytiglani emigráció : Kínpad, börtön vagy emigráció.
= Rubicon 19(2008)1:12-23.
 
SZÁDECZKY[-KARDOSS] Lajos: Berzeviczy Albert utazásai, 1818-1920.
= Földrajzi Közlemények,(1889)V. VI. füzet
 
SZENDE Ákos: Szordínó vagy konfrontáció? A magyar emigráció dilemmája 1956 után a hazai vallásüldözés elleni fellépés
módját illetően
= Vigilia, 78(2013)3:229.
 
SZENDREI János: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. 1-4.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1893):92-110.; 266-273.; 377-393.; 691-707.
 
SZILI Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba és Szlavóniába. [1880-1914.] [1.]
= Somogy megye múltjából, 22(1991):55-71.
 
SZILI Ferenc (1934-): A somogyi kivándorlók Amerika-képe és magyarságtudata a századforduló évtizedeiben
= Polgárosodás Közép-Európában : Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára / szerk. ... Somogyi Éva ; [a szerk. mtársa Burucs Kornélia]. ; Budapest: MTA Törttud. Int., 1991 – p. 71-85.
 
SZILI Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba és Szlavóniába. [1880-1914.] [2.]
= Somogy megye múltjából, 23(1992):231-252. 
 
SZILI Ferenc (1934-): A somogyi kivándorlók Amerika-képe és magyarságtudata a századforduló évtizedeiben
= Somogy megye múltjából, 24(1993):207-272.
 
SZILI Ferenc (1934-): A somogyi kivándorlók Amerika-képe és magyarságtudata a századforduló évtizedeiben
= A második (tabi) Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai / a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. – Budapest ; Zürich : Magyar Történelmi Iskola ZMTE Mo. Tag., 1994 – p. 363-381.
 
SZIRTES György: A magyar emigráció a fellazítás szolgálatában
= Belügyi szemle (1963-1990), 6(1968)11:20-28.
 
SZŰTS Pál: A Magyarok Világszövetségének tevékenysége és a magyar emigráció
= Külpolitika, 12(1985)4:178-192.
 
 
T
 

Több-e jelképnél egy emigráns kormány?  = Élet és tudomány, 46(1991)5:133.
 
TARDY Lajos: Kossuth illegális emigrációs folyóirata: a "Negyvenkilenc".
= Magyar könyvszemle, (1967)3:254-255.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
TERÉNYI János: Szigetek az Áramlatban : a külpolitikai kutatások és a külpolitikai gyakorlat Magyarországon
= Külügyi Szemle, (2010)2.
 
THIERY H. Ilona: Levél az Anyanyelvi Konferencia vezetőségéhez.
= Napnyugat (Los Angeles [USA]: 1971-1979), 3(1973. december 21.)11:1.
 
TISÉR Márton: A kalifa a császár ellen. Az amorioni hadjárat (838).  = Hadtörténeti Közlemények, (2005)1-2:633-659.
 
TÓFALVI Zoltán: Emigránsok, kivándorlók, letelepedők
= Korunk, 3/2(1991)12: 1444-1452.
 
TÓFALVI Zoltán: Romániai emigránsok, kivándorlók, letelepedők.  = Hitel, 5(1992)november:47-53.
 
TROMBITÁS Dezső: Az egyházak szerepe a magyarságtudat megőrzésében.
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:27.
 
TÓTH Ede: A Kossuth emigrációs politikájáról folytatott vita eredményeiről.
= Századok, 98(1964)4:763-771.
 
TÓTH László: A Kossuth-emigráció bukásának igazi háttere.
= Katholikus szemle, 49(1935)6:363-366.
 
TÓTH Zoltán: "Korrekt parasztok" emigrációban : Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai. Hofer Tamás (szerk.)
Pozsony, 2001
= Korell, (2002)10:223-229.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
TÓTH Pál Péter: Magyarok a nagyvilágban és a környező országokban.
= Sik Endre – Tóth Judit (szerk.): Átmenetek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest; 1999 – p. 54–61.
[MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1999.]
 
TROMBITÁS Dezső:Magyar egyház az emigrációban.  = Nyelvünk és kultúránk, (1980)40:24-26.
 
TURI Béla: A Kossuth-emigráció történelmi tanulságai
          = Magyar Szemle, 1928/2-4 sz.
 
 
U

Újabb roma kivándorlók  = HVG., 22(2000)51-52[1126-1127]:15.
 
UPORLászló: Mesélő kutyák almanachja : Kárpáti Péter: A kivándorló zsebkönyve
= Holmi, 17(2005)3:356-366.
 
 
Ü

 
 
 
V

A vallonok lázadása Pápán, 1600. [Hozzászólás: Thaly Kálmán: 648.]
= Hadtörténelmi Közlemények, =1888. 485-489. /HA/.
 
VAJAY Szabolcs: Önkéntes vagy kényszerű emigráció ─ és a visszaút : A Magyarország 2000 fórum ülésére benyújtott,
de idő szűke miatt el nem hangzott eszmefuttatás
= Confessio, 24(2000)2:103-105.
 
VAJDA Sándor: Az emigráció üvegburájában – Emlékek Lukács Györgyről és másokról
= Kortárs, 25(1981)7:1105-1110.
 
VÁLYI-NAGY Ágnes: Megyünk, amíg élünk. = Egyház és világ, 3(1992)6:12-15.
A magyar emigrációról. 
 
VARGA Ilona: A kivándorlás irányváltozása és a magyar kivándorlók beilleszkedése Latin-Amerikában a két világháború között
= Acta Universitatis Szegediensis : Acta historica, (1976)56:3-51.
 
VARSÁNYI Erika: Ügynökszemmel a magyar szociáldemokrata emigrációról az 1950-es évek végén
= Betekintő, (2014)1.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
VASVÁRI, Louise: Lefordított traumák, lefordított életek : holokauszt-túlélő magyar nők az emigrációban
= Múlt és Jövő, 20(2009)1.
 
VELKEY Ferenc: Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban
= Irodalomtörténet, 34[84](2003)2:328-333.
 
VERES András: Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében
= Kritika, 36(2007)2:15.
 
VEZÉNYI Pál: Ki a magyar, ki az író? - A Magyar Emigráns Irodalom Lexikona I-II.
= Magyar napló, 5(1993)14:40-41.
 
VIDA István: Az "Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről, Budapest, 1969. július 3.-augusztus 18
= Levéltári közlemények, 81(2010)[1-2]:313-354.
 
VIGH Károly: Markovics Györgyi: Hazatért szövegek. Magyar emigráns antifasiszták írásai, 1919-1945. Budapest, 1975
= Századok, 109(1975)5-6:1143-1145.
 
 
 W

 
 
Z

ZÁDORNÉ ZSOLDOS Mária: II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazaszállítása
= Zounuk : a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve, (1996)11:355-392.
 
ZALÁN Tibor: Irodalmunk válsága itthon, kisebbségben és emigrációban : a rendszerváltás velejárói
= Kisebbségkutatás, 3(1994)4:379-381.
 
ZEIDLER Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944).  = Külügyi Szemle, (2002)1.
 
ZIMÁNYI Tibor: Megoldodnak-e az emigránsok gondjai.  = Magyar Nemzet, 56(1993)226:6.
Választójog : magyar emigráció
 
 
ZS

 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Látogató!
 
Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!
 
Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!
 
 
 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.