3418627
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
515
1425
6702
3403991
9107
57676
3418627

Te IP-címed: 34.229.63.28
2023-12-08 23:01

Svájc : újságcikkek bibliográfiája

2012. december 26. szerda, 16:22
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL         

 

 

 

 

SVÁJC : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA         

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, svájci magyar szerzők 

 

 

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

 

5(1928)6:44-45.                                      =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)12:9.                                          =  8. évfolyam. 1996. 12. szám. 9. oldal

16(2008)4[62]:98-99.                              =  16. évfolyam. 2008. 4.[62] szám. 98-99. oldal

17(2004)1.                                            =  17 évfolyam . 2004. 1. szám

21(1874. augusztus 23.)34:537-541.       = 21. évfolyam. 1874. augusztus 23. 34. szám. 537-541. oldal          

28(1996)11-12:9.                                    =  28. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

56(1993)197:10.                                     = 56. évfolyam. 1993. 197. szám. 10. oldal

139(2012)3-4:498-506.                            =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal             

 

Rövidítések         

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.     

 

 

A


ANTOS Balázs: Emigráció és szabadságharc. A Komáromy–Csáky-csoport tevékenységének új olvasata
= Aetas, 27(2012)3:159-163. Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]

 

 

B


Bemutatjuk: Saáry Évát

= Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. július 27.)6:4.

 

BALLA Bálint: Kanyó Tamás (szerk.): Emigráció és identitás. - '56-os magyar menekültek Svájcban.
= Magyar szemle, 12(2003)9-10:170-173.
 
BARABÁSNÉ DEME Zsuzsa: Kreis, Georg: Svájc és a menekültek (1933–1945). = Klió (Debrecen), (1999)1:154

 

BORSI-KÁLMÁN Béla: Klapka György, Genf és a románok, 1847-1868.

= Hadtörténelmi közlemények, 112(1999)2:399-484. Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]

 

 

C


CSERNYIK György: Magyar könyvgyűjtemények svájci könyvtárakban. = Magyarságkutatatás, (1990-1991):225-234.         

 

CSISZTAY Gizella: Hova tovább svájci magyar emigráció? = Kapu, 25(2012)2:54-55.

 

 

D


DELMÁR Emil: MRAVIK László: Delmár Emil hányatott sorsú gyűjteménye. = Belvedere 2(1990)5:4–9.

 

DEZSÉNYI Béla: Kazinczy svájci mintaképe: Gessner Salamon. = Forrás, 2(1994)6:301-307.

 

 

E


Emlékezés a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör Lugánói Tanulmányi Napjaira (1977-2007)

= Nemzetőr (München: 1956-2016), 51[52](2007. május)682:5.

 

F


Fogy-fogyadozik a Bán-Böhm csoport
= Katolikuso Magyarok Vasárnapja [USA], 1949. szeptember 23.

 

FÉNYES Mária: Európai író és festőművész, Saáry Éva.

    = Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 7(1977. október)?:2.

 

G


GANZ Ábrahám (1814-1867) svájci származású vasöntőmester, gyáros.
Kandó és Ganz Olaszországban.  = Magyar tudomány, (2002)9:1235.
 
BÁNHEGYI László: 115 éves hazánk legrégibb öntödéje.
= Kohászati Lapok. Öntöde, (1959)2- 3: 25- 33.
 
BOR Pál: Ganz Ábrahám vasöntödéjétől a Klement Gottwald Villamossági Gyárig.
= Ifjú Technikus, (1954)3:69- 71.
 
GAJDOS Gusztáv: 180 éves született Ganz Ábrahám.  = Gép, 47(1995)1:20-26.
 
GAJDOS Gusztáv: Ganz Ábrahám, a kéregöntés meghonosítója.
= Honismeret, 18(1990)4:48-50.
 
GAJDOS Gusztáv: Svájcból jött magyar.
= Múzsák Magazin, (1989)2:30-31.
 
GAJDOS Gusztáv: Ganz Ábrahám, a kéregöntés meghonosítója.
= Honismeret, (1990)4:48-50.
 
GÁL Vilmos: Egy magyar vállalat felemelkedése : világkiállítások, a fejlődés motorjai.
= Élet és tudomány, 64(2009)43:1365-1368.
 
Dr. JÁSZ Miklós: 120 év. = Ganz-MÁVAG Közlemények, (1964. szeptember)35:4-18.
 
KARA Gábor: Ganz 1844-1994. = Elektrotechnika, 87(1994)12:579-581.
 
KISZELY Gyula: Közép-Európa első kéregkerék-öntödéje, és alapítója, Ganz Ábrahám.
= Bányászati és Kohászati Lapok – Öntöde, 32(1981)5:106-109.
 
KISZELY Gyula: Ganz Ábrahám öntödéje 1845-1964.
= Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 40(1989)11:240-247.
 
KOVÁCS László: Ganz Ábrahám.  = Rubicon, 21(2010)8:38-43.
 
KURUCZ Miklós: Agrármúltunk nagyjai : Ganz Ábrahám (1814-1867).
= Gyakorlati agrofórum, 18(2007)12:91.
 
LIPP Tamás: Vasba öntött vágyak.= Barátság, 4(1997)1:1682-1683.
 
LIPP Tamás: Vasba öntött vágyak.= HVG., (2004)50:36-37.
 
MIKUS Károlyné: Ganz Ábrahám és Mechwart András munkássága.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, (1993):57-59.
 
OSZETZKY Gábor: Ganz Ábrahám, hagyatéka.
= Élet és tudomány, 33(1978)42:1318-1320.
 
PÁSZTOR József: A technika úttörői: Ganz Ábrahám
= Vasút, 12(1962)1:23-25.
 
RADNAI Rudolf: Gyáralapítók - Ganz Ábrahám.= ELEKTROnet, 10(2001)2:93.
 
RÉZ Gyula: A magyar ipar nagyjai : Ganz Ábrahám (1814-1867).
= Mezőgazdasági technika,45(2004)11:30.
 
SUBA Sándor: Adalékok Ganz Ábrahám élterajzához.
= Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 32(1981)12:269-272.
 
SUBA Sándor: Ganz Ábrahám jelentősége a magyar iparban. (Unter-Embrach, 1814. nov. 6. – Pest, 1867. dec. 15.)
= Évfordulók a műszaki és természettudományokban,(1989):76-77.
 
SUBA Sándor: Ganz Ábrahám szerepe az 1848-as szabadságharc idején.
= Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, (1998):106-107.
 
SUBA Sándor: Ganz Ábrahám, a kéregöntésű vasúti kocsikerékgyártás meghonosítója.
= Vasúthistória évkönyv, (1992):147-160.
 
SZEKERES József: Ganz Ábrahám életrajza, (1814-1867)
= Tanulmányok Budapest múltjából, (1971)18:211-247.
 
SZEKERES József – TÓTH Árpád: Ganz Ábrahám (1814-1867)
= Villamosság, 15(1967)12:365-366.
 
SZEKERES József – TÓTH Árpád: Ganz Ábrahám (1814-1867)
= Elektrotechnika, 61(1968)1-2:67-69.
 
ZSUPPÁN István: Made in Hungary. Autóink gyárai – gyáraink autói. Egy svájci mesterlegény letelepedik
= Autó-motor, 31(1978)13:24-25.

 

GERCSÁK Gábor: Térképészeti nyomkeresés Genfben

= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd: 1985-), (2007)16:59-64.

 
GOSZTONYI Péter: Egy volt moszkvai ösztöndíja emlékei[levél]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:190-191
 
GOSZTONYI Péter: Magyar katonai iratok Budapest 1944/45-ös ostromához.
= Új Látóhatár (München: 1950-1989), 24(1973)1:46-66.
 
GOSZTONYI Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története.
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:11-13.

 

GOSZTONYI Péter: Történészportya orosz földön. 1-4.

= Heti Magyarország, 30(1993)32:28-29 ; 33:28-29 ; 34:24 ; 35:28.

 

GOSZTONYI Péter: Kollaboráció Hitlerrel 1939-1945.
= Klió : történettudományi szemléző folyóirat, 5(1996)3:

 

 

H


A 62. Sarolta Zürichi Csapat pünkösdi tábora

= Európai Magyar Cserkészélet, 10(1975)1-2[30-31]:25-27.

 

Harmincéves a Genfi Magyar Könyvtár

= Nemzetőr (München: 1956-2016), 48[49](2004. február)644:5.

 

HEGYI Ádám: Magyarországi diákok könyvgyűjtési és könyvtárhasználati szokásai Bázelben és Bernben a 18. században.
= Magyar könyvszemle, 124(2008)4:377-389.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]

 

I


 

 

J


 

 

K


KISS Károly: Felelős történetíró. = Új Magyarország, 3(1993)68:9. ; Gosztonyi Péterről.

 

KOLTAY Zsuzsa: Családias szellemi központ. Pro Helvetia. = Magyar Nemzet, 56(1993)73:11.

 

KOMÁROMI Sándor: A svájci német irodalom Magyarországon.  p. 155-178.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

 

L


LACZKÓ András: Major-Zala Lajos: „Magyarul svájci embert.”  = Somogy, 20(1992)2 – p. 43-52.
 
LUKA László:Emlékezés egy 1953. decemberi koncepciós kirakatperre.
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:15-16.

 

 

M


Magyar betegsegélyző Svájcban

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. február 20.)8:4.

 

Magyar gyermekek Svájcban

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. június 11.)24:4.

 

Magyar hangverseny Zürichben

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 16.)3:4.

 

Megjelent a zürichi Tájékoztató új száma.

= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. október 10.)626:6.

 

A menedékjog genfi alapelvei

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. május 28.)22:1.

 

Merényletet akart elkövetni a genfi magyar delegáció ellen, — elfogták : A bécsi magyar követség 1929. évi revolveres merénylőjének újabb meghiusult kísérlete

= Zalai Közlöny, 71(1931. szeptember 1.)196:1.

 

MÁDL Antal:"A csónak megtelt" - A német antifasiszta emigráció Svájcban.
= Helikon : irodalomtudományi szemle, 30(1984)2-4:350-351.

 

 

N


(n): Kigyult a fény. Saáry Éva könyve.

    = Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 2(1972. december 24.)9:6-7[2-3].

 

O


 

 

Ö


 

 

P


Van-e magyar PEN-klub? : A bázeli PEN-klub javaslata

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 2.)14:5.

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 3(1959 szeptember 12.)36:3.

 

PETHŐ László: Magyarok bevándorlása Svájcba (1956–1990).  p. 43-48.

In: Migráció : Tanulmánygyűjtemény II. Szerk.: Tóth Pál Péter – Illés Sándor. Budapest: KSH Népességtudományi Kutattó Intézet, 1999.

 

 

R


RÁCZ Vilmos (1848-1887): Svájczi levelek.  = Gazdasági Lapok, (1872)
 
RÁCZ Vilmos (1848-1887): Adatok Svájczról  = Természet, 1875.
 
RADÓ György: Magyar-svájci irodalmi kapcsolatok : Történeti vázlat.  = Helikon, 30(1984)2-4:319-329

 

REHBINDER, Manfred: Fogyasztóvédelem a svájci jogban. (Fordítás és rövidítés: Burián László.)

= Magyar jog, 38(1991)7:435-438.

 

RÉVAY Valéria: Arlettaz, Silvia és Gerald: Bevándorlás Svájcba 1848 óta : Egy készülő értekezésből

= Klió (ISSN 1216-2965 ; Debrecen: 1992:-), 2(1993)2:54-57.

 

RÓZSAVÖLGYI Andrea: Delmár Emil magángyűjteménye svájci források tükrében. = Lymbus (Budapest), (2009):221-230.

 

RÓZSAVÖLGYI Andrea: A Delmár-gyűjtemény felbomlása.  = Lymbus (Budapest), (2010):271-282.

 

 

S


A Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége tisztújító közgyűlése.

= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. október 25.)627:8.

 

Svájci Magyar Híradó

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 23.)17:4.

 

SEGESVÁRY Viktor: A Genfi Magyar Egyesület „hőskora” (1957-1958).

= Mikes Internationel (Hollandia, Den Haag: 2000:- ISSN 1570-0070), 8(2008)1:85-86.

 

STAUDER, Bernd: A svájci termékfelelősség az európai környezetben. (Fordítás és rövidítés: Lengyel Andrea.)

= Magyar jog, 38(1991)6:367-371.

 

 

SZ


A [magyar] szocziálisták Svájcban.  = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. december 14.)344:6.

 

Sz. P.: Letelepedés Svájcban

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 2.)14:4.

 

SZABÓ János: Aus der Geschicte der kulturellen Beziehungen Schweiz-Ungarn. (A svájci-magyar kulturális kapcsolatok történetéből)

= Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 4(1992)3:211-219.

 

SZABÓ János: Schweizerische-ungarische Spiegelungen. (Svájci-magyar tükröződések)  p. 33-42.

In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, 1993. Budapest-Bonn: Gesellschaft Ungarischer Germanisten – DAAD, 1994.

 

 

T 


 

(t.): Magyar művészek menedéke, Svájc

= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. március 5.)10:4.

 

TORONYI Attila: Emigrációkutatás. Werner Mittenzwei: Exil in der Schweiz [könyvismertetés]
= Nagyvilág, 25(1980)3:458-459.

 

dr. TÓTH Gergely (USA): Saáry Éva emlékére.

= Nemzetőr (München: 1956-), 57[59](2014. november)733[771]:5.

 

U 


 

 

 

Ü


 

 

V


VADÁSZ Sándor:Solferino. Eszme születik a csatatéren. = Élet és tudomány, (2009)39:1226-1228
Dunant, Henry (1825-1910) – Vörös Kereszt

VADNAY Zsuzsa: Római politikai miniatűr

    = Nemzetőr (München: 1956-2016), 50[51](2006. március)668:5.

 

VADNAY Zsuzsa: A forradalom és Itália.

= Nemzetőr (München: 1956-2016), 50[51](2006. október)675:6.

 

VARGA Sándorné: Magyaroktatás Svájcban.  = Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:21.

 

VASS Dániel: Pavane egy újságírónő halálára, Vadnay Zsuzsáról.

    = Nemzetőr (München: 1956-), 57[59](2014. december – 2015. január)770-771[772-773]:8.

 

VEZÉNYI Pál: Magyarok Svájcban. = Bécsi Napló [Ausztria], (1987)1:9.
 
VEZÉNYI Pál: Ki a magyar, ki az író? – A Magyar Emigráns Irodalom Lexikona I-II.
 = Magyar Napló, 5(1993)14:40-41.
 
VIDA István: Egy polgár az 50-es évekről, az 56-os forradalomról és az elsőbenyomásairól : Szőllősy Pál levele Pfeiffer Zoltánhoz. Bécs, 1957. június 2.
= Századok, 134(2000)5:1279-1292.

 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

 

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.